Děti a internet - vyhledávání na internetu by mělo mít jasná pravidla


Od doby, kdy se inter­net stal dostup­ným pro kaž­dou domác­nost se nechu­ten­ství u dětí vyšpl­ha­lo na nej­vyš­ší mož­ný vrchol. Nechutenstvím v tom­to pří­pa­dě nemys­lí­me jíd­lo, ale hra­ní her, spo­leč­ně strá­ve­né časy s rodi­nou apod. Děti radě­ji trá­ví svůj vol­ný čas na inter­ne­tu nebo na jiných médi­ích, kte­ré mají nega­tiv­ní vliv na jejich cho­vá­ní. Tento pro­blém neza­zna­me­ná­va­jí pou­ze čes­ké děti, ale také i ty zahra­nič­ní. Děti a inter­net je v dneš­ní době oprav­du kaž­do­den­ním téma­tem po celém svě­tě.

Vyhledávání na internetu zvládají i děti

Přesně tak, počí­tač není v dneš­ní moder­ní době pří­liš slo­ži­tým pří­stro­jem. Není se tedy čemu divit, že ho hra­vě ovlá­da­jí i děti. Vliv médií na děti je ovšem vel­mi nega­tiv­ní, jak jste si již moh­li pře­číst v prv­ním odstav­ci. Jak se pro­ti tomu brá­nit? Je pocho­pi­tel­né, že vyhle­dá­vá­ní na inter­ne­tu je na jed­nu stra­nu pro dítě pří­nos­né, a to pře­váž­ně pro škol­ní úče­ly. Na dru­hou stra­nu ale musí rodi­če sta­no­vit jas­ná pra­vi­dla, kte­rá by měly fun­go­vat v kaž­dé domác­nos­ti.

Stanovte jasná pravidla!

Problém začí­ná prá­vě u rodi­čů, kte­ří své děti nechá­va­jí brouz­dat na inter­ne­tu i celý den. Důvodem je klid, kte­rý od svých potom­ků mají. Představte si dobu v minu­los­ti, kdy děti v čekár­nách na úřa­dech nebo u léka­ře zlo­bi­li. Dnes se toto pros­tě stát nemů­že. Ptáte se proč? Matka radě­ji dá dítě­ti tablet nebo mobil­ní tele­fon a tím zís­ká ale­spoň po dobu čeká­ní svůj klid.

Děti a internet

Co na děti a inter­net říka­jí sta­tis­ti­ky České repub­li­ky? Vyhledávání na inter­ne­tu je povo­le­no u vět­ši­ny čes­kých domác­nos­tí, kde se vysky­tu­jí malé až střed­ní děti. O to víc je zará­že­jí­cí fakt, že u někte­rých rodin jsou pří­stup­né téměř všech­ny inter­ne­to­vé strán­ky. Vliv médií na děti už má sám o sobě vel­mi špat­ný vliv na cho­vá­ní dítě­te. Zvlášť teh­dy, jestli­že se dosta­ne na nevhod­né strán­ky, kte­ré mohou spus­tit neče­ka­né reak­ce. Řešením pro­ti nechu­ten­ství u dětí, co se týče hra­ní her a spo­leč­ně strá­ve­né­ho času může být dočas­ný zákaz počí­ta­če.

Více na Kritiky.cz
Shrek 2: The Game ...
Insider: Muž, který věděl příliš mnoho Pět let staré drama o boji proti tabákovému průmyslu inspirované skutečnou událostí. Ve sv...
#11 - Upír aneb podivné dobrodružství Davida Graye Upíři jsou tématem, které se prolíná celou filmovou historií. Jejich podoby jsou různé. Nej...
Komiks 32 ...
PÁTEK 1. 6. Program...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak vybrat postýlku v jednoduchém návodu21. února 2019 Jak vybrat postýlku v jednoduchém návodu Výběr postýlky je pro novorozence velmi důležitý, a to z toho důvodu, že v ní stráví většinu dne. Je až neuvěřitelné, že dítě po narození dokáže spát 16 až 18 hodin denně. Každým měsícem […]
  • Dluhová past aneb nepůjčujte si na své závazky21. února 2019 Dluhová past aneb nepůjčujte si na své závazky Dluhová past, to jsou dvě slova, která straší nejednoho českého obyvatele. Jestliže lepíte své dluhy tím, že si chodíte půjčovat jinam, velmi snadno se můžete dostat do problémů. Předejít […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě26. října 2016 J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě Kdo nezaznamenal rozruch v poslední době kolem Harryho Pottera, jako by nebyl. Premiéra divadelní hry v Londýně a následný prodej osmého dílu opět rozvířily potterovské šílenství po celém […]
  • Prisoners (Zmizení), 20133. března 2014 Prisoners (Zmizení), 2013 Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posadí na zadek" - a že je to pak teda rána... Prisoners rozhodně mezi tyto filmy patří, nění se ale […]
  • Anglická gramatika rychlostí blesku17. prosince 2017 Anglická gramatika rychlostí blesku Začínate se studiem angličtiny a potřebujete shrnutí základné anglické gramatiky nebo se tomuhle cizímu jazyku věnujete již delší dobu , ale chcete mít po ruce stručný přehled […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Vinografie - poznejte víno ve 100 obrázcích24. května 2018 Vinografie - poznejte víno ve 100 obrázcích Pokud víno rádi nejenom pijete, ale zajímá vás i něco o výběru správného vína, degustaci a výrobě, tak je tahle kniha právě pro vás. Jde spíše o encyklopedii, ve které se můžete velmi […]
  • Gayle Formanová - Znovu já15. prosince 2017 Gayle Formanová - Znovu já Maribeth Kleinová je úspěšná matka, manželka a redaktorka oblíbeného časopisu. Kromě toho je taky perfekcionistka, která musí mít vše dokonale naplánované, a jediné, čemu se věnuje, jsou […]