Nejčtenější články ve filmových recenzích

 1. Já, Olga Hepnarová - Poslední popra­ve­ná žena v ČSSR - 27 754 zobr.
 2. Dítě čís­lo 44 - Stalinský sys­tém měl k chá­pá­ní lid­ské svo­bo­dy a lid­ské důstoj­nos­ti vlast­ní pří­stup - 23 793 zobr.
 3. Harry Potter a Princ dvo­jí krve - Lord Voldemort zni­čí Bradavice - 17 905 zobr.
 4. Po záni­ku Země - rodi­na Smithova v režii M. N. Shyamalana - 13 985 zobr.
 5. Osm hroz­ných - Westernový kon­cert Quentina Tarantina - 10 654 zobr.
 6. Tam kde kon­čí „Jan Palach“ pokra­ču­je „Hořící keř“ - 10 057 zobr.
 7. Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se zavr­ší Anakinovou pře­mě­nou v Darth Vadera - 8 560 zobr.
 8. Thor - Asgardský princ popr­vé navští­ví Zemi - 8 120 zobr.
 9. Na vlás­ku šťast­ně až navě­ky – 70 % - 8 109 zobr.
 10. Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy - 6 457 zobr.
 11. 8 MM - Nicolas Cage v jed­né ze svých nej­lep­ších rolí, stej­ně tak Joel Schumacher ve vrchol­né for­mě. Film, kte­rý může slab­ší pova­hy dost odrov­nat - 6 140 zobr.
 12. Arthur a sou­boj dvou svě­tů – tře­tí pokra­čo­vá­ní je tu v pře­krás­né HD kva­li­tě! - 5 855 zobr.
 13. Toman – Recenze – 60% - 5 646 zobr.
 14. Harry Potter a Relikvie smr­ti - část 2 - 5 600 zobr.
 15. Vesnice (The Village) – Ztráta času - 5 544 zobr.
 16. Predátor: Evoluce (The Predator) - Recenze - 70% - 5 392 zobr.
 17. Bojovník (2011) - 60% - 5 012 zobr.
 18. Blade - Ve své době byl tenhle sní­mek doce­la pořád­ná pec­ka pro milov­ní­ky komik­sů, ale hlav­ně pro milov­ní­ky upí­rů. Rozhodně jed­na z nej­kla­sič­těj­ších postav upí­ří­ho žán­ru sou­čas­nos­ti. - 4 762 zobr.
 19. Armageddon - Nový York dostá­vá šut­rá­kem - 4 670 zobr.
 20. Probudím se vče­ra – divá­ko­va noč­ní můra (40%) - 4 133 zobr.