MXGP2 - The Official Motocross Videogame

vlcsnap 2016 04 08 12h28m57s660

Skoro na den přes­ně, rok poté vychá­zí dru­hý díl závod­ní moto­kro­so­vé hry MXGP2 - The Official Motocross Videogame, kte­rá obsa­hu­je sezó­nu roku 2015 těch nej­lep­ších moto­kro­so­vých závod­ní­ků a tra­tí. O čem, se musí­me hned na úvo­du zmí­nit je, že hra MXGP2  výrob­ce Milestone zís­ka­la ofi­ci­ál­ní licen­ci mis­trov­ství svě­ta FIM Motocross 2015, na vývo­ji hry se tak podí­le­li nej­vět­ší špič­ky moto­kro­su.

vlcsnap-2016-04-08-12h28m54s593

Při prv­ním spuš­tě­ní hry nás hned odra­di­lo dlou­hé načí­tá­ní mezi jed­not­li­vý­mi obra­zov­ka­mi, co ale zase musím pozved­nout, je kva­li­ta gra­fic­ké­ho zpra­co­vá­ní hned od začát­ku, tady je vidět vel­ký krok vpřed opro­ti před­cho­zí­mu titu­lu. Bohužel kva­li­ta zpra­co­vá­ní této hry má prav­dě­po­dob­ně za násle­dek občas­né mili­sekun­do­vé zasek­nu­tí obra­zu při hře, hra byla hrá­na na Xbox One, kde to až tak moc neva­dí, ale pro hrá­če na pc to může být o dost vět­ší zkla­má­ní, snad tedy výrob­ce vydá něja­ký upda­te, kte­rý záse­ky odstra­ní.

vlcsnap-2016-04-08-12h28m57s660

Více na Kritiky.cz
Élisa / Elisa „Přísahám ti, mami, že ho zabiju kousek po kousku. Pomalu a něžně.“ ---- Dospívající...
Petr Jákl představil herecké hvězdy připravovaného filmu Jan Žižka Na dnešní tiskové konferenci představil režisér Petr Jákl zahraniční hvězdy historického ...
Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá h...
Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění? Mnohá z nás se dostane do situace, kdy si, často k tomu dochází před zrcadlem, řekne: „...
Batman: Zpátky do plenek - Kdysi dávno... v jedné jeskyni... Když byl roku 1997 natočen čtvrtý díl Batmana, nenašel se snad jediný kritik, který by jej v...

Hra nabí­zí vel­mi vel­ké vyu­ži­tí v podo­bě něko­li­ka reži­mů jako Real Events, kari­é­ra s onli­ne i offli­ne reži­my, dále si může­te vytvá­řet a spra­vo­vat svůj vlast­ní tým, se kte­rým může­te hrát úpl­ně všech­ny reži­my, nechy­bí také podrob­ná úpra­va Vašeho šam­pi­o­na, včet­ně úpra­vy jeho jízd­ní­ho žihadla od ráf­ků až po detail­ní logo. Ve hře máte k dis­po­zi­ci cel­kem 18 ofi­ci­ál­ních tra­tí, kde nechy­bí zná­má ame­ric­ká trať Glen Helen a dal­ší jako Neuquen v Argentině, Losail v Kataru nebo Pietramurata v Itálii a těšit se může­te také na Loket v České repub­li­ce, kte­rý se nám líbil nej­ví­ce. Máte také na výběr z něko­li­ka jezd­ců z moto­kro­so­vé sezó­ny 2015 a závo­dit může­te jak jinak, než v hale nebo ven­ku. I hra jako je MXGP2 - The Official Motocross Videogame nabí­zí dal­ší vlast­ní vylep­šo­vá­ní mimo hru náku­py přes her­ní měnu MX Credits, tak­že pokud Vaše kre­a­ti­vi­ta sahá ješ­tě dál, máte mož­nost se dále vyřá­dit.

Samotné hra­ní hry je doce­la nároč­né hlav­ně pro hrá­če, kte­rý tepr­ve s tím­to žánrem začí­ná, bude­te se muset obr­nit trpě­li­vos­tí, nejen při závo­dě, ale i při výcvi­ku a neza­po­meň­te si vyčle­nit cca 2 hodi­ny, abys­te si hra­ní pořád­ně uži­li. Grafické zpra­co­vá­ní hry je oprav­du nád­her­né, až na úkor výše zmi­ňo­va­né­ho občas­né­ho sko­ku obra­zu, to oprav­du ital­ské stu­dio Milestone nedo­mys­le­lo, za to také str­há­vá­me bodí­ky na hod­no­ce­ní. Co se týká rea­lis­tic­ké­ho zpra­co­vá­ní jezd­ců, no radě­ji to sli­bo­vat nemě­li, pády z motor­ky, a že jich bylo mno­ho, byl tro­chu k zasmá­ní. Samotný závod je poži­tek, Vaši pro­tiv­ní­ci rea­gu­jí a sou­pe­ří vel­mi inte­li­gent­ně, tak máte co dělat, abys­te se umís­ti­li co nej­lé­pe. Co se týká gra­fic­ké­ho ztvár­ně­ní oko­lí, je vel­mi pěk­né i divá­ci nepů­so­bí špat­ně, a tak Vás hra po chví­li doslo­va pohl­tí svým zpra­co­vá­ním a drob­né chy­by doká­že­te odpus­tit.

vlcsnap-2016-04-08-12h29m03s732

Více na Kritiky.cz
Proč tak dlouho nebyl FIlmstalker? Medojed v koncích! Neví co dělat za videa! Poraďte mu! ...
Filmová premiéra Ve čtvrtek 12.března proběhla ve velkém sále v Městské knihovně v Praze na Mariánském n...
Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout ...
Vraždy v kruhu (TV seriál) Vraždy v kruhu se chtějí přiřadit k detektivkám klasického společensko-psychologického char...
Nejvíce nominací na Českého lva patří filmům Vlastníci, Nabarvené ptáče a Staříci Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) oznámila nominace pro 27. ročník výročních cen ...

Vzhledem k tomu, že prv­ní díl hry nebyl nijak svě­to­bor­ný, dru­hý díl se už tro­chu při­blí­žil her­ní­mu stan­dar­tu nových kon­zo­lí a pc, i když sem tam chy­by ve hře jsou, pro fanouš­ky moto­kro­su je tato hra jas­ná vol­ba. K pomě­ru ceny hry a her­ní­ho zážit­ku není co vytknout, hra odpo­ví­dá svým kva­li­tám, a Italové na sebe můžou být pyš­ní, titul se kva­li­tou vyrov­ná­vá her­ní­mu hitu Sébastien Loeb Rally Evo.


 • MXGP2 - The Official Motocross Videogame
 • Hodnocení: 70%
 • Žánr: závod­ní
 • Jazyk: ang­lic­ky
 • Multiplayer: onli­ne, off-line
 • Výrobce: Milestone
 • Datum vydá­ní: 4.4.2016


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • 19. června 2015 Angry Birds Trilogy (With Kinect) Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 13.12.2012 Výrobce: Activision Blizzard Žánr: rodinná hra Počet hráčů: konzole 1 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Kdo by neznal […]
 • Monopoly Streets17. června 2015 Monopoly Streets Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 1.10.2010 Výrobce: EA Žánr: strategie Počet hráčů: konzole 1-4, Multiplayer (xbox live) Lokalizace: jazyk: angličtina Doporučený věk: […]
 • 13. července 2015 Transformers: Fall of Cybertron Vlastní hodnocení: 70%  Žánr: akční Datum vydání : 28.6.2012 Jazyk: anglicky Věk: 12+ Výrobce: Activision   Dočkali jsme pokračování naší oblíbené hry Transformers nyní pod názvem […]
 • Rayman Raving Rabbids3. června 2015 Rayman Raving Rabbids Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 24.04.2007 Výrobce: Ubisoft Montpellier Žánr: party hra Počet hráčů: konzole 1-4 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Dovolím si […]
 • Need for Speed (2015) - recenze8. listopadu 2015 Need for Speed (2015) - recenze Hodnocení: 50% Žánr: závodní Jazyk: anglicky Multiplayer: off-line, Multiplayer Výrobce: EA Datum vydání: 5. 11. 2015 EA Access: 28. 10. 2015 Doporučený věk (PEGI): […]
 • ARKANOID Live!22. dubna 2015 ARKANOID Live! Vlastní hodnocení: 70% Datum vydání: 6.5.2009 Vydavatel: Xbox LIVE Arcade Výrobce: TAITO CORPORATION Žánr: TAITO CORPORATION Počet hráčů: 1-2, online 2, co-op 2 Lokalizace: […]
 • NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze1. srpna 2015 NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze Tak se mi podařilo stáhnout betu NHL 06. Pro moji Xbox One konzoli. Mám na to týden, abych všechno, co je povoleno, vyzkoušel. Jediné, co mi beta povolí je online hraní ve více hráčích […]
 • Full House Poker5. května 2015 Full House Poker Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 16.3.2011 Vydavatel: Microsoft Výrobce: Krome Studios Žánr: Karty, Party hra Počet hráčů: 1, online 2-10 Lokalizace: angličtina Výborná […]
 • 23. června 2015 The Penguins of Madagascar (Kinect) Vlastní hodnocení: 60% Datum vydání: 16.9.2011 Výrobce: THQ Žánr: akční adventura pro děti Počet hráčů: konzole 1 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Kdo by neznal partu […]
 • Far Cry Primal (PC)9. března 2016 Far Cry Primal (PC) Tak na našem webu Kritiky.cz  najdete recenzi Far Cry Primal. Je to ale konzolová verze. Já jsem si předobjednal PC verzi, která byla aktivována až  na začátku března. Co očekáváme ve Far […]