Kritiky.cz > Recenze knih > Můj prázdninový deník

Můj prázdninový deník

PrazdninovyDenik

„Toto je deník na ty nej­lep­ší, nej­ú­žas­něj­ší, nej­dob­ro­druž­něj­ší prázd­ni­ny v roce…“, hlá­sá úvod­ní list bro­žo­va­né kníž­ky z tvor­by Silke Schmidtové. Takřka pět­a­čty­ři­ce­ti­le­tá němec­ká autor­ka je uměl­ky­ně, výtvar­ni­ce, ilu­strá­tor­ka a mat­ka dvou dcer. Právě to se v dob­rém slo­va smys­lu „pode­psa­lo“ na jejím nej­no­věj­ším díle – prázd­ni­no­vém dení­ku pro děv­ča­ta. Silke Schmidtová nejen dob­ře, ale hlav­ně vtip­ně kres­lí a díky dce­rám je si jis­tá slov­ní­kem nác­ti­le­tých – v dení­ku najde­te jak cool obráz­ky, tak stej­ně cool slov­ník.

Deník je urče­ný pro nác­ti­le­té sleč­ny, ale mys­lím, že bavit bude už deví­ti­le­té ško­lač­ky. U šest­nác­ti­le­tých už s ním ale asi nepo­cho­dí­te. Určený je pro obdo­bí prázd­ni­no­vých měsí­ců. Pokud vaše ško­lač­ka není zrov­na psa­vý tip, nezou­fej­te, neče­kej­te od Mého prázd­ni­no­vé­ho dení­ku hezkou obál­ku a prázd­né strán­ky, nao­pak, v dení­ku Silke Schmidtové je tře­ba sem tam něco dopsat, dokres­lit, zaškrt­nout. Psaní je v pod­sta­tě mini­mum, ale když děv­če deník vypl­ní a uscho­vá, i za pár let zís­ká skvě­lý pře­hled o tom, jak trá­vi­la dané prázd­ni­ny a hlav­ně – urči­tě se při vzpo­mín­kách na ně díky dení­ko­vým zázna­mům bude dob­ře bavit!

V úvo­du pub­li­ka­ce vybí­zí autor­ka „Máš plán? Tak si ho udě­lej!“ Děvčata si mohou do kalen­dá­ře zanést, kdy poje­dou k moři nebo k babič­ce, kdy se sejdou s kámoš­kou, co budou dělat, když bude pršet, kam by se chtě­ly během prázd­nin podí­vat, co by si chtě­ly upéct, co se nau­čit nebo jaké kníž­ky si pře­číst. Dále si do dení­ku zazna­me­na­jí něco o sobě – říkej­me tomu „tako­vá malá nená­sil­ná sebe­re­flexe“ – zazna­me­na­jí, co mají a nema­jí rády, co je dělá neza­mě­ni­tel­né nebo kdy se naštvou…

Každému prázd­ni­no­vé­mu dni jsou v pod­sta­tě věno­vá­ny čty­ři strán­ky. První začí­ná „Dnes je …“, kam děv­ča­ta vypl­ní datum. Následují drob­né postře­hy, kte­ré v pod­sta­tě shr­nu­jí den – napří­klad, co bylo to prv­ní, co dív­ka ráno sly­še­la, kte­rá byla prv­ní vůně, kte­rou ucí­ti­la nebo co úpl­ně nejdřív ochut­na­la – jde zkrát­ka o detai­ly dív­čí­ho, respek­ti­ve žen­ské­ho svě­ta, kte­ré ho tak nápad­ně a tak nějak hez­ky odli­šu­jí od toho muž­ské­ho – málo­kte­rý muž by si totiž po hodi­ně pama­to­val prv­ní vůni, kte­rou po pro­bu­ze­ní ucí­til a byl si ji schop­ný a ochot­ný zazna­me­nat do dení­ku. Následují dvě strán­ky úloh k zaba­ve­ní se a ukrá­ce­ní dlou­hé chví­le. Například man­da­ly, strom vzpo­mí­nek, pozo­ro­vá­ní mra­ků na oblo­ze, sou­pis toho, co s sebou do kuf­ru na prázd­ni­ny, plá­nek, jak si pře­stě­ho­vat pokoj, recept, jak uva­řit lží­ci s posel­stvím nebo jak si udě­lat neotře­lou sel­fie fot­ku. Čtvrtá strán­ka je opět věno­vá­na reka­pi­tu­la­ci dne za pomo­ci drob­ných postře­hů a vzpo­mí­nek.

Velmi chvá­lím pro­ve­de­ní dení­ku, kte­ré ho odli­šu­je od jiných pub­li­ka­cí toho­to typu. Je sku­teč­ně znát, že autor­ka vychá­ze­la při jeho tvor­bě z osob­ní zku­še­nos­ti, ví, co dneš­ní děv­ča­ta baví a jak se baví. Skvělé je, že deník lze vyu­žít při prázd­ni­nách letoš­ních, napřesrok i za dal­ší roky, pro­to­že dny si děv­ča­ta sami dopl­ňu­jí, nejde o pev­ně sta­no­ve­ný kalen­dář, napří­klad na letoš­ní prázd­ni­ny.


 • Autor:Silke Schmidtová
 • Žánr:dět­ská díl­na
 • Nakladatelstvi:Fragment
 • Datum vydá­ní: 04.05.2017
 • Doporučeno od:8 let
 • EAN:8594155758135
 • Počet stran:176 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:136x190 - bro­žo­va­ná lepe­ná
 • Hodnocení: 100 %

 • Domov pro tělo i duši: Cesta za sny8. března 2019 Domov pro tělo i duši: Cesta za sny Jste nespokojeni se svým bydlením? Potřebujete se zamilovat do místa, kde žijete? Snad to bylo pro mne vedlejším účinkem stavebního pocitovníku Renáty Kiary Vargové. Nikdy není pozdě […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Vytvořte, zabalte a věnujte jedlý dárek podle Denisy Bartošové27. března 2017 Vytvořte, zabalte a věnujte jedlý dárek podle Denisy Bartošové Denisa Bartošová vydala v uplynulých čtyřech letech už dvě knížky. První z nich nese titul Láska prochází kuchyní a je plná tipů na jedlé dárky, které dokážete vlastníma rukama připravit […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • Bedekr: Rakousko11. září 2016 Bedekr: Rakousko Po zhlédnutí magazínu České televize jsem byla zvědavá na jeho knižní podobu. Televizní verze nebyla špatná, jen mi tam některé věci vadily, proto mě zajímalo, jak se popraly s knižní […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Soukromý deník – místo pro Vaše plány, kreativitu a myšlenky28. listopadu 2018 Soukromý deník – místo pro Vaše plány, kreativitu a myšlenky Jste kreativní, rádi přemýšlíte o svém životě, o tom, kdo jste a rádi své myšlenky dáváte na papír? Pak vás nová kniha „Soukromý deník: tohle jsem já“ jistě potěší. Deník zaujme již na […] Posted in Recenze knih
 • Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti)13. ledna 2019 Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti) Toužíte-li po dokonalém, a zároveň kreativním deníku, kam si budete moci zapsat nejen svoje myšlenky, ale s pomocí něhož si i dokonale zorganizujete život, srovnáte a utříbíte všechny své […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...