Nejčtenější recenze knih

 1. Zatímco spa­la, její život se změ­nil od zákla­dů - 25 188 zobr.
 2. Pavel Taussig pře­žil Pochod smr­ti a teď vydá­vá své vzpo­mín­ky - 7 529 zobr.
 3. Chlapec, kte­ré­ho vidí jen ona. To ale nezna­me­ná, že nee­xis­tu­je… - 4 961 zobr.
 4. Exorcismus mé nej­lep­ší kama­rád­ky - posed­lost netře­ba brát na leh­kou váhu - 3 862 zobr.
 5. Radka Třeštíková: Bábovky - 3 517 zobr.
 6. Mimo zákon - kam se člo­věk podí­val, všu­de samý lou­pe­ži­vý rytíř - 3 195 zobr.
 7. Arnold Schwarzenegger – Total Recall – Můj neu­vě­ři­tel­ný život­ní pří­běh - 3 042 zobr.
 8. Tragický pří­běh mla­dé Veroniky odha­lí kni­ha „Dnes v noci jsem ji viděl“ - 2 851 zobr.
 9. Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpo­čí­tá­vá­ní kon­ce 60% - 2 640 zobr.
 10. Hrůzostrašná his­to­rie z Olomoucka – tem­né pří­běhy pod­le sku­teč­ných udá­los­tí a legend - 2 525 zobr.
 11. Skryté svě­ty 2019: Kalendář z jiné­ho svě­ta - 2 074 zobr.
 12. Sněží, sně­ží... - Tři svá­teč­ní roman­ce - 1 810 zobr.
 13. Černé lek­ní­ny od Michel Bussi - 1 731 zobr.
 14. Kdo zachrá­nil Mussoliniho? Pravda o uta­jo­va­né ope­ra­ci s kry­cím názvem Dub. - 1 660 zobr.
 15. Olga Path Štiplová: Zmrzlina s pří­chu­tí zámě­ru - 1 593 zobr.
 16. Paula Hawkins: Dívka ve vla­ku - 1 562 zobr.
 17. Svět bez stíž­nos­tí, aneb zby­teč­né čer­né mra­ky roze­žeň­te kni­hou a fia­lo­vým náram­kem - 1 486 zobr.
 18. Co ukrý­va­jí Stíny nad záli­vem? - 1 484 zobr.
 19. Sedmilhářky – Liane Moriarty - 1 431 zobr.
 20. Jaká tajem­ství ukrý­vá Zázračný svět včel? - 1 423 zobr.