Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Nákladní auto - Tvarované leporelo pro nejmenší

Nákladní auto - Tvarované leporelo pro nejmenší

NaklAuto

Asi nee­xis­tu­je vět­ší a nepo­stra­da­tel­něj­ší pra­cant a pomoc­ník, než je náklad­ní auto. Právě jemu je věno­ván krát­ký pří­běh v lepo­re­lu Nákladní auto. Pomůže autíč­ku z blá­ta, trak­to­ru odvézt seno zví­řa­tům a bag­ru pře­vézt cih­ly. Pro jeho dob­rác­kou pova­hu ho mají všich­ni kama­rá­di – doprav­ní pro­střed­ky rádi – a na kon­ci per­né­ho pra­cov­ní­ho dne mu uspo­řá­da­jí vel­kou osla­vu.

Leporelo Nákladní auto je jed­ním ze čtyř lepo­rel ze série Policejní auto – Mega leta­dlo – Závodní auto – Nákladní auto. Nápaditě má tvar nákla­ďá­ku.

Veselé obráz­ky per­so­ni­fi­ko­va­ných doprav­ních pro­střed­ků malé čte­ná­ře upou­ta­jí, z kníž­ky je cítit, že je důle­ži­té si navzá­jem pomá­hat. Možná tro­chu nelo­gic­ké a bez návaz­nos­ti je závě­reč­ná osla­va pro nákla­ďák, i když proč ne?


Nákladní auto
Editor: Hannah Campling
Ilustrace: Paul Dronsfield
Počet stran: 8
Vydal: Egmont
Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
Rok vydá­ní: 2019
Hodnocení: 100 %

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,10436 s | počet dotazů: 217 | paměť: 53216 KB. | 05.12.2021 - 12:41:19