Kritiky.cz > Recenze her > MotoGP 19 - Užijete si i Masarykův okruh (možná i naposledy :-) )

MotoGP 19 - Užijete si i Masarykův okruh (možná i naposledy :-) )

motogp 19 8211 u ijete si i masaryk v okruh mo n i naposledy GI3witdcFRc

Jako kaž­dý rok, tak i ten­to rok sle­du­je­me motor­ky, jak závo­dí po závod­ních okru­zích a to vč. Brna. Jednou z mála mož­nos­tí, jak si závod­ní motor­ky užít ve svém obý­vá­ků (kon­zo­li nebo PC) je hra MotoGP 19.

Loňském roce jsme recen­zo­va­li  MotoGP 18 a letoš­ní rok vyšla dal­ší gene­ra­ce hry. Tvůrci mají co vylep­šo­vat, před­cho­zí hra neby­la až tak tolik chvá­le­na a dostá­va­la níz­ké hod­no­ce­ní. Opravdu se vyda­ři­lo tvůr­cům vylep­šit hru, aby se moh­la kupo­vat za nor­mál­ní cenu a není to jen předra­že­né DLC?

Přiznejme si to, gra­fic­ky se bohu­žel nejed­ná o to nej­lep­ší co hrá­či můžou mít? Grafické zpra­co­vá­ní stá­le zao­stá­vá nad kon­ku­renč­ní­mi závod­ní­mi hra­mi. Tvůrci hry se vrh­li na samot­nou motor­ku a její oko­lí, tak je motor­ka spo­lu s jezd­cem to nej­lep­ší, co nám obraz při­ná­ší. Okolí hrá­če už tako­vé kva­lit­ní není a vše vypa­dá plo­še.  Nejhorší zpra­co­vá­ní je v noci, kdy by se moh­li tvůr­ci za zpra­co­vá­ní oko­lí jezd­ce omlu­vit. Tratě mi při­šli vylep­še­né opro­ti před­cho­zí­mu dílu, ale stá­le není tvůr­ce za co chvá­lit. A to při­ná­ší i závo­dy v deš­ti, kte­ré už jsem v ostat­ních hrách viděl lépe zpra­co­va­né.

Nabídka mož­nos­ti, jak hrát hru, pros­tě módů hry, je dosta­teč­ná a hrá­či si můžou vybrat i správ­nou kari­é­ru a nasta­ve­ní své motor­ky. Pozapínat nasta­ve­ní, vypnout asi­s­ten­ty a i mož­nost vypnu­tí restar­tu. Každý z hrá­čů, jak pro­fík, tak ama­tér si najde své nasta­ve­ní. K pozi­ti­vu věci lze napsat i to, že lze jaké­ko­liv nasta­ve­ní během sezó­ny změ­nit, aniž by musel hráč začít sezó­nu hrát od zno­va.

Velký pozi­tiv­ní bod je o to, že hra nenu­tí začít sezo­nu v nej­slab­ších motor­kách, ale že ihned může­te začít hrát i v těch nej­sil­něj­ších po boku nej­slav­něj­ších hvězd.

Nesmíme zapo­me­nout i na mana­žer­skou část hry, ale jde pou­ze o základ, kdy v závo­du spl­ňu­je­te body a tím se hrá­či ode­mknou růz­né vylep­še­ní motor­ky.

Zajímavou mož­nos­tí jak hrát tuto hru je mód Challenges, kte­rý hrá­če vrá­tí do dob minu­lých, kdy pro­ži­je­te oka­mži­ky slav­ných moto­cy­klo­vých závod­ní­ků his­to­rie. Jde hlav­ně o to, aby jste pře­ko­ná­va­li mil­ní­ky a neu­stá­le zlep­šo­va­li a doká­za­li pora­zit hvězdy his­to­rie.

Oproti před­cho­zí­mu dílu si může­te své­ho jezd­ce napros­to doko­na­le vylep­šit, od změn pole­pů hel­my, po změ­nu barev celé­ho jezd­ce, a to vč. jme­nov­ky . Kreativitě se meze nekla­dou a tvůr­ci si můžou se svým her­ce napros­to vyhrát.

Fyzikální model se od minu­lé ver­ze nezmě­nil, AI jenom tro­chu. Počítačoví hrá­či stá­le jez­dí dost agre­siv­ně a neu­mí uhnout. Sice občas nejez­dí jako ve vláč­ku a nevo­lí opti­mál­ní tra­su, ale hráč se nevy­hne občas neče­ka­né havá­rie motor­kou ze zadu.

Hra je sice lep­ší než před­cho­zí roč­ník, ale je stá­le co vylep­šo­vat v gra­fi­ce, v AI i v samot­ném zpra­co­vá­ní.  Je to podob­ný pří­pad, jako hoke­jo­vé NHL, kdy kaž­dý rok vyjdou pou­ze malé upda­ty hry a jedi­né, co se zku­teč­ně změ­ní, jsou aktu­ál­ní sou­pis­ky. Pro nové hrá­če, kte­ří si chtě­jí zahrát MotoGP v letoš­ní sezó­ně je to povin­nost, ale pro ty, kte­ří mají už loň­skou hru, tak budou popře­mýš­let, jest­li jim sta­čí malé změ­ny pro kou­pi nové hry.

Hodnocení: 70 %

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
MotoGP 19
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray

  • Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu             OBSAH              Ve filmu Underworld: Krvavé války, nejnovějším dílu úspěšné filmové série, je upíří smrtonoška Selene (Kate Beckinsale) nucena odrážet brutální útoky jak […] Posted in Speciály
  • Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha20. března 2016 Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha Potraviny, speciální potraviny, energie. Tři malé obrázky, které v symbolech výborně ukazují to, co najdete v knize. Autor patří  mezi přední české psychotroniky, léčitele a jeho […] Posted in Recenze knih
  • Výměna manželek – 19.10.201620. října 2016 Výměna manželek – 19.10.2016 https://www.youtube.com/watch?v=I69Jguo4R1I Posted in Reality show
  • #18 - Vlkodlak (1941)8. července 2019 #18 - Vlkodlak (1941) Poslední klasické monstrum čekalo na svůj příchod. A přišlo poměrně ve velkém. Hlavně díky svému představiteli - Lon Chaney Jr. se stal třetím legendárním zástupcem klasického hororu 30. a […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly?25. září 2018 Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly? „No, možná by nad moje síly byl právě ten mužský svět,“ tvrdí Andrea Hoffmanová. „Myslím si, že jsou situace, kdy si muž může dovolit rozčílit se, a ženě se vždycky řekne: „Nebuď […] Posted in Speciály
  • Přes prsty - tisková konference - 120. srpna 2019 Přes prsty - tisková konference - 1 Posted in Videa
  • OHNIVÝ OCEÁN29. dubna 2004 OHNIVÝ OCEÁN Kovboj Frank T. Hopkins (VIGGO MORTENSEN) byl kdysi žijící legendou, ale dny jeho slávy jsou dávno sečteny – se svým věrným koněm Hidalgem se stal vyděděncem ve vlastní zemi. Když je ale […] Posted in Filmové premiéry
  • Prvni CZ web o Indiana Jonesovi28. června 2007 Prvni CZ web o Indiana Jonesovi http://www.indianajones4.cz/index.php Vítejte fanouškové Indiana Jonese, spustil jsem Vám nejnovější web o Indianovi Jonesovi uvnitř článku najdete informace, jak chci tento web […] Posted in Články
  • Zloději paměti5. listopadu 2004 Zloději paměti Julianne Moore hraje v thrilleru režiséra Josepha Rubena matku, která se nedokáže vyrovnat se ztrátou milovaného syna, který před 14 měsíci zemřel při havárii letadla. Jsme sice na […] Posted in Filmové recenze
  • Enter the Matrix17. října 2003 Enter the Matrix Enter The Matrix je příběhem uprostřed příběhu. Hra obsahuje různorodé bojové scény, automobilové honičky a kaskadérské kousky. Enter The Matrix není jen hrou, která je zasazena do […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com