Nejčtenější články ve filmových recenzích

 1. Já, Olga Hepnarová - Poslední popra­ve­ná žena v ČSSR - 27 770 zobr.
 2. Dítě čís­lo 44 - Stalinský sys­tém měl k chá­pá­ní lid­ské svo­bo­dy a lid­ské důstoj­nos­ti vlast­ní pří­stup - 23 798 zobr.
 3. Harry Potter a Princ dvo­jí krve - Lord Voldemort zni­čí Bradavice - 17 985 zobr.
 4. Bába z ledu - Bába z ledu má křeh­ké srd­ce - 17 249 zobr.
 5. Po záni­ku Země - rodi­na Smithova v režii M. N. Shyamalana - 14 014 zobr.
 6. Osm hroz­ných - Westernový kon­cert Quentina Tarantina - 10 659 zobr.
 7. Tam kde kon­čí „Jan Palach“ pokra­ču­je „Hořící keř“ - 10 082 zobr.
 8. Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se zavr­ší Anakinovou pře­mě­nou v Darth Vadera - 8 604 zobr.
 9. Thor - Asgardský princ popr­vé navští­ví Zemi - 8 136 zobr.
 10. Na vlás­ku šťast­ně až navě­ky – 70 % - 8 118 zobr.
 11. Rychle a zbě­si­le 2 - Paul Walker dva roky po prv­ním dílu R.Z. - 7 014 zobr.
 12. Já, robot - 1. Robot nesmí ublí­žit člo­vě­ku nebo svou nečin­nos­tí dopus­tit, aby člo­vě­ku bylo ublí­že­no. - 6 982 zobr.
 13. Jack a obři - Bryan Singer neměl v roce 2013 svůj den. - 6 765 zobr.
 14. Sicario: Nájemný vrah - depre­se se sto­pro­cent­ní záru­kou - 6 592 zobr.
 15. Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy - 6 481 zobr.
 16. 8 MM - Nicolas Cage v jed­né ze svých nej­lep­ších rolí, stej­ně tak Joel Schumacher ve vrchol­né for­mě. Film, kte­rý může slab­ší pova­hy dost odrov­nat - 6 150 zobr.
 17. Arthur a sou­boj dvou svě­tů – tře­tí pokra­čo­vá­ní je tu v pře­krás­né HD kva­li­tě! - 5 855 zobr.
 18. Harry Potter a Relikvie smr­ti - část 2 - i Lord Voldemort musí umřít - 5 833 zobr.
 19. Toman – Recenze – 60% - 5 661 zobr.
 20. Vesnice (The Village) – Ztráta času - 5 562 zobr.