Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Návrat do Cold Mountain - Oscara získala Renée Zellweger

Návrat do Cold Mountain - Oscara získala Renée Zellweger

Navrat

Krátce před tím, než vypuk­ne vál­ka Severu pro­ti Jihu, se pot­ka­jí a na prv­ní pohled do sebe zami­lu­jí půvab­ná Ada (Nicole Kidman) a fešák Inman (Jude Law). Po zby­tek fil­mu pak divák sle­du­je, jak se Ti dva trá­pí, že nejsou spo­lu a jak kaž­dý z nich boju­je s tím, co vál­ka při­ná­ší.

Znají se totiž sotva pár zábě­rů a už musí jít Inman do vál­ky. Hnán však lás­kou k Adě a její­mi srd­ce­ryv­ný­mi dopi­sy, dezer­tu­je po čase z armá­dy a vra­cí zpět do Cold Mountain. Malého měs­teč­ka, kde zane­chal Adu s jejím sta­rým otcem. Kultivovaná Ada se po náh­lé smr­ti otce stá­vá znač­ně zou­fa­lou a pro prak­tic­ký život téměř nepo­u­ži­tel­nou. Naštěstí pro ni se v jejím domě obje­vu­je vel­mi rázná a straš­li­vě hovo­ří­cí oso­ba jmé­nem Ruby (Renée Zellweger).

Díky ní se Ada při­u­čí nejed­né prak­tic­ké věci a bez úho­ny vál­ku pře­ži­je. Diváka urči­tě zaujme doko­na­lý kon­trast těch­to dvou bytos­tí. Ada je sečtě­lé, něž­né a dosti vyso­ké a štíh­lé děv­če. Ruby je opro­ti ní kla­sic­ká „hol­ka od rány“, s roz­vláč­ný­mi pohy­by i mluvou. Postavou spí­še men­ší, ne zrov­na štíh­lá. Ke kon­ci fil­mu si kaž­dá od té dru­hé něco pře­vez­me. Ada se stá­vá ráz­něj­ší a šikov­něj­ší a Ruby lehce kul­ti­vo­va­něj­ší.

Zatímco tedy Ada s Ruby na far­mě vál­čí spí­še s hos­po­dář­ský­mi pro­blémy způ­so­be­ný­mi vál­kou, Inman se na ces­tě zpět do Cold Mountain setká­vá hlav­ně s nási­lím a nevšed­ní lid­skou otr­los­tí. Po celou svou váleč­nou „kari­é­ru“ i při ces­tě z vál­ky má neví­da­né štěs­tí. Třikrát se mu poda­ří pře­žít situ­a­ce, v nichž jeho přá­te­lé i nepřá­te­lé oko­lo něj umí­ra­jí. Nakonec se šťast­ně s Adou set­ka­jí. Inmanova osu­do­vá kli­ka však netr­vá věč­ně…

Možná by se na prv­ní pohled moh­lo zdát, že jde o kla­sic­kou love sto­ry, ale nenech­te se mýlit. Jde o dosti drs­ný film se spous­tou nepěk­ných scén, kte­ré jsem osob­ně sle­do­va­la jen pod­le zvu­ku a mnoh­dy ani tak ne.


Návrat do Cold Mountain - Oscara získala Renée Zellweger
Hodnocení: 4 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film!5. dubna 2004 Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film! Bydlíte-li v Praze a jezdíte-li občas tramvají, možná jste si reklamy na tenhle film všimli. (Prokázaný výskyt na linkách 7, 9, 18, 22 a 24.) A nejspíš vás ničím zvláštním nezaujala. V […]
  • Zazvonil zvonec a Hunger Games je konec22. listopadu 2015 Zazvonil zvonec a Hunger Games je konec Současné filmové série vyžadují od diváka značnou trpělivost. V případě série „Hunger Games“ jsme museli čekat dlouhé čtyři roky, abychom se dozvěděli, jak zvládne Katniss Averdeen […]
  • Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 %19. listopadu 2015 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 % Film je závěrečnou částí série o Katniss Everdeenové, která se snaží zachránit obyvatele Panemu a zajistit jim budoucnost. V úvodním díle se Katniss vydala místo své sestry bojovat do […]
  • Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1) – Recenze – 40%8. dubna 2015 Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1) – Recenze – 40% Přichází revoluce! Hrdinka Katniss (Jennifer Lawrence) přežila své již druhé Hunger Games, avšak to pravé ořechové teprve začíná. Prezident země Panem, mocný Snow (Donald Sutherland), drží […]
  • Batman začíná - Batman Begins14. října 2018 Batman začíná - Batman Begins První dva filmy ve kterých se představil temný mstitel Batman dostal na starosti Tim Burton. Ten prezentoval vesmír, který nese výrazné stopy fascinující grotesknosti, kterou dokáže […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Hugo a jeho velký objev (50%)15. února 2012 Hugo a jeho velký objev (50%) Režisér Martin Scorsese natočil rodinný film nominovaný na 11 Oscarů, kterým skládá poctu průkopníkům kinematografie. Hrdina jeho snímku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minulého […]
  • Král Artuš: Legenda o meči - 85 %11. května 2017 Král Artuš: Legenda o meči - 85 % Tím, že jde dnes do kin další film z historické Anglie, tak bychom měli čekat velké historické drama s postavami, které známe. Očekáváme krále Artuše, kouzelníka Merlina a historické věci. […]
  • Špión - O PRODUKCI25. května 2015 Špión - O PRODUKCI Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je první den natáčení a herci i štáb se shromáždili v labyrintu vápencových jeskyní, které se táhnou asi 37 km pod pivovarem v Budě v Maďarsku. […]
  • Pýcha a předsudek9. listopadu 2006 Pýcha a předsudek Všichni známe tradiční námět romantických filmů. ONA se zamiluje, ON ji ignoruje, vše vypadá beznadějně. Najednou dojde ke zvratu kdy zjistíme, že jeho ignorace je pouze zdánlivá, ovšem je […]