STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář

STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář
Ohodnoťte člá­nek

Další skvě­lý komen­tář 🙂


Pane Párale Rád bych napsal svůj komen­tář k vaše­mu veli­ce jed­no­stran­ně zamě­ře­né­mu hod­no­ce­ní Mám sice Star Trek rád, ale nezbož­ňu­ji ho nato­lik, abych si nebyl scho­pen uvě­do­mit jeho chy­by, seri­á­lo­vé epi­zo­dy jich mají vel­mi mno­ho a jejich úro­veň se vel­mi růz­ní. je zde mno­ho sla­bých dílů. Ovšem fil­mům je věno­vá­na mno­hem vět­ší peč­li­vost, jak efek­tům, tak i scé­ná­ři. Souhlasím s vámi že První kon­takt je plný klišé, úto­ky Borgů, Záchrana svě­ta, ces­ta časem. Námět jis­tě není ori­gi­nál­ní, ale zpra­co­vá­ní je skvě­lé. nád­her­né efek­ty, ponu­rá atmo­sfé­ra, str­hu­jí­cí bitvy i dob­rá kame­ra, to vše pat­ří ke kla­dům toho­to sním­ku. Navíc je zde str­hu­jí­cí děj, kte­rý není pří­liš roz­vláč­ňo­ván dlou­hý­mi dia­lo­gy. Akční film pova­žu­ji za výbor­ný pokud se divák vži­je do role hlav­ních postav a nefan­dí už ze začát­ku zápor­ným, pro­to­že ví, že to všech­no pro­se­rou, nýbrž pro­ží­vá s hrdi­ny jejich pocit napros­té bez­vý­chod­nos­ti situ­a­ce a boju­je s nimi jejich mar­ný boj. A to je co se ve fil­mu poda­ři­lo. Jak by asi bylo kaž­dé­mu z nás v roli posád­ky Enterprise, Loď plná nezni­či­tel­ných nepřá­tel, kte­ří ji palu­bu za palu­bou neza­dr­ži­tel­ně ovlá­da­jí. Zbylí tvrd­nou na zemi a pokra­ču­jí v bez­na­děj­né prá­ci. Děj fil­mu je sviž­ný, napí­na­vý a zařa­zu­je se po bok nej­lep­ších akč­ních fil­mů a ční vyso­ko nad Hvězdými Válkami nebo hnu­sem a kýčem Titanikem. Zápletka gra­du­je a vrcho­lí v oka­mži­ku kdy Enterprise stří­lí kvan­to­vá tor­péda na Kochranovu Loď. Nastává pře­kva­pi­vé rozu­zuz­le­ní, a pro­to­že již není potře­ba děj dále zdr­žo­vat, rych­lý konec. Od toho­to fil­mu by se fil­ma­ři na celém svě­tě moh­li učit dob­ré řemes­lo. A vaše rýpá­ní je úpl­ně směš­né, pro­to­že máte napros­to špat­né infor­ma­ce. s úctou Pinc

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Komentář ke článku ST - 1. kontakt19. srpna 2002 Komentář ke článku ST - 1. kontakt Máte neskonalou pravdu Star trek je a vždycky bude jen jedno z dalších amerických klišé. Pokud by se člověk sebevíc snažil ignorovat všemožné logické chybky, nemůže se zarazit na typickým […]
  • Český film 0417. ledna 2005 Český film 04 Rok 2004 skončil. Odehrálo se vněm plno věcí, plno politických záležitostí, plno přírodních pohrom, plno kulturních událostí, a v kinech proběhlo i plno českých filmů. Většinou jejich […]
  • Co napsat o Pánovi prstenů, aby jste byli šokovaní?10. února 2004 Co napsat o Pánovi prstenů, aby jste byli šokovaní? Lze vás vůbec v této amorální době šokovat? A pokud ne, proč čtete čtvrtou recenzi na film, který jste již dávno viděli? Je Miloš Zeman skutečně jezevec? To a další zásadní otázky lidské […]
  • Star Trek: První kontakt13. října 2003 Star Trek: První kontakt 18.10.2003 - ČT 2 - 11:00Před šesti roky rasa Borgů, napůl organická a napůl kybernetická rasa spojená do jednoho kolektivního vědomí, poprvé zaútočila na svět Federace. V nejstrašnější […]
  • PÁN KOMERCE A HARRY MACHR20. listopadu 2004 PÁN KOMERCE A HARRY MACHR V souvislosti s nadcházející „významnou“ událostí, kdy se na obrazovce TV NOVA objeví první díl Pána prstenů, Společenstvo prstenu, jsem trochu oprášil staré soubory na svém disku a našel […]
  • Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 %4. října 2017 Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 % Po dvoudílném pilotu se vrháme do dalšího nekonečného vesmíru. O dob, kdy se Spock dostal do alternativního vesmíru, už není vesmír tak světlý, jako kdysi. Alternativní vesmír je temný a […]
  • Dawsonův PSYCHO svět16. dubna 2005 Dawsonův PSYCHO svět Ať žije Amerika a naivní český divák. Tak za prvé: nejsem žádný fanda tohoto přihlouplého amerického seriálu, jak by se někdo možná mohl mylně domnívat. Možná bych byl, ale to by mi […]
  • Matrix Revolutions10. listopadu 2003 Matrix Revolutions Třetí a poslední díl rozporuplné trilogie máme tady. Stojí to za to? Je to asi na každém z nás…Je zajímavé, jak se téměř všem líbil první díl Matrixu a jak ve velké většině případů zklamal […]
  • Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze21. června 2004 Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze Tak a je to tady! Téměř po půlročním hledání, Česko konečně našlo svou SuperStar. Hledání to nebylo vůbec jednoduché a mnohdy nás stálo hodně nervů a peněz. Nakonec se ta pravá však našla […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *