Nejčtenější články ve filmových recenzích

 1. Habermannův mlýn – pro­mar­ně­ná šan­ce - 139 309 zobr.
 2. Účastníci zájez­du - „Našli ho na plá­ži, ležel tam jak vyvr­že­nej vor­vaň. Už se do něj pouš­tě­li racci.“ - 135 637 zobr.
 3. Poslední aris­to­krat­ka – Recenze – 40% - 98 624 zobr.
 4. Vetřelec: Vzkříšení - Ellen Riplyová je už 200 let po smr­ti! - 33 737 zobr.
 5. Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) reží­ru­je - 28 996 zobr.
 6. Já, Olga Hepnarová - Poslední popra­ve­ná žena v ČSSR - 27 848 zobr.
 7. 7 dní hříchů - dal­ší scé­nář od auto­ra Habermannova mlý­na - 26 811 zobr.
 8. Dítě čís­lo 44 - Stalinský sys­tém měl k chá­pá­ní lid­ské svo­bo­dy a lid­ské důstoj­nos­ti vlast­ní pří­stup - 23 840 zobr.
 9. Teorie tyg­ra nabí­zí moud­ra pro osla­be­né kocour­ky - 20 868 zobr.
 10. Signál – dal­ší čes­ký film, o kte­rém divák neví, co si o něm má mys­let - 18 787 zobr.
 11. Harry Potter a Princ dvo­jí krve - Lord Voldemort zni­čí Bradavice - 18 065 zobr.
 12. Potomci lidí - Už deva­te­náct let se nena­ro­di­lo jedi­né dítě! - 17 501 zobr.
 13. Bába z ledu - Bába z ledu má křeh­ké srd­ce - 17 324 zobr.
 14. Voda pro slo­ny – pří­jem­ná roman­ti­ka nebýt „mra­mo­ro­vé­ho“ Pattisona - 15 983 zobr.
 15. Přes prs­ty – Recenze – 20% - 15 639 zobr.
 16. Jurský svět - důstoj­né pokra­čo­vá­ní kla­si­ky - 14 616 zobr.
 17. Po záni­ku Země - rodi­na Smithova v režii M. N. Shyamalana - 14 068 zobr.
 18. Mumie: Hrob Dračího císa­ře - Série fil­mů o oživlé mumii byla roz­po­ru­pl­ná už od dru­hé­ho dílu. - 13 192 zobr.
 19. Terminator Genisys - když se smí­chá 1. a 2. díl - vyjde z toho nej­hor­ší ter­mi­na­to­ří film - 12 276 zobr.
 20. Bitva u Midway (Midway) – Recenze – 60% - 11 315 zobr.