Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mumie - Najít v podzemní svatyni tajemný sarkofág nemusí být žádné štěstí.

Mumie - Najít v podzemní svatyni tajemný sarkofág nemusí být žádné štěstí.

Mum03

To je zná­má věc, že mumie mají ten­den­ci pro­bí­rat se z věč­né­ho spán­ku a pro­ná­sle­do­vat své obje­vi­te­le. A když se jed­ná o prin­cez­nu Ahmanet, tak je to ješ­tě hor­ší! Ta se rov­nou zami­lu­je do své­ho zachrán­ce a ješ­tě s ním má pra­po­div­né plá­ny. Ale tohle všech­no dob­ro­druh Nick Morton netu­ší, když spo­lu s arche­o­lož­kou Jenny Halseyovou nalez­nou sar­ko­fák s mumií prin­cez­ny. Tuhle dvo­ji­ci k sobě cosi při­ta­hu­je, ale nema­jí to leh­ké. Jednak je tu zlá Ahmanet s par­tič­kou oživlých pří­šer ze záhro­bí, jed­nak je tu podiv­ný ředi­tel Prodigia Dr. Jekyll, kte­rý má zlo ve své pra­cov­ní nápl­ni a je to pros­tě hnus­ný padouch. Zlo je všu­dypří­tom­né, má mno­ho tvá­ří a urči­tě se nedá z hla­vy jen tak dostat. Ale za pokus to sto­jí!

Studio Universal při­pra­vi­lo pro obdi­vo­va­te­le mumií dal­ší pří­běh, kde boju­je hod­ně pra­po­div­ných pří­šer a mon­ster. Scénář napsal Jon Spaihts a sna­žil se napsat napí­na­vý pří­běh, kde se hod­ně boju­je a tajem­no je pří­tom­né v kaž­dé scé­ně. Hlavním moti­vem je zlo, kte­ré je pro­bu­ze­no sice naho­di­le, ale pak už se do děje dostá­vá cíle­ně. Všechno špat­né se koná ve jmé­nu zla, a kdo se chce zachrá­nit, ten musí se zlem bojo­vat. Podobný úkol už v sou­čas­né době v kinech musí řešit odváž­ná Amazonka ve fil­mu Wonder Woman, pro­to­že musí  zachrá­nit svět před váleč­ným zlem. Hrdinka se obě­ta­vě vrhá do boje, pro­to­že věří, že jedi­ně ona může zlo zasta­vit. To Nick Morton v Mumii není žád­ný cha­rak­ter­ní hrdi­na a do pro­blé­mů se dostá­vá vlast­ní blbos­tí. Jeho cha­rak­ter se sice postup­ně mění, ale žád­ný zázrak se z něj nesta­ne. Bojuje s mon­st­ry, pro­to­že mu jde o život a nej­spíš se v sobě vyškrá­be i něja­ký ten cit, když se pus­tí do boje za život Jenny Halseyové. Proti Wonder Woman musí Nick Morton vyna­lo­žit hod­ně sil a boju­je pro­ti zlu bez kou­zel. Scénárista nechal obživ­nout nejen mumii, ale při­mí­chal do pří­bě­hu ješ­tě padou­cha Dr. Jekylla. A aby neby­lo bojo­vých scén málo, tak se Nick při­mo­tá do sou­čas­né­ho vojen­ské­ho kon­flik­tu na úze­mí býva­lé Mezopotámie.

Režisér Alex Kurtzman má za sebou scé­ná­ře k mno­ha fil­mům, z nichž nej­zná­měj­ší a nej­ú­spěš­něj­ší jsou Transformers a Legenda o Zorrovi. Umí napsat pou­ta­vé pří­běhy sám, a tak mi nejde na rozum, že se pus­til do režie tako­vé­ho pro­ple­ten­ce bojů podiv­ných bytos­tí. Jistě, scé­ny mají spád, hlav­ní hrdi­na pořád něco řeší, utí­ká nebo boju­je, ale celek má blíž k akč­ní dob­ro­druž­né „bram­bo­rač­ce“ než k fan­ta­sy. Filmu hod­ně pomoh­ly počí­ta­čo­vé tri­ky a efek­ty, kte­ré k sobě skvě­le pasu­jí a výbor­ně se dopl­ňu­jí se zábě­ry kame­ra­ma­na Bena Seresina.

Tom Cruise v roli hlav­ní­ho hrdi­ny půso­bí sebe­vě­do­mě a je stá­le v dob­ré kon­di­ci. Spolu s  Annabelle Wallis, kte­rá hra­je arche­o­lož­ku Jenny, tvo­ří sehra­nou dvo­ji­ci a slu­ší jim to. Princeznu Ahmanet  hra­je fran­couz­ská hereč­ka Sofia Boutella jako výraz­nou a magic­ky váš­ni­vou bytost. Přes její zápor­nou pova­hu jsou scé­ny s ní plné napě­tí a zvlášt­ní dráž­di­vé exo­ti­ky. To Russell Crowe musel mít špat­ný den, když kývl na roli Dr. Henry Jekylla. Tahle posta­va se do scé­ná­ře nemě­la dostat, nebo jí měl hrát někdo nezná­mý. Je to tako­vý dra­ma­tic­ký mrzá­ček, kte­ré­ho nemohl zachrá­nit sebe­lep­ší herec­ký výkon. A to se Russell Crowe oprav­du hod­ně, hod­ně sna­žil.

Film nabí­zí napí­na­vý pří­běh, kde napě­tí nepo­le­vu­je do posled­ní chví­le. Na cel­ko­vém vyzně­ní má vel­ký podíl nestár­nou­cí Tom Cruise, výrazná Sofie Boutella, zají­ma­vé počí­ta­čo­vé efek­ty a dob­ře zvlád­nu­tý střih Giny Hirsch. Každopádně dopo­ru­ču­ji film milov­ní­kům oživlých mumií.

65 %

Photo © Universal Pictures

  • Mumie USA / The Mummy 201721. prosince 2016 Mumie USA / The Mummy 2017 Do Mumie roku 2017 byl obsazen Tom Cruise, na internetu teď obíhá trailer, ve kterém se nepodařilo doplnit při jeho premiéře zvukové efekty. Tak je plný hekání, křičení a samozřejmě […] Posted in Zajímavosti
  • Král Artuš: Legenda o meči - megapropadák roku 201718. března 2021 Král Artuš: Legenda o meči - megapropadák roku 2017 Stará Anglie je zmítána válkami mezi králem, povstalci a čaroději. Do této nevlídné doby však přichází pouliční rváč Artuš, který má všechno změnit. Příběh je velmi volně inspirován […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda28. dubna 2021 Šifra mistra Leonarda Když jsem viděl kolik věcí se napsalo o Šifře (jak se v Cannes filmoví kritici smáli kvůli výkonu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstřebat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ben Hur - špatná verze Timura Bekmambetova24. března 2021 Ben Hur - špatná verze Timura Bekmambetova Připomeňme si z hodin dějepisu to nejnutnější: Originální film Ben Hur z roku 1959 je jeden z nejlepších počinů na kinematografickém kolbišti. Získal neuvěřitelných 11 Oscarů, proto bych […] Posted in Retro filmové recenze
  • Russell Crowe se převtělil do panovačného vůdce stanice Fox News v životopisné minisérii Nejsilnější hlas24. září 2019 Russell Crowe se převtělil do panovačného vůdce stanice Fox News v životopisné minisérii Nejsilnější hlas Pakliže ujíždíte na zákulisí televizních stanic či americké politice, je nový seriál televize Showtime The Loudest Voice stvořen přímo pro vás. Tato minisérie v sedmi kapitolách vypráví […] Posted in TV Recenze
  • Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)26. září 2017 Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray) Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prvním plánovaným dílem z dlouhé sedmidílné série ze staré Anglie. No, po velkém neúspěchu se pokračovaní neuskuteční, […] Posted in Filmové recenze
  • Král Artuš: Legenda o meči - 85 %11. května 2017 Král Artuš: Legenda o meči - 85 % Tím, že jde dnes do kin další film z historické Anglie, tak bychom měli čekat velké historické drama s postavami, které známe. Očekáváme krále Artuše, kouzelníka Merlina a historické věci. […] Posted in Filmové recenze
  • Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje9. května 2021 Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje Od doby, kdy jsem poprvé dohrál druhý díl série Darksiders jsem se nemohl dočkat dalšího pokračování. Darksiders 1 a 2 představili zajímavý příběh, a ještě zajímavější postavy v podobě […] Posted in Recenze her
  • Rodina na baterky6. května 2021 Rodina na baterky Rodina Mitchellových se vydává odvést nejstarší dceru na vysokou školu, plán však překazí nenadálá vzpoura spotřebičů, neboť všude po světě se proti lidem vzbouří elektronická zařízení. Za […] Posted in Filmové recenze
  • TOP 7 ponorkových filmů6. května 2021 TOP 7 ponorkových filmů Ponorka U283 mě inspirovala k tomu, že jsem sestavil žebříček 7 nejlepších ponorkových filmů! 7) Ponorka U-571 O tom, jak rozluštit německý kód Enigma už Filmfanatic jeden […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,10395 s | počet dotazů: 220 | paměť: 51281 KB. | 10.05.2021 - 08:00:34
X