Kritiky.cz > TV Recenze > Návrat do budoucnosti 2

Návrat do budoucnosti 2

V dru­hé čás­ti vyni­ka­jí­cí sci-fi kome­die má Marty plné ruce prá­ce. Nejprve musí do budouc­nos­ti zachrá­nit syna a potom zase do minu­los­ti, aby zachrá­nil sám sebe.Druhá část slav­né tri­lo­gie, kte­rá pat­ří k nej­lep­ším „časov­kám“ (sci-fi fil­mům o cestách v čase) v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie, začí­ná v oka­mži­ku, kdy skon­či­la část prv­ní, tedy říj­nu roku 1985. Sotva se Marty vzpa­ma­to­val ze své ces­ty do minu­los­ti, obje­ví se stroj času v podo­bě léta­jí­cí­ho auta a jeho pří­tel dok­tor Brown. Ve spě­chu nalo­ží Martyho i jeho pří­tel­ky­ni Jennifer a odle­tí s nimi do budouc­nos­ti, do roku 2015, aby spo­leč­ně zachrá­ni­li Martyho syna, kte­ré­ho par­ta výrost­ků nutí ke krá­de­ži. Marty, kte­rý je syno­vi k nero­ze­zná­ní podob­ný se s par­tou střet­ne po honič­ce na léta­jí­cích ska­te­bo­ar­dech a dosáh­ne jejich zatče­ní.

V obcho­dě si kou­pí alma­na­ch spor­tov­ních výsled­ků z let 1950 až 2000, kte­rý si chce vzít do minu­los­ti, aby zbo­ha­tl něko­li­ka sáz­ka­mi. Doc se však rozzlo­bí a alma­na­ch vyho­dí, pro­to­že nechce, aby jeho stroj slou­žil k obo­ha­co­vá­ní. Netuší, že jejich roz­ho­vor vysle­chl sta­rý Biff a zatím­co Marty a Brown řeší pro­blémy s Jennifer, vypůj­čí si na chví­li jejich stroj času. Když se pak ces­to­va­te­lé v čase vrá­tí do roku 1985, nesta­čí se divit. Svět se změ­nil a jejich idy­lic­ká doba se změ­ni­la v peklo. Dvojice zjis­tí, že z Biffa je mili­o­nář, kte­rý zbo­ha­tl něko­li­ka vel­ký­mi výhra­mi v sáz­kách, zastře­lil Martyho otce a ože­nil se s Larraine, kte­rá pro­padla alko­ho­lu.

Pochopí, co se sta­lo, a roz­hod­nou se vydat zpět do roku 1955, kdy Biff pře­dal své­mu mlad­ší­mu já alma­na­ch se spor­tov­ní­mi výsled­ky a tím změ­nil celou budouc­nost. Před Martym je neleh­ký úkol. Musí sebrat Biffovi alma­na­ch a ješ­tě se ke vše­mu vyhý­bat sám sobě, aby nena­ru­šil to, co pro­žil při své prv­ní ces­tě do minu­los­ti. To však zda­le­ka není konec všem potí­žím, kte­ré Martyho čeka­jí.

Nova - SOBOTA 10. 1. 2004 -17:35

  • Pravidla moštárny5. srpna 2004 Pravidla moštárny V oscarovém dramatu Lasseho Hallströma ožívá Amerika 40. let. Jak se stát lékařem světa, který se tragicky zaplétá do následků svých láskyplných zločinů?Sirotčinec St. Cloud v Maine - to […] Posted in TV Recenze
  • Návrat do budoucnosti 310. ledna 2004 Návrat do budoucnosti 3 Třetí Martyho cesta do minulosti, kde je třeba zachránit přítele a vyřešit problém, jak se dostat zpátky do budoucnosti.Píše se rok 1955 a dr. Emmet Brown právě odeslal do budoucnosti […] Posted in TV Recenze
  • Návrat do budoucnosti2. ledna 2004 Návrat do budoucnosti Christopher Lloyd sestrojil stroj na cestování časem a Michael J. Fox s jeho pomocí odcestuje do minulosti. Omylem se ale ocitne v jiné době, než chtěl a bude mít hodně práce, dát všechno […] Posted in TV Recenze
  • True Detective (Temný případ, tv seriál 2014)31. března 2014 True Detective (Temný případ, tv seriál 2014) Stane se dost odpudivá vražda, neznámá holka je nalezana nahá (a mrtvá) u jakéhosi hororově vyhlížejícího stromu s prapodivným parožím na hlavě. A kolem se povalují takové zvláštní, jakoby […] Posted in TV Recenze
  • Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami3. dubna 2020 Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami Když v prvním díle televizního krimiseriálu Zrádci představuje hlavní hrdina David svoje výhodné obchody s drogami a svůj pohled na způsob života, je jisté, že s tímto chlápkem se musí […] Posted in TV Recenze
  • Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy7. července 2018 Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy Má seriál z roku 1987 ještě něco do sebe nebo patří jen do archivu? Dvojice režiséra a scénáristy Václava Vorlíčka a Miloše Macourka stojí za mnohými z nejkrásnějších a nejoriginálnějších […] Posted in TV Recenze
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […] Posted in TV Recenze
  • Červeny trpaslík - Samsára (Samsara) - S11E0223. listopadu 2018 Červeny trpaslík - Samsára (Samsara) - S11E02 Ještě nám zbývají 4 díly do konce této sezóny. Po prvním dílu jsem očekával, že se epizoda povede více než první díl. Ale bohužel ne, potenciál zápletky i epizody zůstal nevyužitý a […] Posted in TV Recenze
  • Terapie - S03E01 - Pondělí 14:00, Lucia7. ledna 2019 Terapie - S03E01 - Pondělí 14:00, Lucia Máme za sebou 70 epizod seriálu. A co pak nám tvůrci mohou přinést v nové sezóně? Nové příběhy a nové postavy, které se nám v následujících dílech odhalí až na kost. Úplně první díl se […] Posted in TV Recenze
  • Black Mirror (2011)2. ledna 2014 Black Mirror (2011) Žijeme ve světě, jehož současná epocha se někdy nazývá "věk sociálních sítí". Pojem soukromí nabyl zcela jiného významu. A nový věk vždy nabízí nové výzvy... Přesně tomuto tématu se […] Posted in TV Recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...