Nejčtenější články ve filmových recenzích

 1. Já, Olga Hepnarová - Poslední popra­ve­ná žena v ČSSR - 27 734 zobr.
 2. Dítě čís­lo 44 - Stalinský sys­tém měl k chá­pá­ní lid­ské svo­bo­dy a lid­ské důstoj­nos­ti vlast­ní pří­stup - 23 769 zobr.
 3. Po záni­ku Země - rodi­na Smithova v režii M. N. Shyamalana - 13 955 zobr.
 4. Osm hroz­ných - Westernový kon­cert Quentina Tarantina - 10 638 zobr.
 5. Tam kde kon­čí „Jan Palach“ pokra­ču­je „Hořící keř“ - 9 957 zobr.
 6. Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se zavr­ší Anakinovou pře­mě­nou v Darth Vadera - 8 520 zobr.
 7. Thor - Asgardský princ popr­vé navští­ví Zemi - 8 107 zobr.
 8. Na vlás­ku šťast­ně až navě­ky – 70 % - 8 096 zobr.
 9. 8 MM - Nicolas Cage v jed­né ze svých nej­lep­ších rolí, stej­ně tak Joel Schumacher ve vrchol­né for­mě. Film, kte­rý může slab­ší pova­hy dost odrov­nat - 6 135 zobr.
 10. Arthur a sou­boj dvou svě­tů – tře­tí pokra­čo­vá­ní je tu v pře­krás­né HD kva­li­tě! - 5 849 zobr.
 11. Toman – Recenze – 60% - 5 610 zobr.
 12. Vesnice (The Village) – Ztráta času - 5 508 zobr.
 13. Harry Potter a Relikvie smr­ti - část 2 - 5 491 zobr.
 14. Predátor: Evoluce (The Predator) - Recenze - 70% - 5 357 zobr.
 15. Bojovník (2011) - 60% - 5 007 zobr.
 16. Armageddon - Nový York dostá­vá šut­rá­kem - 4 664 zobr.
 17. Probudím se vče­ra – divá­ko­va noč­ní můra (40%) - 4 127 zobr.
 18. Okresní pře­bor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% - 4 069 zobr.
 19. Vrásky z lás­ky - 65 %. - 3 951 zobr.
 20. Líbáš jako ďábel - 65 % - 3 883 zobr.