Kritiky.cz > Recenze knih > Nápady na zkrášlení domova

Nápady na zkrášlení domova

12 měsíců obálka

V kni­ze maďar­ské autor­ky se setká­me s typy na celo­roč­ní zkrášle­ní a zútul­ně­ní našich domo­vů. Sympatické je, že vyu­ží­vá mate­ri­á­ly, kte­ré máte běž­ně doma, nebo se dají leh­ko nasbí­rat v pří­ro­dě či kou­pit za pár korun.

Krásné dárky a bytové dekorace

Příkladem krás­né­ho vlast­no­ruč­ně vyro­be­né­ho dár­ku je tře­ba domek pro panen­ky z kar­to­no­vých kra­bic, dře­vě­ných kos­tek, dok­tor­ských dře­vě­ných špachtlí a vlni­té lepen­ky. Z obláz­ků nasbí­ra­ných v pří­ro­dě zase mohou vznik­nou krás­ná těžít­ka na stůl. A pokud se ve vašem bytě nebo domě neda­ří suku­len­tům nebo kvě­ti­nám, může­te si z papí­ru, pro­váz­ku a kous­ků dře­va vyro­bit vlast­ní. Kromě toho zde najde­te tipy na výzdo­by na nejen dět­ské osla­vy, nápa­dy na skla­do­vá­ní nej­růz­něj­ších drob­nos­tí, něko­lik tipů vylep­še­ní kou­pel­ny nebo zútul­ně­ní kuchy­ně.

Recyklace s nápadem

K tvor­bě jsou čas­to vyu­ží­vá­ny zdán­li­vě nepo­třeb­né před­mě­ty jako vyřa­ze­né sve­t­ry, ze kte­rých vznik­la kolek­ce pol­štá­řů nebo ple­chov­ka, kte­rá se pro­mě­ni­la v ori­gi­nál­ní stí­nít­ko do kuchy­ně. Prázdné stě­ny zase oži­ví zará­mo­va­né lis­ty z kalen­dá­řů nebo z pro­spek­tů.

Pro děti i pro dospělé

V kni­ze si při­jdou na své i děti. Autorka pro ně při­pra­vi­la oblí­be­né stol­ní hry, jejichž hra­cí deska je nama­lo­va­ná na roho­že na opa­lo­vá­ní a jako figur­ky jsou pou­ži­ty nabar­ve­né obláz­ky. Takové hry se tak mohou klid­ně hrát i v létě u vody. Nechybí tu ani pár tipů pro ško­lá­ky, konec­kon­ců i mno­ho ostat­ních návo­dů je poměr­ně jed­no­du­chých a s vět­ší či men­ší pomo­cí dospě­lých si s nimi děti jis­tě také pora­dí.

Vánoce i Velikonoce

Pozornost je samo­zřej­mě věno­vá­na i tema­tic­ké svá­teč­ní výzdo­bě ať už to jsou malo­va­ná vajíč­ka a figur­ky zajíč­ků nebo vánoč­ní deko­ra­ce a tipy na bale­ní dár­ků.

Autorka má zku­še­nos­ti z časo­pi­su Lakáskultura (v pře­kla­du kul­tu­ra byd­le­ní) kon­krét­ně z rubri­ky zamě­ře­né prá­vě na kuti­ly. Její nápa­dy na zrecyklo­vá­ní sta­rých nepo­třeb­ných před­mě­tů jsou vel­mi oso­bi­té a neotře­lé a urči­tě si mezi nimi kaž­dý kutil najde něco své­ho.

12 měsíců v bytě

Autor: Annamária Karczagiová

Překlad: Milan Navrátil

Nakladatelství: Ikar

Rok vydá­ní: 2001

Počet stran: 103


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kristína Farkašová - Jsem Máma8. března 2017 Kristína Farkašová - Jsem Máma S "blogovými" knihami se roztrhnul v posledních měsících pytel. Marie Doležalová, Aňa Geislerová aj. Na Slovensku přišla s něčím podobným herečka Kristína Farkašová a byl to velmi dobrý […]
  • Vyčerpávající exkurze do světa bot9. května 2017 Vyčerpávající exkurze do světa bot Pokud se zajímáte o módu a zvlášť o její historii, tahle knížka by určitě neměla chybět ve vaší knihovně. 60 nejdůležitějších typů obuvi Kniha naprosto vyčerpávajícím způsobem […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj2. října 2018 Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj Do rukou se mě dostává novinka od autorky Ivany Novotné Logopedická cvičení pro předškoláky. Zábavná a hravá cvičení k procvičování  výslovnosti daných hlásek, které ocení učitelky […]