Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže.

Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže.

Muz
Muz

„Muž bez stí­nu“ je jed­ním z fil­mů, na kte­rý jsem neměl odva­hu. Už ani moc nevím proč. Mám pocit, že v době, kdy šel ven, jsem na něj sly­šel něja­ké špat­né názo­ry, a tak jsem se jím pros­tě moc neza­bý­val a říkal jsem si, že to nesto­jí za to. Jenže čím víc fil­mů od Paula Verhoevena jsem viděl, tím víc jsem se utvr­zo­val v tom, že bych i „Muži bez stí­nu“ měl dát šan­ci. Konečně jsem tak uči­nil a roz­hod­ně není čeho lito­vat.

  Příliš ostrá depilace.

Paul Verhoeven dostál své pověs­ti a nato­čil poměr­ně tem­ný, psy­cho­lo­gic­ký sní­mek, kte­rý na rok 2000 dis­po­nu­je i vel­mi dobrou násil­nou strán­kou. Verhoeven se roz­hod­ně krve nikdy neo­bá­val. Tady je to ješ­tě pod­tr­že­no tím, že sle­du­je­me, jak lid­ské nebo zví­ře­cí tělo mizí před oči­ma, pří­pad­ně nabý­vá zno­vu vidi­tel­nos­ti, a to pěk­ně postup­ně přes orgá­ny a jed­not­li­vé cévy. Na tomhle se tvůr­ci sku­teč­ně vyřá­di­li a já jsem se vizu­ál­ní strán­kou kochal. Ve vět­ši­na pří­pa­dů jsou tri­ky nápa­di­té a uvě­ři­tel­né.

  Zamiloval se do té nepravé.

Příběh je přes­ně tako­vý, jaký si s nevi­di­tel­ným mužem spo­ju­je­te. Stačí, když se sami sebe zeptá­te na to, co bys­te děla­li, kdy­bys­te byli nevi­di­tel­ní. To je stav, kte­rý svá­dí. Svádí k tomu, abys­te pro­ved­li něco, za co by vás jinak chyt­li, pro­to­že by vás někdo poznal. A přes­ně to Paul Verhoeven pre­zen­tu­je s vel­kou silou. Hlavně scé­na zná­sil­ně­ní je nesku­teč­ně zne­po­ko­ji­vá a urču­je cel­ko­vý směr pří­bě­hu.

  Máte taky pocit, že jsme něco ztratili?

Kevin Bacon je v hlav­ní roli tro­chu jas­nou vol­bou a je hned od začát­ku zřej­mé, že nebu­de za klad­nou posta­vu. Ale to vůbec neva­dí, pro­to­že ten pří­běh se pros­tě musí vyví­jet nega­tiv­ním smě­rem. Schopnosti vedou k sebe­de­struk­ci, což je zákla­dem děje. Jsou zde prv­ky, kte­ré jsou mož­ná tro­chu kli­šo­vi­té a je jas­né, kam sní­mek poply­ne, ale vůbec to neva­dí, pro­to­že ten prů­běh sto­jí za to.

  Uf, ta deka se našla.

Mrzí mě, že sní­mek nebyl kri­tic­ky lépe při­jat a byl to posled­ní film Paula Verhoevena, kte­rý v ame­ric­ké pro­duk­ci nato­čil. Není to špat­ný film. Měl vyso­ký roz­po­čet, ale ten je vidět na tom, jak se poved­la tri­ko­vá strán­ka. Jsou zde zábě­ry, kte­ré jsou pros­tě výbor­né. Jsem z toho­to fil­mu nad­še­ný a někdy bych se nebrá­nil tomu, abych si ho dal zno­vu. Opravdu jsem se neměl čeho bát.

Hodnocení: 80 %

Recenze sepsá­na: 21. 07. 2015


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
  • Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60 %16. března 2022 Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60 % V kinematografii rapidně ubývá témat. Proto si bude třeba zvyknout, že uvidíme již viděné, případně přetavené do nového hávu. Film „Gangster Squad“ je přesně ten případ. Přesto je zajímavý […] Posted in Retro filmové recenze
  • Benedetta - Recenze (70 %)23. ledna 2022 Benedetta - Recenze (70 %) Paul Verhoeven - Můj oblíbený úchyl. Režisér mající na svědomí takové kousky jako Robocop, (který mě uhranul svou až epickou měrou bizarního násilí,) Total Recall, (Kde mě zaujala krátká […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,40530 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56620 KB. | 28.06.2022 - 04:59:16