Kritiky.cz > Domácí rady > Motivační hesla

Motivační hesla

motivace
motivace
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hesla jsou slo­va, kte­rá vám pomů­žou pro­jít podiv­ný­mi a zlý­mi život­ní­mi zážit­ky. (Ben Zion)

Mnoho slov a rče­ní je s námi, když pro­chá­zí­me živo­tem. Říkám jim „hes­la“. Když se dosta­nu do potí­ží, vzpo­me­nu si na slo­va, kte­rá mi pomá­ha­jí vypo­řá­dat se se vším, co je pře­de mnou. Heslem může být celá kni­ha, jestli­že mě učí, jak vyře­šit něco, co už autor pře­ko­nal. Někdy je to jed­no slo­vo, kte­ré mě při opa­ko­vá­ní udr­žu­je jako man­t­ra. Nebo mě k pro­spěš­né infor­ma­ci při­ve­de inter­ne­to­vé hes­lo. Všichni musí­me najít hes­la, kte­rá nás pro­ve­dou situ­a­cí podob­ně jako ces­tov­ní pas přes cel­ni­ci při vstu­pu do jiné země.

Mými oblí­be­ný­mi hes­ly jsou lás­ka, smích, víra, mod­lit­ba a zázrak. Heslo zázrak pou­ží­vám čas­tě­ji než ostat­ní, pro­to­že díky němu zůstá­vám ote­vře­ný a oče­ká­vám pozi­tiv­ní strán­ky živo­ta.

Pro mě je při­po­mín­kou výrok dr. Carla Simontona: „S nadě­jí není tvá­ří v tvář nejis­to­tě nic špat­né.“

Tip na závěr: Přeneste slo­va nadě­je na dru­hé!

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11003 s | počet dotazů: 259 | paměť: 61607 KB. | 28.09.2023 - 03:30:51