Neil Gainman - Nikdykde

Neverwhere book cover

Nikdykde (Neverwhere) je fan­ta­sy kni­ha, kte­rá nade­vší pochyb­nost vyni­ká svo­ji ori­gi­na­li­tou a půso­bi­vým zpra­co­vá­ním.

Richard Mayhew je tako­vý oby­čej­ný člo­ví­ček, kte­rý má ambi­ci­oz­ní pří­tel­ky­ni Jessicu. Jednoho dne však Richard nalez­ne na uli­ci zra­ně­nou leží­cí dív­ku jmé­nem Door (v čes­kém pře­kla­du dosta­la hez­ké jmé­no Dvířka). Richard brzy pocho­pí, že Door není z toho­to svě­ta, ale obý­vá - naroz­díl od Richarda, kte­rý byd­lí v Londýně - tzv. „Podlondýn“, což je své­byt­ný svět nachá­ze­jí­cí se pod samot­ným Londýnem, o jehož tuše­ní nemá vět­ši­na „nadlon­dýňa­nů“ ani potu­chy. Dvířčina (zní to váž­ně hez­ky, co?) rodi­na byla zákeř­ně zavraž­dě­na jis­tý­mi pány jmé­nem Vandemar a Croup a ti si teď chtě­jí svo­ji sbír­ku obě­tí roz­ší­řit i o samot­nou Dvířku. Může ji Richard (oby­čej­ný člo­ví­ček) nějak pomo­ci?

Kniha (pod­le kte­ré byl nato­čen i stej­no­jmen­ný seri­ál) má úžas­nou atmo­sfé­ru a rych­le ply­nou­cí, čti­vý děj. Svět pod­lon­dý­na je skvě­le vymyš­len a hez­ky situ­o­ván do loka­cí, z nichž někte­ré sku­teč­ně exis­tu­jí (např. sta­ni­ce Islington v lon­dýn­ském met­ru). Nejedná se roz­hod­ně o dal­ší fan­ta­sy ve sty­lu pana Tolkiena (sou­boj dob­ra a zla, meče a magie), ale o zce­la nový pří­stup k tomu­to žán­ru.

Děj i pro­stře­dí je vel­mi pochmur­né, vůbec svět pod­lon­dý­na je celý tako­vý „noir“, což mu ale jen při­dá­vá na půso­bi­vos­ti. Je to svět, kde se fan­ta­zie a neob­vyk­lé věci stá­va­jí sku­teč­nos­tí a při­nu­tí člo­vě­ka od upuš­tě­ní jeho živo­ta v samo­zřej­mos­ti, což hlav­ní posta­vě Richardovi nako­nec veli­ce pomů­že.

Jak jste asi pocho­pi­li, tak kni­hu mohu dopo­ru­čit celým svým srd­cem (i mys­lí).:-)

Hodnocení: 91%.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Death, High cost of living2. listopadu 2019 Death, High cost of living Toto není kniha v "klasickém" slova smyslu, neboť se jedná o knihu komiksovou, což však zároveň neznamená, že by ji tato skutečnost nějak ubírala na kvalitě. Naopak. Ty tam jsou již doby, […]
  • Nohy z jílu31. března 2020 Nohy z jílu Kniha Nohy z jílu je další ze série humorných fantasy publikací Terryho Pratchetta ze světa Zeměplochy (Discworld). Je až s popem, jak si ten zajímavý pán z Anglie již po více než deset […]
  • Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války15. ledna 2016 Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války Pug, aniž si uvědomil jak, náhle věděl, že se pohybují v čase dopředu. „Vymanili jsme se z časové pasti.“ potvrdil Macros. Pug seděl v němém údivu. Když před jeho očima vyvstal počátek, […]
  • RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl1. prosince 2015 RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl Od autorky Cassandry Clare, která je známá především svou úspěšnou sérií Nástroje smrti, právě vyšel první díl nové trilogie Pekelné stroje – Mechanický anděl. Tato trilogie předchází […]
  • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od […]
  • Paula Hawkins: Dívka ve vlaku24. listopadu 2015 Paula Hawkins: Dívka ve vlaku Román, který trhal a trhá po celém světě rekordy v počtu prodaných výtisků. A o čem že vlastně je? Rachel každodenně dojíždí vlakem do práce a po cestě si prohlíží okolní domy. Postupem […]
  • Menna van Praag: Dům v ulici Naděje4. března 2016 Menna van Praag: Dům v ulici Naděje Mnoho večerů jsem strávila ve společnosti této knihy a na každý večer jsem se těšila jako na chvíli, kdy otevřete sladkou bonboniéru vonící těžkou čokoládovou vůní a vezmete si… Bylo mi […]
  • Haruki Murakami - Sputnik, má láska3. prosince 2019 Haruki Murakami - Sputnik, má láska Představovat další Murakamiho knihu je tak trochu nošením dříví do lesa, neboť o jeho poslední česky přeložené knize se toho napsalo dost a dost. Zkuste například zalistovat posledním […]
  • Neil Gaiman - Koralina21. března 2020 Neil Gaiman - Koralina Koralina je název knihy britského autora (žijícího v USA) Neila Gaimana, o jehož slavné knize Nikdykde jsem již něco psal zde. V podstatě se jedná o jakousi pohádku, do které se nám ale […]
  • A. C. Clarke - Zpěv vzdálené Země1. října 2019 A. C. Clarke - Zpěv vzdálené Země Clarke - tento mistr sci-fi žánru - patří mezi spisovatelé, jejichž knihy si vždy rád přečtu. Osobně jej řadím do své kolonky "pravých autorů žánru", neboť i když mám poměrně rád […]