Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Naděje umírá poslední...

Naděje umírá poslední...

naděje

„Naděje“ je věc s peřím - kte­rá se usa­di­la v duši - a zpí­vá melo­dii beze slov - a nikdy nepře­sta­ne - vůbec - . (Emily Dickinson)

Naděje nás uzdra­vu­je. To, v co kaž­dý z nás dou­fá, se bude časem odli­šo­vat a měnit. Věřím, že potře­bu­je­me nadě­ji, abychom moh­li žít dál. Naděje nás inspi­ru­je, abychom lépe ucho­pi­li budouc­nost. Dává nám něco, na co se může­me těšit a o co může­me na naší ces­tě usi­lo­vat.

Kdybychom nemě­li žád­nou nadě­ji - na vylé­če­ní, na výhru v lote­rii, na zami­lo­va­nost, na konec vál­ky, na osvo­bo­ze­ní ze zne­u­ží­vá­ní nebo na stra­vu, tep­lo, oble­če­ní a pří­stře­ší - nemě­li bychom důvod pokra­čo­vat v živo­tě dál. Nezáleží na tom, v co dou­fá­te, ale spíš na pod­sta­tě nadě­je samot­né.

Vídám lidi, kte­ří umí­ra­jí něko­lik minut poté, co jim lékař řek­ne, že není nadě­je na vylé­če­ní. Vzdávají se a odchá­ze­jí. Jiní se zlo­bí a nachá­ze­jí potě­še­ní v doka­zo­vá­ní léka­ři, že se zmý­lil. Něco v nich je vyzý­va­vé a naděj­né. Naděje totiž umí­rá jako posled­ní....

Dovolte, aby se pták nadě­je usa­dil na vět­vi stro­mu vaše­ho živo­ta a nikdy nepře­stal zpí­vat...

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

  • Buďte spokojeni...21. června 2020 Buďte spokojeni... Člověk se nemůže cítit pohodlně a příjemně bez vlastního souhlasu. (Mark Twain) Kdy budete se svým životem spokojeni? Když budete moci zapůsobit na druhé všemi materiálními věcmi, které […] Posted in Ze života
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […] Posted in Ze života
  • Dobří přátelé14. ledna 2020 Dobří přátelé Přátelství zdokonaluje štěstí a odstraňuje neštěstí zdvojením naší radosti a rozdělením našeho smutku. (Cicero) Co je přítel? Podle mého názoru je to někdo, kdo zná vaše chyby, a přesto […] Posted in Ze života
  • Motivační hesla12. června 2020 Motivační hesla Hesla jsou slova, která vám pomůžou projít podivnými a zlými životními zážitky. (Ben Zion) Mnoho slov a rčení je s námi, když procházíme životem. Říkám jim "hesla". Když se dostanu do […] Posted in Ze života
  • Řeka života13. února 2020 Řeka života Splýváme spolu jako vlny v oceáně. (Anonym) Vždy přemýšlím o "řece života" jako o našem krevním řečišti, takovém, které se vlévá do moře věčnosti. Nic skutečně nekončí, jen to mění […] Posted in Ze života
  • Zaručené štěstí11. února 2020 Zaručené štěstí Dávání je zázrak, který může proměnit i to nejtvrdší srdce. (Kent Nerburn) Co podle vás může zaručit štěstí? Báseň, kterou jsem nazval "Jak být šťastný" prozrazuje jednoduchou odpověď. […] Posted in Ze života
  • Seznam úkolů pro šťastnější život13. května 2020 Seznam úkolů pro šťastnější život Jestliže se nezměníme, neporosteme. Jestliže nerosteme, vlastně ani nežijeme. (Gail Sheehy) "To mě ničí!" Ano, jsou věci, které nás mohou ničit, nad nimiž nemáme přímou kontrolu, ale […] Posted in Ze života
  • Stížnosti10. dubna 2020 Stížnosti Člověk je zodpovědný za to, čemu věnuje pozornost, a musí také přijímat důsledky. (W.H.Auden) Vzhledem k tomu, že všichni trávíme čas stěžováním si, musíme mít hodně společného. Jedinečné […] Posted in Ze života
  • Ztráta času ...10. června 2020 Ztráta času ... Život je to, co se děje, zatímco vy pilně připravujete jiné plány. (John Lennon) Děláte něco a nevychází to. Jdete někam a jste zklamáni, když se tam dostanete. Uvíznete v dopravě. To je […] Posted in Ze života
  • Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme.31. ledna 2020 Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme. Umělec nevidí věci, jaké jsou, ale jaký je on. (Alfred Tonnelle) Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme. Když jsme dospěli s negativním sděleními zdůrazňujícími, že jsme neschopní, […] Posted in Ze života

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...