Kritiky.cz > Recenze knih > Můj stát – putování za českými patrony

Můj stát – putování za českými patrony

MujStat

Chcete se dozvě­dět něco o našich před­cích? Víte, že sv. Ludmila měla dle ostat­ků pře­kva­pi­vě vel­ký mozek či artró­zu v kole­ně? Víte jakou krev­ní sku­pi­nu měl sv. Vojtěch? Eliška a Tomáš jsou žáci páté tří­dy a spo­leč­ně s čes­kým lvem vás pro­ve­dou čes­kou his­to­rií. Jsou moc zvě­da­ví a zlep­ši­li se v děje­pi­se. Prostě se jim stýská po dob­ro­druž­ství.

Můj stát - nezna­me­ná jen to že je něco naše. Je to souná­le­ži­tost, jsme něče­ho sou­čás­tí, někam pat­ří­me. Mluvíme jed­ním jazy­kem, máme spo­leč­nou his­to­rii a kul­tu­ru. 

V kni­ze nalez­ne­te pří­běh pěti svět­ců – zem­ských pat­ro­nů - Sv. Václav, Sv. Ludmila, Sv. Vojtěch, Sv. Prokop, Sv. Anežka. Každému z nich je věno­vá­no něko­lik stran z jeho živo­ta – vzhled, oble­če­ní, skut­ky i růz­né zají­ma­vos­ti. Slovo svě­tec je zde také vysvět­le­no. Je to člo­věk s výji­meč­ný­mi vlast­nost­mi. Ochránce, pomoc­ník, mnoh­dy vel­ký ces­to­va­tel. Ne vždy to byl člo­věk s klad­ný­mi vlast­nost­mi hned od začát­ku.

V jed­not­li­vých kapi­to­lách najde­te i slov­ní­ček růz­ných poj­mů jako je např. per­ga­men, kro­ni­ka, cír­kev, mit­ra, celi­bát či špi­tál.

Nejvíce se mě líbil pří­běh o sva­té Anežce, o prin­cezně, kte­rá pomá­ha­la chudým a nemoc­ným. Kniha mě moc zau­ja­la svý­mi nád­her­ný­mi ilu­stra­ce­mi Milana Starého. Setkávám se s nimi veli­ce čas­to v rám­ci logo­pe­dic­kých kní­žek. Tato pub­li­ka­ce je vhod­ná jak pro děti, tak i dospě­lé. Jako dopl­něk uči­va děje­pi­su. S tou­to kni­hou už pro děti děje­pis nud­ný nebu­de.

Chcete spat­řit sochy těch­to svět­ců? Vypravte se do Prahy na výlet. Najdete je na Václavském náměs­tí.

Doc. Ak.mal.Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. se naro­dil v Athénách v Řecku. Vystudoval aka­de­mii výtvar­ných umě­ní, ate­li­ér mal­by a kon­cep­tu­ál­ních ten­den­cí. Věnuje se vlast­ní tvor­bě a pub­li­kač­ní čin­nos­ti v obo­ru ději­ny a teo­rie umě­ní.

Mgr. Milan Starý pra­co­val jako uči­tel kres­le­ní i jako exter­ní ilu­strá­tor pro reklam­ní agen­tu­ry. Věnuje se pře­váž­ně ilu­stro­vá­ní knih pro děti dospě­lé.


 • Autor: Martin Velíšek
 • Ilustrace: Milan Starý
 • Žánr: nauč­ná pub­li­ka­ce pro děti
 • Vydáno: 2017 , Euromedia - Pikola, Praha
 • Počet stran: 92
 • Vazba kni­hy: měk­ká
 • ISBN: 978-80-7549-506-8


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Ashley Bellová26. března 2019 Ashley Bellová Ono druhé březnové úterý, které přineslo to strašné odhalení a nečekanou hrozbu blízké smrti, by se pro některé lidi stalo začátkem jejich konce. Ale Bibi Blairová, které bylo nyní […]
 • MLÉKO A MED od RUPI KAUR4. srpna 2018 MLÉKO A MED od RUPI KAUR Na knihu v černobílém provedení pod názvem "MLÉKO A MED" od autorky RUPI KAUR  jsem byla dost zvědavá, a i když poezie není zrovna můj nejoblíbenější žánr, který bych často vyhledávala, […]
 • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […]
 • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]