Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Najděte ten pravý elegantní styl oblékání

Najděte ten pravý elegantní styl oblékání

elegantni 1

Elegantní styl oblékání

Vzhledem k tomu, že jsem spo­ko­je­ná se svým svrch­ním odě­vem, zůstá­vám “své­mu” e-shopu věr­ná i v pří­pa­dě výbě­ru nové dám­ské moder­ní halen­ky, dám­ských spo­le­čen­ských šatů, i svých oblí­be­ných dám­ských dží­no­vých kalhot.

Když nara­zí­te na spo­leh­li­vý obchod, kde si kou­pí­te pad­nou­cí bun­du, kabát, sve­tr, šaty a dží­ny, roz­hod­ně se vypla­tí poří­dit si tam­též někte­ré z kva­lit­ních koza­ček pro ženy. Kozačky dopl­ním vhod­nou dám­skou kabel­kou a peně­žen­kou a mám vždy na jed­nu i dvě sezó­ny vysta­rá­no.

Potrpíte si na kabelky?

Pokud si potr­pí­te na kla­sic­ký styl, nemě­la by ve vašem šat­ní­ku chy­bět jed­no­du­chá, ele­gant­ní kabel­ka či kabe­la geo­me­t­ric­kých tva­rů, pří­pad­ně kufřík nebo aktov­ka - nej­lé­pe z kůže. K tomu­to sty­lu pat­ří ele­gant­ní suk­ně a dám­ská moder­ní halen­ka, do spo­leč­nos­ti pak dám­ské spo­le­čen­ské šaty.

Kvalitní prádlo se Vám zavděčí

I když si páno­vé potr­pí spí­še než na doko­na­le pad­nou­cí prádlo na poho­dl­né boxer­ky pro pány a poho­dl­né sli­py pro pány, v kaž­dém pří­pa­dě by i toto prádlo mělo být vkus­né a šik. Jedině v tako­vém prádle se muži ženám líbí. Své kouz­lo roz­hod­ně neza­chrá­ní jen vkus­nou koši­lí, trič­kem či miki­nou; pán­ským sve­trem na zimu či pán­skou zim­ní bun­dou.

Jak vidí­te, spod­ní prádlo hra­je v živo­tě kaž­dé­ho člo­vě­ka pod­stat­nou roli, a to jak u žen, tak i u mužů - i když už těch prv­ně jme­no­va­ných asi tro­chu více.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...