Kritiky.cz > Pro domov > Na pokrytí střechy si vezměte odborníka

Na pokrytí střechy si vezměte odborníka

img a307700 w1996 t1518956738

Při stav­bě domu nebo jiné stav­by se radě­ji do pokry­tí stře­chy sami nepouš­těj­te. Předejdete nepří­jem­né­mu pře­kva­pe­ní. V pří­pa­dě deš­tě by vám totiž moh­lo pod stře­chu zaté­kat a nut­nost posta­vit na půdu kbe­lík na chy­tá­ní vody by vás pří­liš nenadchla. Pokud se roz­hod­ne­te, že se pře­ci jen do prá­ce pus­tí­te sami, při­zvě­te si na pomoc ale­spoň šikov­né­ho pokrý­va­če, kte­rý vám pora­dí.
V pří­pa­dě, že tuto odbor­nou prá­ci nechce­te dělat sami firem, kte­ré vám kva­lit­ně stře­chu pokry­jí, je dosta­tek.
konstrukce domu

Může se stát, že stře­chu bude­te potře­bo­vat pou­ze vyspra­vit. Tam je rea­li­za­ce své­po­mo­cí mož­ná. Než se do této akce pus­tí­te, spo­čí­tej­te si, zda by pro vás neby­lo výhod­něj­ší vymě­nit stře­chu celou. Platí to zvlášť v pří­pa­dě, že dosa­vad­ní střeš­ní kry­ti­na je z nevhod­né­ho mate­ri­á­lu, jako je tře­ba eter­nit. Eternitové taš­ky, dří­ve jako střeš­ní kry­ti­na hoj­ně pou­ží­vá­ny jsou vyro­be­ny z azbes­to­ce­men­tu, pro­to v pří­pa­dě výmě­ny musí­te podat povo­le­ní na sta­veb­ním úřa­du a ozná­mit na Krajské hygi­e­nic­ké sta­ni­ci. Následně vás bude čekat povin­nost zajis­tit vhod­nou likvi­da­ci. Postupovat musí­te jako při likvi­da­ci nebez­peč­né­ho odpa­du.
Na vás bude jen roz­hod­nu­tí, jakou kry­ti­nu bude­te na stře­chu poža­do­vat. Záležet bude i na vašich finanč­ních mož­nos­tech. Položení střeš­ní kry­ti­ny – prá­ce včet­ně mate­ri­á­lu – se může vyšpl­hat až na horent­ní sumy.
Při stav­bě rodin­né­ho domu asi sáh­ne­te po kva­lit­něj­ší kry­ti­ně i za cenu vyš­ší poři­zo­va­cí ceny. Bude vás nej­spíš zají­mat trvan­li­vost kry­ti­ny a odol­nost pro­ti roz­ma­rům poča­sí. Přihlédnout bys­te měli také k tomu, jak vel­kou zátěž vydr­ží krov, na kte­rý se chys­tá­te kry­ti­nu polo­žit.
nová střecha
Jiný druh kry­ti­ny zvo­lí­te při stav­bě cha­ty nebo zahrad­ních dom­ků, kde bude nut­né poří­dit tako­vou kry­ti­nu, kte­ré stav­bu svou vahou pří­liš neza­tí­ží a bude jed­no­du­chá na údrž­bu. V tom­to pří­pa­dě se nabí­zí mož­nost polo­že­ní stře­chy ple­cho­vé.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Podmínky k zisku úvěru25. prosince 2019 Podmínky k zisku úvěru Celý proces k cestě za penězi jako by byl schválně co nejsložitější. A když už si myslíte, že to máte v malíčku, banka nebo spořitelna vám předají listiny plné cizích slov, procent a […]
  • Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály13. listopadu 2019 Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály Zvlášť pokud máte nebo čekáte rodinu, je stavba domu pravděpodobně největším rozhodnutím, které v životě uděláte. Proto je důležité si nejenom všechno dobře promyslet, ale také […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Když je slunce a soused na obtíž aneb zatemnění oken4. listopadu 2019 Když je slunce a soused na obtíž aneb zatemnění oken Přízemní domy tzv. bungalovy jsou dnes velmi oblíbené. Jejich nevýhodou je však snadná viditelnost do domu z ulice a okolních zahrad. Může se tedy stát, že při relaxační koupeli na vás […]
  • Umělé květiny jako dekorace25. listopadu 2019 Umělé květiny jako dekorace Pro někoho můžou být umělé květiny stále představou lapače prachu. Pro jiné naopak nepostradatelná dekorace bytu či interiéru. Pryč jsou doby, kdy umělou květinu rozeznalo od té živé i […]
  • Skvělý styl2. ledna 2020 Skvělý styl V poslední době se mezi ženami rozšířila móda nosit místo kabelek jiné praktické věci, a to dámské batohy do města, u nás v naší široké nabídce je mimo jiné také […]
  • Nové bydlení se blíží19. prosince 2019 Nové bydlení se blíží Předem jste promysleli financování rekonstrukčních prací – buď vlastní prostředky anebo hypotéka, nechali jste nakreslit plány, stanovili harmonogram prací a oběhli jste příslušné úřady: […]
  • Změna zdravotní pojišťovny21. prosince 2019 Změna zdravotní pojišťovny Jestliže nyní promeškáte příležitost změnit vaši zdravotní pojišťovnu, na další podání žádosti o přestup budete čekat dalších sedm měsíců. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za […]
  • Každý volný centimetr se počítá12. prosince 2019 Každý volný centimetr se počítá I když si to neumíme představit, se stejným prostorovým problémem má starosti většina domácností. Za život se nám nashromáždí spoustu a spoustu věcí, které ani už třeba nevyužíváme, nebo […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]