Nejčtenější články ve filmových recenzích

 1. Habermannův mlýn – pro­mar­ně­ná šan­ce - 139 016 zobr.
 2. Účastníci zájez­du - „Našli ho na plá­ži, ležel tam jak vyvr­že­nej vor­vaň. Už se do něj pouš­tě­li racci.“ - 135 022 zobr.
 3. Vetřelec: Vzkříšení - Ellen Riplyová je už 200 let po smr­ti! - 28 967 zobr.
 4. Já, Olga Hepnarová - Poslední popra­ve­ná žena v ČSSR - 27 778 zobr.
 5. Dítě čís­lo 44 - Stalinský sys­tém měl k chá­pá­ní lid­ské svo­bo­dy a lid­ské důstoj­nos­ti vlast­ní pří­stup - 23 811 zobr.
 6. Harry Potter a Princ dvo­jí krve - Lord Voldemort zni­čí Bradavice - 18 004 zobr.
 7. Bába z ledu - Bába z ledu má křeh­ké srd­ce - 17 267 zobr.
 8. Jurský svět - důstoj­né pokra­čo­vá­ní kla­si­ky - 14 556 zobr.
 9. Po záni­ku Země - rodi­na Smithova v režii M. N. Shyamalana - 14 020 zobr.
 10. Mumie: Hrob Dračího císa­ře - Série fil­mů o oživlé mumii byla roz­po­ru­pl­ná už od dru­hé­ho dílu. - 13 126 zobr.
 11. Terminator Genisys - když se smí­chá 1. a 2. díl - vyjde z toho nej­hor­ší ter­mi­na­to­ří film - 12 143 zobr.
 12. Osm hroz­ných - Westernový kon­cert Quentina Tarantina - 10 696 zobr.
 13. Terminátor 2: Den zúčto­vá­ní - Tři mili­ar­dy živo­tů vyhas­ly 29. srp­na 1997 - 10 674 zobr.
 14. Tam kde kon­čí „Jan Palach“ pokra­ču­je „Hořící keř“ - 10 094 zobr.
 15. Divergence - Beatrice a Čtyřka - lás­ka na prv­ní pohled - 9 246 zobr.
 16. Dracula - Gary Oldman jako Transylvánský hra­bě - 9 099 zobr.
 17. Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se zavr­ší Anakinovou pře­mě­nou v Darth Vadera - 8 612 zobr.
 18. Konečná (Last Stand) - Jen málo sta­či­lo a uprch­lý mafi­án­ský bos Cortéz (Eduardo Noriega)  by agen­tům FBI zmi­zel v Mexiku. - 8 196 zobr.
 19. Thor - Asgardský princ popr­vé navští­ví Zemi - 8 153 zobr.
 20. Na vlás­ku šťast­ně až navě­ky – 70 % - 8 127 zobr.