Jak vybrat postýlku v jednoduchém návodu


Výběr postýl­ky je pro novo­ro­zen­ce vel­mi důle­ži­tý, a to z toho důvo­du, že v ní strá­ví vět­ši­nu dne. Je až neu­vě­ři­tel­né, že dítě po naro­ze­ní doká­že spát 16 až 18 hodin den­ně. Každým měsí­cem se však doba spán­ku sni­žu­je, to ale nezna­me­ná, že bys­te postýl­ce nemě­li věno­vat dosta­teč­né množ­ství vol­né­ho času. Jak vybrat postýl­ku? V prv­ní řadě bys­te měli dbát na její kva­li­tu, aby se vaše­mu dítě­ti dob­ře spa­lo.

Jak vybrat postýlku?

Díky tomu, že je dneš­ní trh širo­ký, se u nás mohou obje­vo­vat postýl­ky, kte­ré se roz­hod­ně nemo­hou řadit mezi bez­peč­né. Při výbě­ru bys­te nemě­li dbát pou­ze na kva­li­tu, ale také na znač­ku. Jde o to, aby výrob­ce byl ově­ře­ný a měl za sebou již něja­kou tu pozi­tiv­ní recen­zi. Stále bys­te nemě­li zapo­mí­nat na to, že jde o pro­dukt, ve kte­rém vaše dítě bude trá­vit 2/3 z celé­ho dne.

Jaký materiál zvolit?

Nejčastěji dopo­ru­čo­va­ným mate­ri­á­lem je dře­vě­ný masiv. Jde o výro­bu z vel­mi pev­né­ho a tvr­dé­ho dře­va, tak­že se nemu­sí­te bát, že by v ní dítě bylo v nebez­pe­čí. Ve vět­ši­ně pří­pa­du se tyto postýl­ky dědí od zná­mých nebo rodi­ny. V pří­pa­dě, že nemá­te mož­nost sáh­nout po postýl­ce z dře­vě­né­ho masi­vu, vyu­žij­te napří­klad jiný typ postý­lek. Tvrdým dře­vem, ze kte­ré­ho se tak­též děla­jí postýl­ky je napří­klad buk. Jde o kon­struk­ci, kte­rá vydr­ží téměř vše. Kromě toho, že je buk vel­mi tvr­dý, řadí se také do kate­go­rie odol­ných mate­ri­á­lů. Postýlky jsou vyrá­bě­ny ve veli­kos­tech 120x60 cm nebo 140x70 cm. Po jaké vari­an­tě sáh­ne­te, už bude zále­žet čis­tě na vás.

Matrace je na prvním místě

Jak vybrat postýl­ku již víte, ale vědě­li jste, že bez kva­lit­ní mat­ra­ce je vám postýl­ka na nic? Pokud jste to dopo­sud nevě­dě­li, chtě­li bychom vám na závěr sdě­lit, že výběr mat­ra­ce je roz­hod­ně na prv­ním mís­tě. Uznejte sami, na co vám bude kva­lit­ní postýl­ka, pokud bys­te v ní měli oby­čej­nou mat­ra­ci? Pořád mys­le­te na to, že šet­ří­te své finanč­ní pro­střed­ky na úkor své­ho dítě­te. Dopřejte tedy své­mu novo­ro­zen­ci maxi­mál­ní kom­fort a dosta­teč­ně kva­lit­ní spá­nek. Matrace do postýl­ky by nemě­la být pří­liš ten­ká, vybí­rej­te tedy pře­de­vším pod­le hma­tu. Podobně jako u postýl­ky se i při výbě­ru mat­ra­ce dívej­te na samot­né­ho výrob­ce.

Více na Kritiky.cz
Poklad Aztéků - Odlet do Dubrovníku Natáčení filmu začalo v pondělí 31. srpna 1964 v západním křídle berlínského zámku Char...
Farma SK – 8. série – 3. díl ...
Silent Hill Vydejme se do městečka Silent Hill, jak to rovněž učinili hrdinové tohoto filmu! Matka hleda...
Pravá blondýnka „Barbie“ na Hardvardu… Dvě charakteristiky provázejí blondýnky již od, nevím od kdy, a...
Šípková Růženka Ze spojení klasických pohádek s prostorovými ilustracemi jednoho ve světě velmi známých če...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Děti a internet - vyhledávání na internetu by mělo mít jasná pravidla21. února 2019 Děti a internet - vyhledávání na internetu by mělo mít jasná pravidla Od doby, kdy se internet stal dostupným pro každou domácnost se nechutenství u dětí vyšplhalo na nejvyšší možný vrchol. Nechutenstvím v tomto případě nemyslíme jídlo, ale hraní her, […]
  • Dluhová past aneb nepůjčujte si na své závazky21. února 2019 Dluhová past aneb nepůjčujte si na své závazky Dluhová past, to jsou dvě slova, která straší nejednoho českého obyvatele. Jestliže lepíte své dluhy tím, že si chodíte půjčovat jinam, velmi snadno se můžete dostat do problémů. Předejít […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  •   Knižní novinka - Tajemství Kremlu - 90%4. února 2018   Knižní novinka - Tajemství Kremlu - 90% Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Anděl páně14. listopadu 2005 Anděl páně Po delší době se do kin dostává opět nějaká česká pohádka. Anděla Páně natočil na motivy pohádek Boženy Němcové do té doby televizní režisér a herec Jiří Strach. Odehrává v čase vánočním a […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách22. března 2016 Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách Hezká obálka, zajímavý příběh. To je nová kniha od spisovatelky Táni Keleové – Vasilkové, Srdce v temnotách. Táňa Keleová – Vasilková je jednou z nejúspěšnějších spisovatelek na […]