Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > MYŠLENKY SÍLY: Příjemné kamarádky ke kávě

MYŠLENKY SÍLY: Příjemné kamarádky ke kávě

IMG 20230221 112243
IMG 20230221 112243
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tohle jsou kar­ty, kte­ré přes­ně ladí s tou­hou si jen tak něco náhod­ně vytáh­nout, usmát se a říct si, že takhle by to vůbec neby­lo špat­né... a že dří­ve či poz­dě­ji s tím něco udě­lá­te. Nebo vám krás­ně potvr­dí sou­čas­né poci­ty.  A je jed­no, jest­li je pou­ži­je­te ráno po pro­bu­ze­ní, nebo s nimi půjde­te spát.

Protože i vyčis­tit si takhle hez­ky hla­vu před spa­ním - co může být pro duši ide­ál­ní­ho?

JSOU JEMNÉ a pou­ze a pou­ze pomá­ha­jí­cí

To jsou Myšlenky síly.

Upřímně, moc bych v nich nehle­da­la něja­ké pří­mé ponouk­nu­tí k akci a pořád­ný nářez, kte­rý občas z karet číst chce­me, když už neví­me, jak dál.

Ale jen jem­né posou­vá­ní, návrhy, kte­ré si může­me roz­mys­let: Jediné, co v nich může bolet jsou chví­le, kdy káp­nou na něja­kou vel­mi bola­vou strun­ku v naší duši, v naší minu­los­ti nebo pro­ži­tém trau­ma­tu.

Často opa­ku­jí odpuš­tě­ní, ale pro­sím mys­le­me na to, že jde o akt, kte­rým sami sebe pouš­tí­me dál z minu­los­ti, niko­liv uzná­ní boles­ti od dru­hých a zne­vá­že­ní tak naše­ho utr­pe­ní.

Často opa­ku­jí svo­bo­du, což je dob­ré při uvě­do­mě­ní si toho, že se někdy může­me roz­hod­nout i tak, jak se roz­hod­nout chce­me, nebo život­ně potře­bu­je­me, že jsou oprav­du chví­le, kdy nemu­sí­me brát ohle­dy na dru­hé.

A čas­to vedou k uvě­do­mě­ní si toho, že mno­ho toho drží­me ve svých rukou a že ten dal­ší den, nebo dnešek, může být dnem, kdy prásk­ne­me do sto­lu a zno­vu, udě­lá­me to, co potře­bu­je­me.

Tak jeden pří­klad na závěr, co říká­te?

IMG 20230221 112243
IMG 20230221 112243

„Mé myš­len­ky jsou tvůr­čí.

Není člo­vě­ka, mís­ta nebo věci, kte­ré by měli nade mnou moc, pro­to­že já jsem tím jedi­ným, kdo ovlá­dá mou mysl.

Sama si vytvá­řím svou rea­li­tu a kaž­dé­ho v ní.“

Kdo by s nimi mohl mít pro­blém?

Ten, kdo hle­dá hod­ně pří­mé kar­ty, jas­né poky­ny a chce  hod­ně hod­ně do hloub­ky svých pro­blé­mů, nebo­jí se vyrýp­nout i hod­ně bola­vé věci. Tyhle kar­ty pak na něj  mohou být až pří­liš jem­né.

Ale jako dopl­něk k drs­něj­ším karet­ním sadám - ide­ál!

Šlehačka na dor­tu; přes­ně tak potom budou chut­nat.

mmm
mmm

 

Jsou také nád­her­ným a ucti­vým odka­zem Louise L. Hay, z kaž­dé věty pro­sa­ku­je její styl, její moud­rost. 

 

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2022, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,87382 s | počet dotazů: 268 | paměť: 61677 KB. | 26.09.2023 - 18:46:10