Kritiky.cz > Pro ženy > Muži volí dům cihlový

Muži volí dům cihlový

img a277599 w1731 t1480762384

Po malém prů­zku­mu mezi mla­dý­mi páry, kte­ré se chys­ta­jí na spo­leč­ný život, vyšlo naje­vo, že muži si pro svůj rodin­ný život před­sta­vu­jí kla­sic­ké cih­lo­vé sta­ve­ní, kdež­to ženy by daly před­nost byd­le­ní ve dře­vostav­bě. Nejdřív jsme tomu vůbec nemoh­li při­jít na kloub. Ale bude to asi tím, že před­sta­va živo­ta ve dře­vem pro­vo­ně­ném domo­vě brn­ká na jejich roman­tic­ké stru­ny. 

dřevěný dvojdomek

Ženy upřednostňují dřevostavby

 
V sou­čas­né době je na trhu s nemo­vi­tost­mi oprav­du roz­ma­ni­tá nabíd­ka. Firem, kte­ré vám posta­ví dům, přes­ně pod­le vašich před­stav, při­bý­vá. A dře­vostav­by se těší stá­le vět­ší obli­bě. Je to asi tím, že ženy už při výbě­ru své­ho budou­cí­ho obyd­lí nejsou pasiv­ní a při roz­ho­do­vá­ní se už sna­ží pro­sa­dit vlast­ní před­sta­vu. Rovněž finanč­ní strán­ka těch­to sta­veb nahrá­vá ženám.

Pokud máte to štěs­tí a vlast­ní­te kus pozem­ku, dře­vostav­ba je ide­ál­ní řeše­ní. Které vás moc neza­dlu­ží a v pří­pa­dě hypo­teč­ní­ho úvě­ru, kte­rý je v sou­čas­né době nej­vý­hod­něj­ší, bude výše měsíč­ní splát­ky na úrov­ní plat­by nájmu za dvou­poko­jo­vý byt. A to už sto­jí za úva­hu. Nehledě na úspo­ry za vytá­pě­ní, kte­ré dobrou izo­la­cí tyto stav­by při­ná­še­jí.  

A ženám musí­me dát zaprav­du i v té roman­tic­ké před­sta­vě. Dřevo jako pří­rod­ní mate­ri­ál je pří­jem­né nejen na omak, ale laho­dí i duši. A krás­ně vrza­jí­cí scho­dy do poscho­dí, při večer­ním odcho­du do lož­ni­ce, jenom zvý­ší atmo­sfé­ru. Nedílnou sou­čás­tí těch­to sta­veb býva­jí kry­té tera­sy s dře­vě­ným plůtkem na obvo­du. To laho­dí zase oku všech kolemjdou­cích. A pokud se na ní na jaře usa­dí kočka se svý­mi koťa­ty, domov je dotvo­řen.
dřevěný interiér
Takže muži, až dojde na lámá­ní chle­ba, a vy bude­te pro­sa­zo­vat dům z cihel, zkus­te se na chvil­ku zasnít spo­lu se svou ženou. Cítíte tu vůni?  Slyšíte to pras­ká­ní vysy­cha­jí­cí­ho dře­va?

Anebo se radě­ji půjde­te pře­vlék­nout do mon­té­rek, spus­tí­te míchač­ku a začne­te klást cihlu k cihle...

  • JAKÉ NÁUŠNICE JSOU TRENDY24. července 2019 JAKÉ NÁUŠNICE JSOU TRENDY „Svět, ve kterém zazáříte.“ – Motto nizozemské šperkařské značky Cluse Aktuální trendy aneb kruhy z devadesátek se vracejí na scénu Každý rok jiný trend, a to nejen v oblečení, ale […] Posted in Pro ženy
  • Domácí medová pleťová maska10. září 2019 Domácí medová pleťová maska Pleťová maska pomáhá obecně zvláčnit naší pleť, vyčistit jí od nečistot a zbavit pleť zastaralé kůže. Zde je pro vás několik receptů, jak si vyrobit vlastní masku přímo doma za poloviční […] Posted in Pro ženy
  • Jak se to dá zvládnout11. listopadu 2019 Jak se to dá zvládnout Ti dva spolu chodili už základní školy. Spolu přešli na střední a vysokou si zvolili oba dva ekonomickou. V posledním ročníku se rozhodli, že hned po promoci se vezmou. A tak začali […] Posted in Pro ženy
  • Dětské skupiny29. prosince 2019 Dětské skupiny Dětská skupina je nový typ služby péče o dítě, která by měla vyřešit problém s nedostatkem míst v mateřských školách a dále také pomáhá rodičům, zejména matkám ke sladění práce a […] Posted in Pro ženy
  • Pozvolné zvykání na školní rok23. září 2019 Pozvolné zvykání na školní rok Nástup do první třídy je pro každé dítě velkou životní změnou. Je pravda, že pro ty, které navštěvovaly školku, je to asi trochu jednodušší. Většinou ale mají všechny děti dva měsíce […] Posted in Pro ženy
  • Smoothie12. listopadu 2019 Smoothie Smoothie nápoje si vyrábějí zejména raw vegani, kterým se říká také vitariáni. Vitariáni konzumují pouze ovoce, zeleninu a další rostlinné potraviny takovým způsobem, že při přípravě nesmí […] Posted in Pro ženy
  • Druhy hraček pro nejmenší13. listopadu 2019 Druhy hraček pro nejmenší Pokud tedy máte malé děti, jistě jim chcete vždy udělat obrovskou radost a to výběrem, těch nejkrásnějších i nejkvalitnějších druhů hraček. Podle věku i kategorie dětí, si smíte vybrat […] Posted in Pro ženy
  • Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost14. července 2019 Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost Děti jsou naše chlouba. Pro naše miláčky bychom udělaly první poslední, proto se rozhodně nezlobíme, že má naše dítě více párů bot, než my samy. No dobře.. trochu jim to možná závidíme. […] Posted in Pro ženy
  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […] Posted in Pro ženy
  • Už nejsme miminka22. září 2019 Už nejsme miminka Nejdříve jsme naše maličká dítka porodily, potom vychovávaly, dnes jsou to školáci. Každý z našich miláčků potřebuje nejen všechnu lásku i péči, ale především vybavení, které jim […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...