Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule

word image 19

Natáčení kome­die z vinař­ské­ho pro­stře­dí zača­lo v prv­ní polo­vi­ně čer­ven­ce sice pře­kva­pi­vě v Praze, ale po třech natá­če­cích dnech se fil­ma­ři pře­su­nu­li na již­ní Moravu, kde s pře­stáv­ka­mi pra­co­va­li do polo­vi­ny srp­na. Stejně jako v pře­de­šlých dvou fil­mech se děj točí kolem Terezy Ramby, Kryštofa Hádka, Lukáše Langmajera a Miroslava Táborského. Do kin při­jdou 3Bobule 12.března 2020.

„Jsem s nato­če­ným mate­ri­á­lem spo­ko­je­ný. Často jsem po natá­če­ní napja­tý, někdy až ner­vóz­ní, ale teď se do střiž­ny oprav­du těším,“ svě­řil se posled­ní natá­če­cí den reži­sér Martin Kopp. Komedie z morav­ských vinic, jejíž hrdi­no­vé už jsou pře­ce jen o více jak 10 let star­ší a řeší i „dospě­lé“ pro­blémy jako chod vinař­ství, rodi­nu a vlast­ní vztah, před­sta­ví divá­kům ved­le Mikulova také Moravskou Novou Ves, Klentnici, Sedlec, Bulhary, Strachotín, Dolní Věstonice, Pavlov nebo Zaječí.

„Bylo to moc hez­ké a všich­ni se o mě krás­ně sta­ra­li, pro­to­že to pro mě bylo nároč­něj­ší. Točili jsme ve vino­hra­dech, kde bylo i 40 stup­ňů, ale omdlí­va­li jiní, já naštěs­tí ne,“ řek­la Tereza Ramba, kte­rá natá­če­la svo­ji roli Kláry i přes vyš­ší stu­peň těho­ten­ství. Jejím par­ťá­kem byl na pla­ce opět Kryštof Hádek. „Mám z toho taky dob­rý pocit. Sice se tady pořád musí­te vyhý­bat nabíd­kám na košt, ale jinak to bylo v poho­dě,“ smál se po natá­če­ní fil­mo­vý Honza.

Více na Kritiky.cz
Voříšek Karel: Štěstí se dá naučit (Můj život bez strachů a bez rohlíků) - 86 % Kniha, Štěstí se dá naučit, mě po přečtení zůstala dlouho v hlavě. Jejím autorem je vel...
Luna 2 - Pomsta temných elfů - najde Luna protijed nebo to nevyjde? Luna je úplně normální dívka, i když s trochu zvláštním jménem a vzezřením. To proto, ...
47. ročník MFF Karlovy Vary: nesoutěžní sekce Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary zveřejnili kompletní přehled fil...
Johanna Basfordová: Tajná zahrada Proti stresu, úzkosti a depresi se dá jednoduše bojovat pastelkami, vodovkami nebo fixy. Antistre...
Zombik – 24 ...

Spokojený byl i Lukáš Langmajer jako Jirka. „Já jsem si z těch tří dílů tenhle užil nej­víc. Možná i pro­to, že už tro­chu víc rozu­mím tomu, co tady dělám,“ vysvět­lil. „Člověk má pocit, že se vra­cí po letech za pří­buz­ný­mi. Docela mě vydě­si­lo, když jsme se na začát­ku natá­če­ní s kole­gy dopo­čí­ta­li, že od dvoj­ky je to už deset let! Vůbec by mě nena­padlo, že to tak uteklo,“ dodal fil­mo­vý Kozderka Miroslav Táborský.

V nové roli Mira se ve fil­mu před­sta­ví slo­ven­ský herec Braňo Deák a v roli Humpla Michal Isteník. Diváci se mohou těšit také opět na Mariána Rodena a Radima Nováka, nově na Lumíru Přichystalovou, Tomáše Měcháčka a v dět­ských rolích uvi­dí Šimona Klacla, Annu KrejčířovouProkopa Zacha. V men­ších rolích se obje­ví mno­ho špič­ko­vých her­ců, v čele s Karlem Rodenem. Ve fil­mu zazní v něko­li­ka obra­zech hlas Václava Postráneckého, jemuž je film věno­ván.

Třetí pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní kome­die napsa­li Matěj Podzimek (Dukla 61, Metanol, Ulice, Ohnivé kuře) a Tomáš Vávra (Modrý kód, Vyšehrad, Ulice), režie se ujal Martin Kopp (Bajkeři, Vyšehrad, Tátové na tahu, Ohnivé kuře, Vinaři, Ulice). Hudbu k fil­mu sklá­dá Jan P. Muchow. Za kome­dií z vinař­ské­ho pro­stře­dí sto­jí opět pro­du­cent a vinař Tomáš Vican, kte­rý kro­mě fil­mů Bobule (2008) a 2Bobule (2009) pro­du­ko­val také sní­mek Bajkeři (2017), dvě série seri­á­lu Vinaři (2014-2015), a kopro­du­ko­val fil­my Lidice (2011) a Martin a Venuše (2013).

Více na Kritiky.cz
X. Martin: Provedu! Kniha, při jejíž četbě se neustále ptáte, kde končí fakta a začíná autorova fikce. Rom...
Donucen ke spánku 1 ...
Amazing Spider-Man 2 - 30% Pavouci a jiná zmutovaná zvířata Už běží Spider-Man...Klasická melodie z animáků ze začátků devadesátek se překvapivě do...
Osamělý svobodný muž – 25 ...
Florence + the Machine - Jenny of Oldstones (Lyric Video) | Season 8 | Game of Thrones (HBO) ...

Oba před­cho­zí díly Bobulí vidě­lo v kinech 800 tisíc divá­ků a tele­vi­ze Nova je oba pra­vi­del­ně opa­ku­je také na svých obra­zov­kách. Film bude mít pre­mi­é­ru 12. břez­na 2020 a do kin jej uve­de spo­leč­nost Bioscop.

Synopse

Po mno­ha skliz­ních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se sta­li rodi­či dvoj­čat a maji­te­li vinař­ství. Všední sta­ros­ti je však odci­zi­ly a momen­tál­ně žijí oddě­le­ně. Toto je pří­běh rene­san­ce jejich lás­ky v pře­krás­né kra­ji­ně již­ní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastá­vá roz­ho­du­jí­cí čas vinař­ské­ho roku – vino­bra­ní. Honza se za dra­ma­tic­kých okol­nos­tí po letech setká­vá s kum­pá­nem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nad­še­ně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se skliz­ní, kte­ré samo­zřej­mě vůbec nero­zu­mí. Zatají při­tom Honzovi, že své­ho puber­tál­ní­ho syna Kubu, kte­rý ces­tu­je s nimi, une­sl, a k tomu utí­ká před dlu­hy, kte­ré sti­hl nase­kat za dobu, co se nevi­dě­li. Honza s Klárou mají sami pro­blé­mů nad hla­vu. Vedle man­žel­ství řeší, jak pomo­ci kra­chu­jí­cí­mu vinař­ství a zame­zit krá­de­žím ve vini­cích. Klára navíc boju­je s úkla­dy zaměst­nan­ce Humpla a před­sud­ky oko­lí, kte­ré nevě­ří, že coby žena může dělat kva­lit­ní víno a pře­kro­čit stín své­ho otce (Václav Postránecký)…

Více na Kritiky.cz
Myší hlídka 3 - Černá sekera - 85 % Další skvělé pokračování příběhů Myší hlídky, které se odehrává ve fiktivní střed...
Linecká kolečka s marmeládou recept na pár minut Máte chuť na linecká kolečka s marmeládou a už si nevzpomínáte na recept a suroviny? Nevad...
Hellboy (2019) | Recenze | Nejhorší komiksový film? Ale prosím vás... ...
Víš, kde bydlí zvířata? Poznáváme život na loukách a v lesích Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování přír...
Nejlepší a nejhorší komiksový filmy všech dob! Co vše bylo před MCU? ...


Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule17. července 2019 Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule Překvapivě na Občanské plovárně v Praze začalo natáčení volného pokračování letní komedie 3Bobule z prostředí prosluněných moravských vinic. Scénou vyhlašování vinařských cen se před […]
  • Bobule15. srpna 2019 Bobule Herecké obsazení: Kryštof Hádek Lukáš Langmajer Honza Jirka   Tereza Voříšková Václav Postránecký Klárka Michalica   Lubomír Lipský […]
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […]
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […]
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […]
  • Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka2. března 2020 Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […]
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 %17. srpna 2017 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 % I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […]