Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Muž ve stínu - Roman Polanski se zase jednou vrátil k žánru, u kterého začínal.

Muž ve stínu - Roman Polanski se zase jednou vrátil k žánru, u kterého začínal.

Muz
Muz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do jis­té míry se stal syno­ny­mem pro horor, aby pak pře­sed­lal na dal­ší žán­ry. „Muž ve stí­nu“ je pře­de­vším poli­tic­kým thrille­rem, napě­tí zde nechy­bí.

Roman Polanski už vět­ši­nou nena­tá­čí fil­my, kte­ré jej v minu­los­ti tolik pro­sla­vi­li. Hnus, Rosemary má děťát­ko nebo „Ples upí­rů“. Na horo­ry tro­chu zane­vřel a věnu­je se hlav­ně dra­ma­tům. Jeho posled­ním horo­rem je Devátá brá­na z roku 1999. Pravda, pak sice nato­čil jen dva celo­ve­čer­ní fil­my, hlav­ně „Pianista“ byl úspěš­ný, ale roz­hod­ně se nejed­ná o něco, co by se byť jen podo­ba­lo jeho horo­ro­vým začát­kům. O to více jsem se těšil na „Muže ve stí­nu“, kte­rý měl být ale­spoň thrille­rem, i když hlav­ně poli­tic­kým.

Tak na zdraví. Mám to tady všechno napsané.

Herecké obsa­ze­ní sli­bo­va­lo mno­hé. Ewan McGregor je skvě­lým her­cem, kte­rý už byl před téměř dva­ce­ti lety výbor­ný, když si zahrál v „Trainspottingu“ reži­sé­ra Dannyho Boyla. Vedle něj se pak měl obje­vit Pierce Brosnan, kte­rý může hrát i v pito­mos­ti, ale díky jeho bon­dov­ské­mu cha­risma­tu vět­ši­nou zaujme. V „Muži bez stí­nu“ mno­ho pro­sto­ru nemá, ale když už, je na něm vidět, že si svou roli uží­vá a dává do ní všech­no. Nejen kla­ďa­sy umí tenhle rodi­lý Ir, kte­rý si ve sním­ku zahrál Skota. Mihnou se zde ješ­tě Tom Wilkinson („Batman začí­ná“), Olivia Williams („Šestý smy­sl“) nebo Jon Bernthal (seri­ál „The Walking Dead“). Pozornost se však celou dobu točí oko­lo Ewana McGregora.

Je to souboj, ale ne otevřený, spíš taková studená válka.

Herec, mimo­cho­dem skot­ské­ho půvo­du, dostal za úkol ztvár­nit posta­vu tzv. ducha. Duchem je člo­věk, kte­rý má za úkol napsat živo­to­pis význam­né osob­nos­ti, ale při­tom jeho jmé­no nebu­de nikde uve­de­no. Duch pros­tě odve­de svo­ji prá­ci, dosta­ne za ni zapla­ce­no a zase zmi­zí někam do ústra­ní. O něja­kém napl­ně­ní se v této prá­ci asi nedá mlu­vit. Peníze však vět­ši­nou sto­jí za to, a tak jde pýcha stra­nou a nastou­pí oby­čej­ná dři­na.

Pierce Brosnan rozhodně není kladnou postavou.

Ghost v podá­ní Ewana McGregora je při­dě­len k samot­né­mu pre­mi­é­ro­vi a má nahra­dit jiné­ho ducha, kte­rý zemřel za záhad­ných okol­nos­tí. Tajemství se pro­lí­ná celým fil­mem. Duch má za úkol v krát­kém ter­mí­nu jed­no­ho měsí­ce, nako­nec pou­ze čtr­nác­ti dní, vytvo­řit kni­hu z mate­ri­á­lů, kte­ré jsou již sepsa­né, ale kte­ré potře­bu­jí nut­ně upra­vit, redi­go­vat a pře­psat. Do své­ho úko­lu se pouš­tí s ver­vou, ale postu­pem času zjiš­ťu­je, že těch tajem­ství je nějak moc. Ničemu pří­liš nepo­mů­že, když se díky postu­pu ve vál­ce pre­mi­ér dostá­vá pod ostrou kri­ti­ku, demon­stra­ce jsou na den­ním pořád­ku, ale co víc, pre­mi­é­ro­vi může hro­zit aten­tát.

A nakonec zbude jenom ten papír.

Roman Polanski uká­zal, že mu poli­tic­ký thriller jde, kdy ale v hlav­ním dění je vždy oso­ba, na kte­rou poli­ti­ka dopa­dá spíš omy­lem. Sám duch na začát­ku pro­hla­šu­je, že o poli­ti­ce nic neví, ale nako­nec sám pozná­vá, co je to za maši­ne­rii, jak jsou zde vzta­hy pro­ple­te­né. Podání není špat­né, Polanski má skvě­lý styl, ale film je mís­ty tro­chu nud­ný, tro­chu dlou­hý. Až posled­ní půl hodi­na je koneč­ným roz­hře­še­ním a také asi nej­za­jí­ma­věj­ší čás­tí. Jinak oce­ňu­ji, že Polanski obsa­dil i v šesta­de­va­de­sá­ti letech skvě­lé­ho Eliho Wallacha.

Hodnocení: 75%


Photo © Pathé


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Grandhotel Budapest (The Grand Budapest Hotel)4. prosince 2022 Grandhotel Budapest (The Grand Budapest Hotel) Posledním zážitkem mé cesty do Japonska byl let z Ósaky přes Dubaj do Prahy. V letadle 16 hodin čistého času, 2 hodiny na nalodění a 4 hodiny na přestup. Samozřejmě, nedalo mi to, abych si […] Posted in Filmová klasika
  • Masaryk - 60 %28. října 2021 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu26. května 2023 Všechny cesty vedou do hrobu Million ways to die in the West by mohlo mít podtitul Million ways to kill humour. Počáteční barevné scenérie z divokého západu ve vás navnadí atmosféru dobrých westernů, aby Vás po chvíli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vlk z Wall Street: Peníze, moc a pád do propasti17. května 2023 Vlk z Wall Street: Peníze, moc a pád do propasti Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) si na svůj vstup do světa makléřů na Wall Street vybral docela nevhodnou chvíli. Krize trhu způsobila, že spousta makléřů přišla o práci, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pierce Brosnan - 70 let života plného bondovek, úspěchů i tragédií16. května 2023 Pierce Brosnan - 70 let života plného bondovek, úspěchů i tragédií Pierce Brosnan je jedním z nejslavnějších herců, kteří ztvárnili roli agenta 007 v bondovkách. Irský herec slaví 16. května 2023 své kulaté sedmdesáté narozeniny a může se ohlédnout za […] Posted in Profily osob
  • Anděl Levine: Spolupráce Harryho Belafonteho s českými fanoušky stojí za znovuobjevení28. dubna 2023 Anděl Levine: Spolupráce Harryho Belafonteho s českými fanoušky stojí za znovuobjevení Tento týden zemřel ve věku 96 let herec a hudebník Harry Belafonte, který po sobě zanechal neuvěřitelné dílo zahrnující 30 studiových alb a řadu vystoupení v televizi a ve filmu v průběhu […] Posted in Zajímavosti
  • Kmotr III13. prosince 2022 Kmotr III Kmotr - část III je americký kriminální film z roku 1990, který natočil Francis Ford Coppola podle scénáře napsaného společně s Mariem Puzem. Ve filmu hrají Al Pacino, Diane Keaton, Talia […] Posted in Speciály
  • Trumfové eso13. prosince 2022 Trumfové eso I quattro dell'Ave Maria (Trumfové eso) je western italského střihu z roku 1968, který režíroval Giuseppe Colizzi a je druhým filmem úspěšné dvojice Bud Spencer a Terence Hill. Děj Děj […] Posted in Speciály
  • Black Adam – Recenze – 50 %21. října 2022 Black Adam – Recenze – 50 % Black Adam je superhrdina ze stáje DC, bývalý otrok ve fiktivní starověké zemi Kahndaq (zjevně inspirované zeměmi Blízkého východu), který získal nadlidské schopnosti od Bohů a rozhodl se […] Posted in Filmové recenze
  • Šestý den Bůh stvořil Black Adama19. října 2022 Šestý den Bůh stvořil Black Adama Black Adam je nařachaná akční jízda. Nouze není o inovace superhrdinského žánru, řemeslně vypiplané postavy a hlavně hlubokou myšlenkou na závěr. Fakt? A víte vy co? Ne! Řeknu to takhle: […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94699 s | počet dotazů: 275 | paměť: 61025 KB. | 08.06.2023 - 10:50:26