Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > MYCHAEL DANNA

MYCHAEL DANNA

mychael danna2
mychael danna2

MYCHAEL DANNA  je ve svě­tě fil­mo­vé hud­by zná­mým prů­kop­ní­kem kom­bi­na­ce ne-Západních zvu­ků hud­by s orchest­rál­ní­mi a elek­tro­nic­ký­mi prv­ky. Danna sklá­dá fil­mo­vou hud­bu od roku 1987, kdy se před­sta­vil hud­bou k fil­mu Atoma Egoyana Family Viewing. Ve své rod­né Kanadě zís­kal pět cen Genie, zatím posled­ní za hud­bu k fil­mu Voda reži­sér­ky Deepy Mehty, kte­rý byl nomi­no­ván na cenu Akademie za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film. Další ceny Genie zís­kal Danna za hud­bu k fil­mům Atoma Egoyana Ararat, Feliciina ces­ta, Sladké zítř­ky a Exotica. PÍ A JEHO ŽIVOT zna­me­ná tře­tí spo­lu­prá­ci Mychaela Danny s Angem Lee - před­tím slo­žil ori­gi­nál­ní hud­bu pro Leeho Ledovou bou­ři a Jízdu s ďáblem.

Danna pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je se zná­mý­mi fil­ma­ři, mezi kte­ré pat­ří napří­klad Bennett Miller, pro kte­ré­ho Danna slo­žil hud­bu k fil­mu Moneyball, na Oscara něko­li­krát nomi­no­va­ném fil­mu, ve kte­rém zazá­řil Brad Pitt a k osca­ro­vé­mu dra­ma­tu Capote s Philipem Seymourem Hoffmanem. S Terrym Gilliamem spo­lu­pra­co­val Danna na sním­cích Imaginárium Dr. ParnasesKrajina pří­li­vu. Pro Mirou Nair slo­žil Danna hud­bu k fil­mům Jarmark mar­nos­ti, Bouřlivá svat­ba a Kámasútra a s Billym Rayem spo­lu­pra­co­val na fil­mech Osudové selhá­ní a Jak nezís­kat Pulitzera.

Filmová hud­ba Mychaela Danny zahr­nu­je také osca­ro­vý hit Malá Miss Sunshine, za kte­rou zís­kal nomi­na­ci na Grammy za nej­lep­ší soun­d­track; roman­tic­kou kome­dii Marca Webba 500 dní se Summer; roman­tic­ké dra­ma Roberta Schwentke Zakletý v čase; Oscarem ověn­če­ný film Jamese Mangolda Narušení s Winonou Ryder a Angelinou Jolie; hud­bu k thrille­ru Neila LaBute Dům na špat­né adre­se; ani­mo­va­ný film Divoké vlny; Okamžik zlo­mu Gregoryho Hoblita s Anthonym Hopkinsem a Ryanem Goslingem v hlav­ních rolích; na Oscara nomi­no­va­ný film Istvana Szaboa Božská Julie s Annette Bening v hlav­ní roli; režij­ní debut Denzela Washingtona Příběh Antwona Fishera; Srdce v Atlantidě Scotta Hickse; a 8MM Joela Schumachera.

Danna byl spo­leč­ně se svým bra­t­rem, skla­da­te­lem Jeffem Dannou, nomi­no­ván na cenu Emmy za ústřed­ní melo­dii k TV seri­á­lu Camelot ve kte­ré hrál Joseph Fiennes.

Danna stu­do­val hudeb­ní kom­po­zi­ci na uni­ver­zi­tě v Torontu, kde zís­kal v roce 1985 sti­pen­di­um Glenn Gould Composition. Poté půso­bil jako skla­da­tel v toront­ském McLaughlinově pla­ne­táriu.

Pro film PÍ A JEHO ŽIVOT napsal Danna hud­bu a záro­veň je spo­lu­au­to­rem původ­ní pís­ně „Píova uko­lé­bav­ka”, kte­rou napsal spo­leč­ně se zpě­vač­kou a hudeb­ní skla­da­tel­kou Bombay Jayashri, kte­rá píseň nahrá­la ve své rod­né tamil­šti­ně. Film dovo­lil při psa­ní a natá­če­ní hud­by auto­ro­vi čer­pat z mno­ha čás­tí jeho hudeb­ní­ho vzdě­lá­ní – kos­tel­ních sbo­rů, kla­ví­ru, indic­ké hud­by, elek­tro­nic­ké hud­by. Při svém poby­tu v Indii Danna spo­lu­pra­co­val s Jayashri a dal­ší­mi uzná­va­ný­mi indic­ký­mi hudeb­ní­ky a do jejich hud­by zahr­nul důle­ži­té západ­ní vli­vy, jaký­mi jsou akor­de­on a man­do­lí­na nebo celý stu­di­o­vý orchestr z Los Angeles.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí2. února 2022 NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí Nevlastní sestra je jedním z dalších psychologických thrillerů autorky bestsellerů Matčina hra a První chyba od Sandie Jonesové.  Jak už samotný název knihy napovídá, děj se bude […] Posted in Recenze knih
  • Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi13. října 2018 Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi Thor, syn vládce říše Asgard Odina, je poněkud vznětlivý mladý muž. V den jeho korunovace jako nástupce na trůnu však do království proniknou nepozorovaně nepřátelské jednotky, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • Špión15. listopadu 2015 Špión Tak už je i Špion na Blu-ray. Už jsme recenzi měli, tak si přečtěte závěr recenze: „Příběh akční komedie ze světa CIA, kde si zahrála roli skoro bondovské agentky herečka bujných tvarů, […] Posted in Filmové recenze
  • Ikterus23. listopadu 2021 Ikterus Posted in Komiks
  • Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti)13. ledna 2019 Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti) Toužíte-li po dokonalém, a zároveň kreativním deníku, kam si budete moci zapsat nejen svoje myšlenky, ale s pomocí něhož si i dokonale zorganizujete život, srovnáte a utříbíte všechny své […] Posted in Recenze knih
  • Český film 0417. ledna 2005 Český film 04 Rok 2004 skončil. Odehrálo se vněm plno věcí, plno politických záležitostí, plno přírodních pohrom, plno kulturních událostí, a v kinech proběhlo i plno českých filmů. Většinou jejich […] Posted in Názory a komentáře
  • Trailer+ plakát k snímku Magic CampTrailer:...11. srpna 2020 Trailer+ plakát k snímku Magic CampTrailer:... Trailer+ plakát k snímku Magic CampTrailer: https://www.youtube.com/watch?v=GAmcupYhwKA Posted in Krátké filmové aktuality
  • 21 Grams5. listopadu 2004 21 Grams „Co všechno se mi stát, aby se dva lidé mohli potkat!“Tak by mohl znít podtitulek nového filmu Alejandra Gonzáleze Iňarrita, jenž je nejen u nás známý mezi filmovými fanoušky snímkem […] Posted in Filmové recenze
  • Naivní manželka od Amy LLoyd14. července 2019 Naivní manželka od Amy LLoyd Toužíte-li si přečíst fascinující, a zároveň i silně podmanivý thriller o nezkrotné posedlosti a hořkém procitnutí z mladistvé nerozvážnosti a naivnosti, tak si vás určitě získá příběh s […] Posted in Recenze knih
  • Komiks 1542. listopadu 2019 Komiks 154 Posted in Komiks

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,42785 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55893 KB. | 24.05.2022 - 01:49:20