Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Na krátko

Na krátko

NaKratko
NaKratko

Na krát­ko je pří­běh o dětech, kte­ré před­čas­ně dospí­va­jí, pro­to­že už tu nejsou celé rodi­ny, aby je chrá­ni­ly před tím, jaký svět sku­teč­ně je. A kte­ré svo­ji zkouš­ku z dospě­los­ti muse­jí sklá­dat před­čas­ně. A o dospě­lých, kte­ří nevě­dí, jak jim pomo­ci. Jak by moh­li, když nedo­ká­žou pomoct ani sobě.

Na krát­ko je dra­ma o chlap­ci Jakubovi, kte­rý zjis­tí, že celý jeho dosa­vad­ní život byla lež. A jemuž nezbu­de, než oka­mži­tě dospět a se ztrá­tou ilu­zí se vyrov­nat, ane­bo… skon­čit špat­ně. Pomoct mu nemů­že nikdo. Ani mat­ka, pro­to­že to ona mu lha­la a tu pohád­ku o tatín­ko­vi, kte­rý se mu nemů­že věno­vat, pro­to­že brázdí moře na zao­ce­án­ské lodi, si vymys­le­la. Ani otec, kte­rý na něj ve sku­teč­nos­ti celý život kaš­lal a teď se chce sta­rat, ale jen pro­to, že o něj jeho “oprav­do­vý” syn z man­žel­ství nesto­jí. A ať je jaký chce, kapi­tán tedy roz­hod­ně není. Ani sest­ra Pavlína, kte­rá je ve svých šest­nác­ti též na pra­hu zjiš­tě­ní, že život je úpl­ně jiný, než si ho před­sta­vo­va­la, a kte­ré to srd­ce zlo­mí úpl­ně stej­ně.

Autorkou scé­ná­ře je oce­ňo­va­ná spi­so­va­tel­ka Petra Soukupová a pro talen­to­va­né­ho reži­sé­ra Jakuba Šmída to je po sním­ku Laputa dru­hý celo­ve­čer­ní film. Jeho krát­ký film Neplavci zís­kal v roce 2011 Českého lva - Cenu Magnesia pro nej­lep­ší stu­dent­ský film a byl vybrán fran­couz­skou L’Académie des César mezi sedm nej­lep­ších krát­kých fil­mů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Na krátko16. května 2018 Na krátko Dvě krátká videa z novinářské konference. https://youtu.be/lejL4qDs_fo https://youtu.be/SCBnA8r8Ndo Posted in Videa
  • Na krátko16. května 2018 Na krátko Film Na krátko nechává „válcovat sny“ tvrdou realitou života To však neznamená, že nedává svým hrdinům naději! Režisér Jan Šmíd má cit pro zajímavé filmové příběhy a umí natočit film, […] Posted in Filmové premiéry
  • Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu11. dubna 2021 Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu Film vycházející ze skutečného případu prezidentské milosti, který měl být původně pouze pilotním dílem pro sérii příběhů, jež spojuje právě amnestie. Protože se však téma notně rozrostlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala5. března 2019 Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala Milenci a vrazi jsou filmem o tom, že každý, ať už chudý nebo bohatý, starý nebo mladý, každý touží po svém kousku štěstí a k jeho dosažení neváhá použít jakékoli prostředky. Je také […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
  • Krásno17. srpna 2021 Krásno Adam a Michal, kamarádi z dětství, se po dvaceti letech vracejí do Šumperka, do města, odkud „utekli", ale kde stále žije jejich minulost. Michalova matka je mrtvá několik let, Michalův […] Posted in Galerie
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let28. března 2021 Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let Na konci 80. let se stárnoucí hudebník František Louka (Zdeněk Svěrák) rozhodne vyřešit špatnou finanční situaci fiktivním sňatkem s Ruskou Naděždou (Irina Bezrukova), která se snaží […] Posted in Retro filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72260 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56898 KB. | 02.07.2022 - 15:35:41