MXGP 2019

mxgp 2019 zkX0YrZ64rc

Jako fot­ba­lo­vé a hoke­jo­vé hry (FIFA i NHL) tak i motor­ky se vydá­va­jí kaž­dý rok. Jednou z letoš­ních novi­nek je MXGP 2019, což je vlast­ně moto­kro­so­vá vari­an­ta MotoGP 19.

Předchozí vydá­ní jsme už recen­zo­va­li (v roce 2016) a tak v oče­ká­vá­ní, že se hra při­způ­so­bí hrá­čům a ješ­tě se vylep­ší za 3 roky, sle­du­je­me, jak se se hra vylep­ši­la jenom o kou­sek.

Začneme tím, že se se koneč­ně při­dal edi­tor tra­tí, a tak si může­me svo­ji trať vytvo­řit a sdí­let s růz­ný­mi dal­ší­mi inter­ne­to­vý­mi fanouš­ky. To že se řek­ne edi­tor tra­tí, tak si mys­lí­te, že vytvo­ří­te svo­jí uni­kát­ní trať s vel­mi vol­ným reži­mem a může­te si vytvo­řit coko­liv chce­te. Tak tomu není, režim edi­to­ru je pro­s­te limi­to­ván před­na­sta­ve­ný­mi zatáč­ka­mi, sko­ky a dal­ší­mi prv­ky, kde si může­te tra­su vhod­nou pro moto­kro­so­vé motor­ky vytvo­řit pou­ze s před­na­sta­ve­ný­mi prv­ky. I pro­stor je limi­to­ván, a tak si oprav­du nevy­tvo­ří­te uni­kát­ní tra­su na něko­lik desí­tek minut, růz­ný­mi kři­žo­vat­ka­mi a zají­ma­vý­mi prv­ky, kte­ré vaši tra­su ozvlášt­ní.

Důležitým prv­kem pro hra­ní těch­to her je hra­tel­nost, ale ta také není nic moc slav­ná, počí­ta­čo­ví pro­tiv­ní­ci jsou dost agre­siv­ní a pokud se nedo­sta­ne­te ihned na prv­ní mís­to, tak bohu­žel vás s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí čeká pád na zem a dota­ho­vá­ní pro­tiv­ní­ků, přes­to­že hra umož­ňu­je své­ho jezd­ce resetnout. Bohužel ale vaše závod­ní pole dost ute­če dopře­du, aniž by jste jej moh­li v kli­du bez pro­blé­mů dohnat.

Teď ke gra­fic­ké strán­ce. Hra se rok od roku vylep­šu­je, a tra­tě jsou čim dále lep­ší, na hry, kte­ré vzni­ka­jí ve vel­mi vel­kém roz­počtu to sice nemá, ale hrát se to dá. Motorka na bahni­té tra­ti v kole­jích jez­dí jak má, aniž by něco fun­go­va­lo špat­ně. Každá změ­na na tra­ti (kaž­dá vyje­tá kolej) je dost znát a tak si při­jdou na své fanouš­ci reál­né­ho hra­ní. Každé kolo v závo­dě je pro­to jiné, a čím dále těž­ší, jak tra­su závod­ní­ci zni­čí.

Teď ke kari­é­ře. No nic moc, tako­vý základ, kte­rý nám při­nes­ly i hry před něko­li­ka lety. Jezdíte za sebe, nebo za tým a postup­ně se vylep­šu­je­te a kupu­je­te sou­čás­ti motor­ky. Nic pře­vrat­né­ho.

Očekávání, že se hra ješ­tě vylep­ší opro­ti před­cho­zím roč­ní­ků, se nespl­ni­lo. Nový roč­ník při­nes­lo pou­ze malé změ­ny, nové sou­pis­ky a nedo­ko­na­lou novou tvor­bu tra­tí ‚kte­rou sice může­te sdí­let, hod­no­tit a sta­ho­vat tra­tě jiných tvůr­ců, ale bohu­žel je tvor­ba moc limi­to­va­ná, aby si člo­věk při­sta­vě­ní tra­tí užil.

Jestli mohu při­rov­nat tuto moto­kro­so­vou závod­ní hru k fot­ba­lu a hoke­ji o EA, tak jenom malé změ­ny ve hře nezdů­vod­ní cenu cca 1 000 Kč.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
MXGP 2019
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • MotoGP 19 - Užijete si i Masarykův okruh (možná i naposledy :-) )2. července 2019 MotoGP 19 - Užijete si i Masarykův okruh (možná i naposledy :-) ) Jako každý rok, tak i tento rok sledujeme motorky, jak závodí po závodních okruzích a to vč. Brna. Jednou z mála možností, jak si závodní motorky užít ve svém obýváků (konzoli nebo PC) je […]
  • Česká extraliga i do vašich PC aneb NHL 16 nevychází30. srpna 2015 Česká extraliga i do vašich PC aneb NHL 16 nevychází 18.09.2015 vychází nová NHL 16 pro Xbox 360, One.. Playstation 3 a 4. Nesmíme ale zapomenout i pro Pckáře, kterým jejich hra vyšla naposledy už před šesti lety. Mnoho fanoušků chce i […]
  • NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni...14. září 2018 NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni... Jak v posledních letech, tak i letos vychází pouze pro X1 a PS4 nová hra NHL – NHL 19. Oproti fotbalové konkurenci se NHL zakopalo v hluboké studni, kde se hned tak nevynoří. Začneme tím, […]
  • NBA Playgrounds27. června 2018 NBA Playgrounds Hra NBA Playgrounds je jedna  z úspěšných her se sportovní tématikou s konkrétním zaměřenín na Batskebal v tak trochu netradičním podání 2v2 hráčů. Základním konceptem hry jsou souboje […]
  • 15. listopadu 2015 Ishar II – Poslové zkázy Existují hry nebo herní série, které hráče tak nějak provázejí celý život. Nejen v dětství, ale i později se občas připomenou a ať chcete nebo ne, připoutají si vás zase na dlouhou dobu k […]
  • MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%4. července 2018 MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60% Po roce jsme se opět dočkali dalšího dílu motoristických závodů od italského studia Milestone. Tradiční název nesoucí hlavní název série silničních motocyklů asi hned každému napoví, o co […]
  • Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games již v únoru 2012 na Nintendu 3DS6. července 2018 Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games již v únoru 2012 na Nintendu 3DS Mario a Sonic se dali dohromady a zasoutěží si na Olympiádě. Vůbec poprvé se spolu Mario a Sonic představí na Nintendu 3DS a slibují, že to bude stát opravdu za to. Hra bude obsahovat více […]
  • FarCry ve 3D? I s NVidia GeForce4 MX4400 žádný problém!5. července 2018 FarCry ve 3D? I s NVidia GeForce4 MX4400 žádný problém! Máte rádi FarCry? Tak proč si tuto skvělou střílečku nezahrát kompletně ve 3D, když k tomu stačí jen málo! Opravdu nelžu! Pokud si chcete na vašem počítači zahrát FarCry ve 3D, tak k tomu […]
  • V-Rally 4 - Rally arkáda pro PC, PS 4 a XOne15. října 2018 V-Rally 4 - Rally arkáda pro PC, PS 4 a XOne Kdo si chce hrát, tak si jdu najde. Někdo má rád simulace, někdo střílečky, někdo motorky a někdo auta a rally. Novinkou ve světě rally je hra V-Rally 4. V pokračování hry, jejíž […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]