Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Nechte minulost být...

Nechte minulost být...

ivott

Učí vás, že musí­te obvi­ňo­vat své­ho otce, sest­ry, bra­t­ry, ško­lu, uči­te­le - ale nikdy ne sebe. Nikdy to není vaše chy­ba. Ale je to vždy vaše chy­ba, pro­to­že jestli­že jste chtě­li něco měnit, tím, kdo se musí změ­nit, jste vy. (Katharine Hepburn)

Mnozí z nás pou­ží­va­jí svou bolest­nou minu­lost jako dobrou výmlu­vu k tomu, aby neu­sku­teč­ňo­va­li nic. Bolest může půso­bit jako pře­hra­da, kte­rá blo­ku­je proud do vaše­ho živo­ta, nebo boles­ti­vá spá­le­ni­na, jež jizví vaši exis­ten­ci.

Můžete pou­žít bolest a dovo­lit, aby se sta­la ener­gií a váš­ní, kte­ré vámi hýbou. Volba toho, jak ji pou­ži­je­te, je na vás. Uvolněte pře­hra­du a pou­žij­te ener­gii uvol­ně­ných vod k tomu, aby vás pohá­ně­la. Použijte tep­lo a svět­lo vytvo­ře­né pla­me­nem, aby vás zahřá­ly a sví­ti­ly na ces­tu. Mějte odva­hu roz­bít pře­káž­ky a postu­po­vat vpřed.

Je snad­něj­ší obvi­ňo­vat minu­lost než vytvá­řet budouc­nost. Kde chce­te žít? V minu­los­ti, nebo v sou­čas­nos­ti a vytvá­řet lep­ší budouc­nost?

Nenávist a strach ničí a udr­žu­jí nás v boles­ti. Použijte bolest ve svém živo­tě radě­ji k vytvo­ře­ní něče­ho smys­lu­pl­né­ho!

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

  • Seznam úkolů pro šťastnější život13. května 2020 Seznam úkolů pro šťastnější život Jestliže se nezměníme, neporosteme. Jestliže nerosteme, vlastně ani nežijeme. (Gail Sheehy) "To mě ničí!" Ano, jsou věci, které nás mohou ničit, nad nimiž nemáme přímou kontrolu, ale […] Posted in Ze života
  • Nejlepší přítel9. února 2020 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […] Posted in Ze života
  • Umění riskovat7. května 2020 Umění riskovat Dala jsem slovo tomuto stromu, lesu a všem lidem, že se moje noha nedotkne země, dokud neudělám všechno, co je v mých silách, aby si svět uvědomil tento problém a zastavil destrukci. […] Posted in Ze života
  • Mít pravdu...25. února 2020 Mít pravdu... Potřeba jedinců mít pravdu je skutečně tak velká, že jsou ochotni za ni obětovat sebe, své vztahy, a dokonce i lásku. (Reuel Howe) Mnoho lidí chce mít raději pravdu, než aby byli šťastní. […] Posted in Ze života
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […] Posted in Ze života
  • Vnitřní kompas5. května 2020 Vnitřní kompas Lidé neklopýtají na horách, zakopávají na kamenech. (Hindustánské přísloví) Co vás udržuje ve správném směru? Jaký kompas jste si vybrali, aby vás vedl životem? Souvisí vaše rozhodnutí jen […] Posted in Ze života
  • Láska anebo hádka?7. června 2020 Láska anebo hádka? V hádkách jsou podobnosti jako v zamilovaných písních: popisují mnoho, ale nedokazují nic. (Matthew Prior) Máme se hádat, nebo milovat? Někteří věří, že obojí je v něčem prospěšné. […] Posted in Ze života
  • Vysvětlujte jednoduše....24. února 2020 Vysvětlujte jednoduše.... Když je krása nepřikrášlena, je nejpřitažlivější. (Athenaeus) "Vysvětlujte jednoduše" je moudré heslo. Jednoduchost umožňuje, aby každý viděl vše jasně, a proto osvěcuje všechny, kdo jsou […] Posted in Ze života
  • Západ slunce28. února 2020 Západ slunce Když končí den a slunce zapadá, nechávám své potíže být. (Albert Schweitzer) Stejně jako bych na vás naléhal, abyste zahajovali každý den, jako byste byli právě vycházejícím sluncem, […] Posted in Ze života
  • Buďte spokojeni...21. června 2020 Buďte spokojeni... Člověk se nemůže cítit pohodlně a příjemně bez vlastního souhlasu. (Mark Twain) Kdy budete se svým životem spokojeni? Když budete moci zapůsobit na druhé všemi materiálními věcmi, které […] Posted in Ze života

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...