Nejčtenější články ve filmových recenzích

 1. Habermannův mlýn – pro­mar­ně­ná šan­ce - 139 202 zobr.
 2. Účastníci zájez­du - „Našli ho na plá­ži, ležel tam jak vyvr­že­nej vor­vaň. Už se do něj pouš­tě­li racci.“ - 135 318 zobr.
 3. Vetřelec: Vzkříšení - Ellen Riplyová je už 200 let po smr­ti! - 33 660 zobr.
 4. Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) reží­ru­je - 28 973 zobr.
 5. Já, Olga Hepnarová - Poslední popra­ve­ná žena v ČSSR - 27 786 zobr.
 6. Dítě čís­lo 44 - Stalinský sys­tém měl k chá­pá­ní lid­ské svo­bo­dy a lid­ské důstoj­nos­ti vlast­ní pří­stup - 23 814 zobr.
 7. Teorie tyg­ra nabí­zí moud­ra pro osla­be­né kocour­ky - 20 672 zobr.
 8. Signál – dal­ší čes­ký film, o kte­rém divák neví, co si o něm má mys­let - 18 726 zobr.
 9. Harry Potter a Princ dvo­jí krve - Lord Voldemort zni­čí Bradavice - 18 015 zobr.
 10. Potomci lidí - Už deva­te­náct let se nena­ro­di­lo jedi­né dítě! - 17 465 zobr.
 11. Bába z ledu - Bába z ledu má křeh­ké srd­ce - 17 278 zobr.
 12. Jurský svět - důstoj­né pokra­čo­vá­ní kla­si­ky - 14 575 zobr.
 13. Po záni­ku Země - rodi­na Smithova v režii M. N. Shyamalana - 14 029 zobr.
 14. Mumie: Hrob Dračího císa­ře - Série fil­mů o oživlé mumii byla roz­po­ru­pl­ná už od dru­hé­ho dílu. - 13 139 zobr.
 15. Terminator Genisys - když se smí­chá 1. a 2. díl - vyjde z toho nej­hor­ší ter­mi­na­to­ří film - 12 209 zobr.
 16. Terminátor 2: Den zúčto­vá­ní - Tři mili­ar­dy živo­tů vyhas­ly 29. srp­na 1997 - 10 810 zobr.
 17. Pupendo - jeden z posled­ních kva­lit­ních fil­mů Jana Hřebejka - 10 808 zobr.
 18. Osm hroz­ných - Westernový kon­cert Quentina Tarantina - 10 716 zobr.
 19. Tam kde kon­čí „Jan Palach“ pokra­ču­je „Hořící keř“ - 10 115 zobr.
 20. Stážista - Robert De Niro a Anne Hathaway - 9 735 zobr.