Kritiky.cz > Recenze > Mr. Brooks -

Mr. Brooks -

Mr. Brooks - Recenze

8.August.2007 Recenze Autor: Ivo Petržílek

Na Oscara nomi­no­va­ný scé­náris­ta Bruce A. Evans si pro svůj tepr­ve dru­hý režij­ní počin vybral popu­lár­ní pří­běh o tom, že ne kaž­dý je tím, za koho jej máme. Zvláště cit­li­vě pak podob­né odha­le­ní půso­bí u tako­vé­ho pilí­ře ame­ric­ké spo­leč­nos­ti, jakým je úspěš­ný a sta­rost­li­vý otec rodi­ny.
Pan Brooks (Kevin Costner) je zku­še­ný bus­si­nessman sklí­ze­jí­cí plo­dy své celo­ži­vot­ní prá­ce. Nyní je však nucen také číst mezi krva­vý­mi řád­ky, kte­rý­mi popsal svou skry­tou strán­ku osob­nos­ti. Pan Brooks je totiž závis­lý na vraž­dě­ní a přes občas­né poku­sy o skon­co­vá­ní se svým návy­kem vklá­dá do svých činů napl­no svou inte­li­gen­ci i ener­gii.
Costner pojal svou roli vypo­čí­ta­vé­ho psy­cho­pa­ta stro­ze, bez oká­za­lých pro­je­vů zvrá­ce­nos­ti. Tím ovšem nechci říct, že se ome­zu­je na pou­hé sví­ce­ní si bater­kou ve tmě do tvá­ře. Spíše vtis­ku­je Brooksovi chlad­no­krev­nou nátu­ru, kte­rá jej neo­pouš­tí ani v nej­ší­le­něj­ších chví­lích. Úkol vyjá­d­řit mani­a­ko­vu mimi­ku totiž při­pa­dl Williamu Hurtovi v roli zhmot­ně­lé­ho Brooksova alter ega. K téhle dvoj­ci brázdí­cí spo­leč­ně uli­ce noč­ní­ho měs­ta hle­da­jíc láka­vou kořist se při­dá­vá ješ­tě tře­tí do par­ty Dane Cook.
A prá­vě Cookova posta­va je z celé­ho fil­mu nej­ví­ce zne­po­ko­ju­jí­cí. Znuděný chla­pík má v rukou usvěd­ču­jí­cí důka­zy pro­ti Brooksovi, ale mís­to na poli­cii se vydá­vá za vra­hem s žádos­tí o poskyt­nu­tí zvrá­ce­né zába­vy. Ovšem kvů­li nejas­nos­ti role, kte­rou si nako­nec v Brooksově krva­vé akci zahra­je, panu­je mezi obě­ma muži nepře­tr­ži­té napě­tí, z jehož kru­hu se Cook může, ale také nemu­sí nechat vytáh­nout detek­tiv­kou Demi Moorovou.Verdikt: Film s poda­ře­nou atmo­sfé­rou a výbor­ný­mi vizu­ál­ní­mi i zvu­ko­vý­mi momen­ty (na soun­d­trac­ku nalez­ne­me také kape­lu The Veils). Za těch 120 minut sto­pá­že však ved­le pocti­vé fil­ma­ři­ny a dob­rých herec­kých výko­nů nic výji­meč­né­ho nena­jde­me.
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „8116b6“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 4

Slávek Anlauf napsal dne 8. August 2007 , 18.25

Vypadá to dost dob­ře, asi si na to zajdu… 🙂

Tom Siegl napsal dne 9. August 2007 , 9.33

Costner, jako zápo­rák vypa­dá slib­ně a W. Hurt zahrát špat­ně snad ani neu­mí. Jen aby nám to neka­zi­la ta Demi:))

Slávek Anlauf napsal dne 9. August 2007 , 12.11

Jo Demi mě taky stra­ší. 🙂

Andrea Zahradníková napsal dne 16. August 2007 , 20.58

Docela dob­rý film. Komu se líbi­lo, tomu dopo­ru­ču­ju seri­ál Dexter, kde je to samé téma zpra­co­vá­no o něko­lik tříd lépe.

  • Božský Evan6. září 2011 Božský Evan Jen několik vyvolených vidělo na vlastní oči Boha – Mojžíš, Abrahám, Johanka z Arku, Bruce a teď Evan, po němž Všemohoucí nechce nic menšího než postavit […] Posted in Recenze
  • Děti noci28. března 2007 Děti noci V Karlínských ulicích se odehrává jeden malý příběh o dvou lidech, kteří se i přes to, že jsou si tím nejbližším koho mají, nemůžou najít... […] Posted in Recenze
  • Hranice smrti8. října 2010 Hranice smrti Za druhé světové války, žil, byl, jeden milý, sympatický pán, který se živil tím, že na lidech, kteří měli to štěstí, prováděl sadistické pokusy. Ale druhá světová válka […] Posted in Recenze
  • Hranice smrti - Fronti?re(s)9. listopadu 2007 Hranice smrti - Fronti?re(s) // // Za druhé světové války, žil, byl, jeden milý, sympatický pán, který se živil tím, že na lidech, kteří měli […] Posted in Recenze
  • DVDNáhradníci25. prosince 2008 DVDNáhradníci Náhradníci měli být hit, měli k tomu všechny předpoklady. Hereckou hvězdu první velikosti v hlavní roli, Bruce Willise, zajímavý námět a dobrou reklamní […] Posted in Recenze
  • Street Kings1. září 2011 Street Kings Dělat policistu v Los Angeles, v tom nejhorším okrsku, není zrovna nejlepší job – žádná […] Posted in Recenze
  • Smrtonosná past 4.022. června 2009 Smrtonosná past 4.0 Konečně! Po dlouhých dvanácti letech se Bruce Willis vrací ve své nejslavnější roli, aby ještě jednou ukázal, zač je toho v akčním žánru loket. A že ukázal! […] Posted in Recenze
  • Hrdinové a zbabělci16. října 2008 Hrdinové a zbabělci Hrdinové a zbabělci 08.11.2007 recenze Přečteno: 252 krát Aby mohl konstatovat relevantní diagnózu jako podmínku […] Posted in Recenze
  • Hory mají oči 2 - The Hills Have Eyes II16. listopadu 2010 Hory mají oči 2 - The Hills Have Eyes II // // Zde se objevila recenze na první díl tohoto hororu, ta měla sloužit jako taková „předzvěst“ před […] Posted in Recenze
  • Ďáblova dílna - The Counterfeiters8. ledna 2009 Ďáblova dílna - The Counterfeiters // // Jelikož se jedná o film s visačkou „podle skutečného příběhu“, bylo by naivní věřit, že si tvůrci neodpustí […] Posted in Recenze

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...