MotoGP 19 - Užijete si i Masarykův okruh (možná i naposledy :-) )

motogp 19 8211 u ijete si i masaryk v okruh mo n i naposledy GI3witdcFRc

Jako kaž­dý rok, tak i ten­to rok sle­du­je­me motor­ky, jak závo­dí po závod­ních okru­zích a to vč. Brna. Jednou z mála mož­nos­tí, jak si závod­ní motor­ky užít ve svém obý­vá­ků (kon­zo­li nebo PC) je hra MotoGP 19.

Loňském roce jsme recen­zo­va­li  MotoGP 18 a letoš­ní rok vyšla dal­ší gene­ra­ce hry. Tvůrci mají co vylep­šo­vat, před­cho­zí hra neby­la až tak tolik chvá­le­na a dostá­va­la níz­ké hod­no­ce­ní. Opravdu se vyda­ři­lo tvůr­cům vylep­šit hru, aby se moh­la kupo­vat za nor­mál­ní cenu a není to jen předra­že­né DLC?

Přiznejme si to, gra­fic­ky se bohu­žel nejed­ná o to nej­lep­ší co hrá­či můžou mít? Grafické zpra­co­vá­ní stá­le zao­stá­vá nad kon­ku­renč­ní­mi závod­ní­mi hra­mi. Tvůrci hry se vrh­li na samot­nou motor­ku a její oko­lí, tak je motor­ka spo­lu s jezd­cem to nej­lep­ší, co nám obraz při­ná­ší. Okolí hrá­če už tako­vé kva­lit­ní není a vše vypa­dá plo­še.  Nejhorší zpra­co­vá­ní je v noci, kdy by se moh­li tvůr­ci za zpra­co­vá­ní oko­lí jezd­ce omlu­vit. Tratě mi při­šli vylep­še­né opro­ti před­cho­zí­mu dílu, ale stá­le není tvůr­ce za co chvá­lit. A to při­ná­ší i závo­dy v deš­ti, kte­ré už jsem v ostat­ních hrách viděl lépe zpra­co­va­né.

Nabídka mož­nos­ti, jak hrát hru, pros­tě módů hry, je dosta­teč­ná a hrá­či si můžou vybrat i správ­nou kari­é­ru a nasta­ve­ní své motor­ky. Pozapínat nasta­ve­ní, vypnout asi­s­ten­ty a i mož­nost vypnu­tí restar­tu. Každý z hrá­čů, jak pro­fík, tak ama­tér si najde své nasta­ve­ní. K pozi­ti­vu věci lze napsat i to, že lze jaké­ko­liv nasta­ve­ní během sezó­ny změ­nit, aniž by musel hráč začít sezó­nu hrát od zno­va.

Velký pozi­tiv­ní bod je o to, že hra nenu­tí začít sezo­nu v nej­slab­ších motor­kách, ale že ihned může­te začít hrát i v těch nej­sil­něj­ších po boku nej­slav­něj­ších hvězd.

Nesmíme zapo­me­nout i na mana­žer­skou část hry, ale jde pou­ze o základ, kdy v závo­du spl­ňu­je­te body a tím se hrá­či ode­mknou růz­né vylep­še­ní motor­ky.

Zajímavou mož­nos­tí jak hrát tuto hru je mód Challenges, kte­rý hrá­če vrá­tí do dob minu­lých, kdy pro­ži­je­te oka­mži­ky slav­ných moto­cy­klo­vých závod­ní­ků his­to­rie. Jde hlav­ně o to, aby jste pře­ko­ná­va­li mil­ní­ky a neu­stá­le zlep­šo­va­li a doká­za­li pora­zit hvězdy his­to­rie.

Oproti před­cho­zí­mu dílu si může­te své­ho jezd­ce napros­to doko­na­le vylep­šit, od změn pole­pů hel­my, po změ­nu barev celé­ho jezd­ce, a to vč. jme­nov­ky . Kreativitě se meze nekla­dou a tvůr­ci si můžou se svým her­ce napros­to vyhrát.

Fyzikální model se od minu­lé ver­ze nezmě­nil, AI jenom tro­chu. Počítačoví hrá­či stá­le jez­dí dost agre­siv­ně a neu­mí uhnout. Sice občas nejez­dí jako ve vláč­ku a nevo­lí opti­mál­ní tra­su, ale hráč se nevy­hne občas neče­ka­né havá­rie motor­kou ze zadu.

Hra je sice lep­ší než před­cho­zí roč­ník, ale je stá­le co vylep­šo­vat v gra­fi­ce, v AI i v samot­ném zpra­co­vá­ní.  Je to podob­ný pří­pad, jako hoke­jo­vé NHL, kdy kaž­dý rok vyjdou pou­ze malé upda­ty hry a jedi­né, co se zku­teč­ně změ­ní, jsou aktu­ál­ní sou­pis­ky. Pro nové hrá­če, kte­ří si chtě­jí zahrát MotoGP v letoš­ní sezó­ně je to povin­nost, ale pro ty, kte­ří mají už loň­skou hru, tak budou popře­mýš­let, jest­li jim sta­čí malé změ­ny pro kou­pi nové hry.

Hodnocení: 70 %

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
MotoGP 19
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • MXGP 201927. září 2019 MXGP 2019 Jako fotbalové a hokejové hry (FIFA i NHL) tak i motorky se vydávají každý rok. Jednou z letošních novinek je MXGP 2019, což je vlastně motokrosová varianta MotoGP 19. Předchozí vydání […]
  • Česká extraliga i do vašich PC aneb NHL 16 nevychází30. srpna 2015 Česká extraliga i do vašich PC aneb NHL 16 nevychází 18.09.2015 vychází nová NHL 16 pro Xbox 360, One.. Playstation 3 a 4. Nesmíme ale zapomenout i pro Pckáře, kterým jejich hra vyšla naposledy už před šesti lety. Mnoho fanoušků chce i […]
  • MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%4. července 2018 MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60% Po roce jsme se opět dočkali dalšího dílu motoristických závodů od italského studia Milestone. Tradiční název nesoucí hlavní název série silničních motocyklů asi hned každému napoví, o co […]
  • Quake 1 3D - Brutální střílečka s perfektním 3D světem9. července 2018 Quake 1 3D - Brutální střílečka s perfektním 3D světem V zakrvácené bundě procházíte temnou uličkou. Chystáte se zahnout doleva, ale v cestě se vám objeví nepřítel. Kulka už bohužel byla vystřelena a teď jen nevěřícně koukáte, jak letí k vám. […]
  • Archamon - Age of Empires od českých tvůrců1. října 2019 Archamon - Age of Empires od českých tvůrců Je tomu už skoro dva roky (24. lis. 2017) co na Steamu vyšla další česká hra. Jak říkají tvůrci: „Archamon je středověká budovatelská "survival" strategie v reálném čase.“ A je to pravda, […]
  • Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče8. června 2018 Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče Nový ambiciózní projekt vývojářů z Madmind Studio má hráčům přinést opravdové peklo, nechutné okamžiky, utrpení a nářek zbídačených lidských bytostí, snažících se skončit svoje muka v […]
  • V-Rally 4 - Rally arkáda pro PC, PS 4 a XOne15. října 2018 V-Rally 4 - Rally arkáda pro PC, PS 4 a XOne Kdo si chce hrát, tak si jdu najde. Někdo má rád simulace, někdo střílečky, někdo motorky a někdo auta a rally. Novinkou ve světě rally je hra V-Rally 4. V pokračování hry, jejíž […]
  • Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma!4. července 2018 Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma! Skupina Square Enix není až tak známá, a přesto vydává titul, který rozhodně stojí za povšimnutí. Tímto titulem je Heroes of Ruin. Fakt, že se hra liší od konkurence, je vidět na úžasné […]
  • Hra Worms 3D - Perla mezi červy! - Wormsíci18. července 2018 Hra Worms 3D - Perla mezi červy! - Wormsíci Když jsem poprvé hrál na mobilu Wormsíky, byl jsem totálně unesen touto hrou. Její hratelnost byla skvělá a hemžila se jedinečnými nápady. Všechno dobré ze série her Worms je podle mě […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
Další naše články...