Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Nečekaná lekce lásky - silný román o rodinném poutu

Nečekaná lekce lásky - silný román o rodinném poutu

132904 350 0 fit
132904 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi sil­né pří­běhy o rodin­ném pou­tu a lás­ce? Chcete zažít emo­tiv­ní pří­běh Jeannie a Dana? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Nečekaná lek­ce lás­ky. Věřte, že ta vás oprav­du čeká. 

Jeannie, hlav­ní hrdin­ka romá­nu a její pří­tel Dan, úspěš­ný vete­ri­nář vás nene­cha­jí na chvi­lin­ku odpo­či­nout. Jejich vztah je báječ­ný, mají se rádi. Vše vypa­dá jako vystři­že­né z roman­tic­ké­ho fil­mu. Jeannie ale pochy­bu­je, zda je to vše tak krás­né a bude nebo je to jen sen. Možná i tro­chu pochy­bu­je. V den svat­by se nemů­že zba­vit toho sví­ra­vé­ho pocit na hru­di, že je pros­tě něco špat­ně. Volá Danovi, ten ji ale tele­fon nebe­re a nechá mu vzkaz na záznam­ní­ku. Nechce si ho pros­tě vzít. Ten má ale neho­du, sra­zí ho auto­bus. Začíná se roz­plé­tat klubíč­ku sle­du udá­los­tí, kdy Jeannie je posta­ve­na před situ­a­ci, kdy musí Dana navště­vo­vat v nemoc­ni­ci, jenž leží po neho­dě v kóma­tu. Co vše se Jeannie honí hla­vou, jak to vše nako­nec vyře­ší? Co všech­no se dozví o svém nastá­va­jí­cím? Nyní vyjdou všech­ny prav­dy na povrch. Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní toho­to romá­nu, kte­rý vás nene­chá jen tak chlad­ný­mi a bude­te nad svým živo­tem pře­mýš­let mož­ná troš­ku jinak. Tak jako já jsem se nad svým živo­tem zamys­le­la, co nám vlast­ně jed­na vte­ři­na v živo­tě může změ­nit a jak máme se svý­mi part­ne­ry mlu­vit a svo­je city neza­sou­vat do poza­dí. Pak už tře­ba může být poz­dě.

Román se mně líbil od začát­ku až do kon­ce. Jedná se oprav­du o sil­ný pří­běh. Na 376 stra­nách, cel­kem 28 kapi­tol, zakon­če­né epi­lo­gem vás bude mís­ty mra­zit, bude­te muset pře­mýš­let, co vše nám vlast­ně život při­ná­ší. Protože někdy se ANO může změ­nit v NEVÍM a to je pak mož­ná i poz­dě.

Kniha se mně čet­la dob­ře. Děj na sebe nava­zo­val. Bylo mě hlav­ní hrdin­ky líto, co vše si muse­la pro­žít, když cho­di­la navště­vo­vat své­ho snou­ben­ce do nemoc­ni­ce a při­tom nevě­dě­la, zda si její vzkaz posle­chl nebo už to nesti­hl. To je otáz­ka, na kte­rou se v kni­ze dozví­te odpo­věď.

Ukázka z kni­hy:

„Co se sta­lo?“

„Někdo kou­pil moje šaty.“ Rozechvěle popo­táh­la. „Když jsi byla ven­ku, zavo­lal něja­ký muž a rov­nou za ně zapla­til. Ani nesmlou­val.

Jeho snou­ben­ka je tenhle týden vidě­la na inter­ne­tu a zami­lo­va­la se do nich, a tak jí je kou­pil jako pře­kva­pe­ní.

„Ach.“ Jeannie nevě­dě­la, jest­li by měla říct:„To je skvě­lé!“ nebo:

„To je hroz­né!“

„Koupil dokon­ce i klo­bou­ček.“ Pohlédla na potvr­ze­ní o plat­bě, kte­ré měla před sebou vytiš­tě­né. „Utratil spous­tu peněz. Vlastně je to úžas­ná zprá­va. Díky, Adame Marsadene. Jste štěd­rý muž. Zaplatil za Grain ultra­zvuk jater, očko­vá­ní všech štěňat i za něja­ké dlu­hy, kte­ré máme u George.“

Několik slov o autor­ce:

Lucy Dillonová vyrost­la na okra­ji Jezerní oblas­ti a vystu­do­va­la ang­lič­ti­nu na Univerzitě v Cambridgi. Poté pro­čí­ta­la dra­hé časo­pi­sy jako offi­ce manager lon­dýn­ské tis­ko­vé kan­ce­lá­ře zamě­ře­né na svět módy a poz­dě­ji zase ruko­pi­sy coby mlad­ší redak­tor­ka belet­rie v nakla­da­tel­ství. Nyní žije v Herefordshire se svým man­že­lem, bor­der teri­é­rem a otter­houn­dem na stat­ku pře­pl­ně­ném kni­ha­mi a suve­ný­ry se psí tema­ti­kou.

Její dru­hý román Lost Dogs and Lonely Hearts zís­kal v roce 2010 cenu RNA, aso­ci­a­ce auto­rů roman­tic­ké lite­ra­tu­ry, za román roku, A Hundread Pieces of Me (2012, čes­ky Na sto kusů, 2015) byl v roce 2015 oce­něn RNA jako román roku ze sou­čas­nos­ti. Je autor­kou cel­kem deví­ti knih, z nichž posled­ní dvě se sta­ly best­selle­ry Sunday Times.

Autor: Lucy Dillonová

Přeložila: Michaela Klevisová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2022, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 376

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná lepe­ná s chlop­ně­mi

ISBN: 978-80-271-3290-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bridgertonovi - Vévoda a já - 1.díl4. ledna 2022 Bridgertonovi - Vévoda a já - 1.díl Píše se rok 1813 a Simona, vévody z Hastingsu už nebaví odmítat všechny ženy, které se za něj chtějí vdávat. Předstírá tedy city k Daphne Brigertonové, sestře svého přítele.. Nechce si ji […] Posted in Recenze knih
  • Za pět let - všechno může být jinak, než jste si představovali15. června 2021 Za pět let - všechno může být jinak, než jste si představovali Hledáte nezapomenutelný příběh? Máte rádi sny, které se postupem času splní? Tak právě vám je určena novinka Za pět let, jehož autorkou je Rebecca Serleová.  Hlavní postava románu […] Posted in Recenze knih
  • Devatenáct dopisů - to, co jsme měli je příliš krásné, abychom na to zapomněli9. srpna 2020 Devatenáct dopisů - to, co jsme měli je příliš krásné, abychom na to zapomněli Chcete prožít emotivní příběh plný lásky, hlubokého citu i silných emocí? Jodi Perryová je autorkou nádherného románu Devatenáct dopisů, v němž popisuje život člověka, který ztratí paměť a […] Posted in Recenze knih
  • Zimní slib-rodinu nic nerozdělí21. ledna 2023 Zimní slib-rodinu nic nerozdělí Chcete prožít emotivní příběh o naději, rodinném poutu, lásce i neskutečné touze jít dál? Tak právě vám je určen román Zimní slib, jehož autorkou je Rosie Goodwin. Pojďte se na to společně […] Posted in Recenze knih
  • Příliš mnoho vzpomínek5. ledna 2023 Příliš mnoho vzpomínek Milujete romány Kataríny Gillerové? Chcete zažít několik životů v jednom příběhu? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete litovat, jelikož tuto knihu budu dlouho […] Posted in Recenze knih
  • Ateliér Rosen - Modistky z Tržní uličky2. ledna 2023 Ateliér Rosen - Modistky z Tržní uličky Máte rádi romány Anne Jacobsové alias Marie Lamballe? Chcete zažít neskutečný příběh zakázané lásky a věrného přátelství? Pokud ano, tak právě vám je určena novinka s názvem Ateliér Rosen […] Posted in Recenze knih
  • Bouře – výborný krimi román6. října 2022 Bouře – výborný krimi román Máte rádi krimi romány? Chcete se dozvědět, kam zmizela oblíbená učitelka Agnes Erikssonová? Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek, který je rozhodně silný a nezapomenutelný. […] Posted in Recenze knih
  • Zvěrolékařka -Velké sny - 1.díl22. srpna 2022 Zvěrolékařka -Velké sny - 1.díl Milujete rodinné ságy? Chcete si přečíst emotivní příběh zvěrolékařky Nellie? Zajímá vás, o čem bude první díl? Tak právě vám je určena novinka Zvěrolékařka - Velké sny, kterou vydala […] Posted in Recenze knih
  • Prezidentka ...s láskou21. srpna 2022 Prezidentka ...s láskou Máte rádi zajímavé romány? Chcete si přečíst knihu od skvělého režiséra, scenáristy a spisovatele Rudolfa Havlíka? Román Prezidentka se vám určitě bude líbit.  Kateřina se stane první […] Posted in Recenze knih
  • Město snů - sága rodu Caldwellů 1.díl ze 311. srpna 2022 Město snů - sága rodu Caldwellů 1.díl ze 3 Máte rádi rodinné ságy? Chcete se podívat na to, jak se zrodil němý film? Chcete prožít velkou lásku? Tak právě vám je určena novinka, kterou vydala Euromedia Group, pod značkou Ikar a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,69465 s | počet dotazů: 258 | paměť: 58564 KB. | 29.01.2023 - 09:50:13