Kritiky.cz > Recenze her > MXGP 2019

MXGP 2019

mxgp 2019 zkX0YrZ64rc

Jako fot­ba­lo­vé a hoke­jo­vé hry (FIFA i NHL) tak i motor­ky se vydá­va­jí kaž­dý rok. Jednou z letoš­ních novi­nek je MXGP 2019, což je vlast­ně moto­kro­so­vá vari­an­ta MotoGP 19.

Předchozí vydá­ní jsme už recen­zo­va­li (v roce 2016) a tak v oče­ká­vá­ní, že se hra při­způ­so­bí hrá­čům a ješ­tě se vylep­ší za 3 roky, sle­du­je­me, jak se se hra vylep­ši­la jenom o kou­sek.

Začneme tím, že se se koneč­ně při­dal edi­tor tra­tí, a tak si může­me svo­ji trať vytvo­řit a sdí­let s růz­ný­mi dal­ší­mi inter­ne­to­vý­mi fanouš­ky. To že se řek­ne edi­tor tra­tí, tak si mys­lí­te, že vytvo­ří­te svo­jí uni­kát­ní trať s vel­mi vol­ným reži­mem a může­te si vytvo­řit coko­liv chce­te. Tak tomu není, režim edi­to­ru je pro­s­te limi­to­ván před­na­sta­ve­ný­mi zatáč­ka­mi, sko­ky a dal­ší­mi prv­ky, kde si může­te tra­su vhod­nou pro moto­kro­so­vé motor­ky vytvo­řit pou­ze s před­na­sta­ve­ný­mi prv­ky. I pro­stor je limi­to­ván, a tak si oprav­du nevy­tvo­ří­te uni­kát­ní tra­su na něko­lik desí­tek minut, růz­ný­mi kři­žo­vat­ka­mi a zají­ma­vý­mi prv­ky, kte­ré vaši tra­su ozvlášt­ní.

Důležitým prv­kem pro hra­ní těch­to her je hra­tel­nost, ale ta také není nic moc slav­ná, počí­ta­čo­ví pro­tiv­ní­ci jsou dost agre­siv­ní a pokud se nedo­sta­ne­te ihned na prv­ní mís­to, tak bohu­žel vás s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí čeká pád na zem a dota­ho­vá­ní pro­tiv­ní­ků, přes­to­že hra umož­ňu­je své­ho jezd­ce resetnout. Bohužel ale vaše závod­ní pole dost ute­če dopře­du, aniž by jste jej moh­li v kli­du bez pro­blé­mů dohnat.

Teď ke gra­fic­ké strán­ce. Hra se rok od roku vylep­šu­je, a tra­tě jsou čim dále lep­ší, na hry, kte­ré vzni­ka­jí ve vel­mi vel­kém roz­počtu to sice nemá, ale hrát se to dá. Motorka na bahni­té tra­ti v kole­jích jez­dí jak má, aniž by něco fun­go­va­lo špat­ně. Každá změ­na na tra­ti (kaž­dá vyje­tá kolej) je dost znát a tak si při­jdou na své fanouš­ci reál­né­ho hra­ní. Každé kolo v závo­dě je pro­to jiné, a čím dále těž­ší, jak tra­su závod­ní­ci zni­čí.

Teď ke kari­é­ře. No nic moc, tako­vý základ, kte­rý nám při­nes­ly i hry před něko­li­ka lety. Jezdíte za sebe, nebo za tým a postup­ně se vylep­šu­je­te a kupu­je­te sou­čás­ti motor­ky. Nic pře­vrat­né­ho.

Očekávání, že se hra ješ­tě vylep­ší opro­ti před­cho­zím roč­ní­ků, se nespl­ni­lo. Nový roč­ník při­nes­lo pou­ze malé změ­ny, nové sou­pis­ky a nedo­ko­na­lou novou tvor­bu tra­tí ‚kte­rou sice může­te sdí­let, hod­no­tit a sta­ho­vat tra­tě jiných tvůr­ců, ale bohu­žel je tvor­ba moc limi­to­va­ná, aby si člo­věk při­sta­vě­ní tra­tí užil.

Jestli mohu při­rov­nat tuto moto­kro­so­vou závod­ní hru k fot­ba­lu a hoke­ji o EA, tak jenom malé změ­ny ve hře nezdů­vod­ní cenu cca 1 000 Kč.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
MXGP 2019
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • MotoGP 19 - Užijete si i Masarykův okruh (možná i naposledy :-) )2. července 2019 MotoGP 19 - Užijete si i Masarykův okruh (možná i naposledy :-) ) Jako každý rok, tak i tento rok sledujeme motorky, jak závodí po závodních okruzích a to vč. Brna. Jednou z mála možností, jak si závodní motorky užít ve svém obýváků (konzoli nebo PC) je […]
  • Česká extraliga i do vašich PC aneb NHL 16 nevychází30. srpna 2015 Česká extraliga i do vašich PC aneb NHL 16 nevychází 18.09.2015 vychází nová NHL 16 pro Xbox 360, One.. Playstation 3 a 4. Nesmíme ale zapomenout i pro Pckáře, kterým jejich hra vyšla naposledy už před šesti lety. Mnoho fanoušků chce i […]
  • NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni...14. září 2018 NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni... Jak v posledních letech, tak i letos vychází pouze pro X1 a PS4 nová hra NHL – NHL 19. Oproti fotbalové konkurenci se NHL zakopalo v hluboké studni, kde se hned tak nevynoří. Začneme tím, […]
  • NBA Playgrounds27. června 2018 NBA Playgrounds Hra NBA Playgrounds je jedna  z úspěšných her se sportovní tématikou s konkrétním zaměřenín na Batskebal v tak trochu netradičním podání 2v2 hráčů. Základním konceptem hry jsou souboje […]
  • 15. listopadu 2015 Ishar II – Poslové zkázy Existují hry nebo herní série, které hráče tak nějak provázejí celý život. Nejen v dětství, ale i později se občas připomenou a ať chcete nebo ne, připoutají si vás zase na dlouhou dobu k […]
  • Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games již v únoru 2012 na Nintendu 3DS6. července 2018 Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games již v únoru 2012 na Nintendu 3DS Mario a Sonic se dali dohromady a zasoutěží si na Olympiádě. Vůbec poprvé se spolu Mario a Sonic představí na Nintendu 3DS a slibují, že to bude stát opravdu za to. Hra bude obsahovat více […]
  • MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%4. července 2018 MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60% Po roce jsme se opět dočkali dalšího dílu motoristických závodů od italského studia Milestone. Tradiční název nesoucí hlavní název série silničních motocyklů asi hned každému napoví, o co […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • FarCry ve 3D? I s NVidia GeForce4 MX4400 žádný problém!5. července 2018 FarCry ve 3D? I s NVidia GeForce4 MX4400 žádný problém! Máte rádi FarCry? Tak proč si tuto skvělou střílečku nezahrát kompletně ve 3D, když k tomu stačí jen málo! Opravdu nelžu! Pokud si chcete na vašem počítači zahrát FarCry ve 3D, tak k tomu […]