Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Motivační hesla

Motivační hesla

motivace

Hesla jsou slo­va, kte­rá vám pomů­žou pro­jít podiv­ný­mi a zlý­mi život­ní­mi zážit­ky. (Ben Zion)

Mnoho slov a rče­ní je s námi, když pro­chá­zí­me živo­tem. Říkám jim „hes­la“. Když se dosta­nu do potí­ží, vzpo­me­nu si na slo­va, kte­rá mi pomá­ha­jí vypo­řá­dat se se vším, co je pře­de mnou. Heslem může být celá kni­ha, jestli­že mě učí, jak vyře­šit něco, co už autor pře­ko­nal. Někdy je to jed­no slo­vo, kte­ré mě při opa­ko­vá­ní udr­žu­je jako man­t­ra. Nebo mě k pro­spěš­né infor­ma­ci při­ve­de inter­ne­to­vé hes­lo. Všichni musí­me najít hes­la, kte­rá nás pro­ve­dou situ­a­cí podob­ně jako ces­tov­ní pas přes cel­ni­ci při vstu­pu do jiné země.

Mými oblí­be­ný­mi hes­ly jsou lás­ka, smích, víra, mod­lit­ba a zázrak. Heslo zázrak pou­ží­vám čas­tě­ji než ostat­ní, pro­to­že díky němu zůstá­vám ote­vře­ný a oče­ká­vám pozi­tiv­ní strán­ky živo­ta.

Pro mě je při­po­mín­kou výrok dr. Carla Simontona: „S nadě­jí není tvá­ří v tvář nejis­to­tě nic špat­né.“

Tip na závěr: Přeneste slo­va nadě­je na dru­hé!

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

  • Životní postoj14. ledna 2020 Životní postoj Jsem přesvědčen, že váš život tvoří z 10 procent to, co se vám děje, a z 920 procent vaše reakce na to. A stejné je to s vámi. (Charles Swindoll) Studie ukazují, že optimisté prožívají […] Posted in Ze života
  • Buďte spokojeni...21. června 2020 Buďte spokojeni... Člověk se nemůže cítit pohodlně a příjemně bez vlastního souhlasu. (Mark Twain) Kdy budete se svým životem spokojeni? Když budete moci zapůsobit na druhé všemi materiálními věcmi, které […] Posted in Ze života
  • Citové zdi28. ledna 2020 Citové zdi Unavím se občas z tlučení hlavou do zdí, které lidi a já stavíme mezi lidmi a mnou.... (Anonym) Naše spoje a vztahy nás udržují naživu tím, že dávají našemu životu smysl. Proč tedy stavíme […] Posted in Ze života
  • Ztráta času ...10. června 2020 Ztráta času ... Život je to, co se děje, zatímco vy pilně připravujete jiné plány. (John Lennon) Děláte něco a nevychází to. Jdete někam a jste zklamáni, když se tam dostanete. Uvíznete v dopravě. To je […] Posted in Ze života
  • Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité15. ledna 2020 Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité Člověk, který žije jen pro sebe, žije pro nejhoršího známého smrtelníka. (Joaquin Miller) Můj fotoaparát má automatické zaostřování. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se […] Posted in Ze života
  • Metafora "saňového psa"23. června 2020 Metafora "saňového psa" Cesta je váš cíl a vaše práce je vaší cestou. (Lao Ć) Přítel, který mi poslal e-mail, použil metaforu saňového psa jako odraz našeho vlastního vnitřního průvodce. Vedoucí pes zná svou […] Posted in Ze života
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […] Posted in Ze života
  • Řeka života13. února 2020 Řeka života Splýváme spolu jako vlny v oceáně. (Anonym) Vždy přemýšlím o "řece života" jako o našem krevním řečišti, takovém, které se vlévá do moře věčnosti. Nic skutečně nekončí, jen to mění […] Posted in Ze života
  • Vnitřní kompas5. května 2020 Vnitřní kompas Lidé neklopýtají na horách, zakopávají na kamenech. (Hindustánské přísloví) Co vás udržuje ve správném směru? Jaký kompas jste si vybrali, aby vás vedl životem? Souvisí vaše rozhodnutí jen […] Posted in Ze života
  • City a pocity8. května 2020 City a pocity Jestliže neuskutečníte to, co je ve vás, zničí vás to. Jestliže tomu, co je ve vás dovolíte se projevit, zachrání vás to. (Evangelium sv. Tomáše) Již od počátku lidé psali o důležitosti […] Posted in Ze života

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...