Myslela jsem, že o marinování masa vím už všechno, nápad číslo 3 mě ale překvapil! Výsledek musí být úžasný!

fb 15002052831

Marinování masa je pří­mo umě­ní. Není to jen tro­cha koře­ní, aby maso hez­ky vypa­da­lo, má to vel­ký vliv pře­de­vším na chuť masa a zvý­raz­ně­ní jeho chu­ti. Grilovací sezó­na už je v plném prou­du a my pro vás máme něko­lik úžas­ných mari­nád, kte­ré jsou hitem toho­to léta.

Balkánská mari­ná­da 
Na 2 kg masa:
- 3 čer­ve­né papri­ky
- 120 - 150 g semí­nek kori­an­d­ru
- 650 g bílé­ho jogur­tu
- šťá­va z půl­ky cit­ro­nu
- sůl a pepř pod­le chu­ti

Papriky krát­ce opečte v trou­bě nebo na ohni a poté nakrá­jej­te na ten­ké prouž­ky. Smíchejte je s jogur­tem, šťá­vou z cit­ro­nu a koře­ním. Semínka kori­an­d­ru může­te nahra­dit i čer­s­tvým, dávej­te ale pozor na množ­ství, pro­to­že má intensiv­ní a spe­ci­fic­kou chuť a vůni.

Středozemní mari­ná­da 
Na 2 kg masa:
- 450 ml oli­vo­vé­ho ole­je
- 650 ml rost­lin­né­ho ole­je
- šťá­va z půl­ky cit­ro­nu
- čer­s­tvý tymi­án (vět­vič­ka)
- čer­s­tvý roz­ma­rýn (3 vět­vič­ky)
- 2 vět­vič­ky šal­vě­je
- 1 strou­žek česne­ku
- pepř a sůl pod­le chu­ti

Smíchejte rost­lin­ný a oli­vo­vý olej, při­dej­te cit­ro­no­vou šťá­vu, pepř a nahru­bo nase­ka­né bylin­ky. Stroužek česne­ku roz­mač­kej­te plo­chou stra­nou nože a při­dej­te do mari­ná­dy.

Pomerančová mari­ná­da 
Na 2-3 kg masa:
- 1 pome­ranč
- 2 strouž­ky česne­ku
- 2 lžič­ky suše­né bazalky
- 1 lžič­ka kar­da­mo­mu
- 650 ml sme­ta­ny
- 250 g majoné­zy
- sůl, pepř pod­le chu­ti

Nastrouháme pome­ran­čo­vou kůru a poté vytla­čí­me šťá­vu. Smícháme s česne­kem, bazalkou a kar­da­mo­mem. Přidejte sůl, pepř a nako­nec sme­ta­nu a majoné­zu. Všechny ingre­di­en­ce smí­chej­te dohro­ma­dy a potře­te maso.

Vínová mari­ná­da 
Na 2 kg masa:
- 200 g cibu­le
- 150 ml vlaž­né vody
- 250 ml suché­ho bílé­ho vína
- 4 lžič­ky cit­ro­no­vé trá­vy
- 2 lžič­ky bílé­ho pepře
- sůl pod­le chu­ti

Cibuli nakrá­jí­me na kost­ky, při­dá­me víno, sůl, vodu a nakrá­je­nou citró­no­vou trá­vu. Pokud ji nemů­že­te sehnat, nahraď­te ji stej­ným množ­stvím cit­ro­no­vé šťá­vy. Nakonec při­dej­te sůl a pepř a potře­te maso.

Toskánská mari­ná­da 
Na 2-3 kg masa:
- 2-3 cit­ro­ny
- 1 strou­žek česne­ku
- 1-2 vět­vič­ky roz­ma­rýnu
- 250 ml oli­vo­vé­ho ole­je
- 750 ml rost­lin­né­ho ole­je
- nahru­bo namle­tá sůl a pepř pod­le chu­ti.

Vymačkejte šťá­vu z cit­ro­nů a smí­chej­te s pro­tla­če­ným česne­kem a roz­ma­rýnem. Nechte odpo­či­nout 2-3 minu­ty, až se uvol­ní chuť a poté při­dej­te sůl a pepř. Poté důklad­ně potře­te maso.


Myslela jsem, že o marinování masa vím už všechno, nápad číslo 3 mě ale překvapil! Výsledek musí být úžasný!
Hodnocení: 2.5 - ‎2 hl.


Profilový obrázek

Článek byl převzat z webu  Dnešnídoba.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

Další naše články...