Kritiky.cz > Recenze knih > Monika Nevolová - Přestaň prezentovat, začni vyprávět

Monika Nevolová - Přestaň prezentovat, začni vyprávět

756646 1
756646 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chystáte se na poho­vor, máte vystu­po­vat na kon­fe­ren­ci nebo vás čeká pro­slov? Chcete lépe poznat lidi kolem vás? Máte přá­te­le, obchod­ní part­ne­ry, spo­lu­pra­cov­ní­ky nebo děti, na kte­ré chce­te mít pozi­tiv­ní vliv? V tako­vém pří­pa­dě je pro vás sto­ry­tel­ling sprá­vou vol­bou.

Jak řekl ame­ric­ký vypra­věč Sean Buvala, sto­ry­tel­ling je záměr­né sdí­le­ní vyprá­vě­ní díky slo­vům a akci za úče­lem pří­no­su jak pro poslu­cha­če, tak pro vypra­vě­če. Říkáte tedy pří­běh tady a teď a vaše sdě­le­ní má něja­ký záměr. To je pod­stat­né. Není však pří­běh jako pří­běh: někte­ré vás zaujmou a inspi­ru­jí, na iné oka­mži­tě zapo­me­ne­te. Co tedy uči­ní prů­měr­ný nebo dob­rý pří­běh skvě­lým? Jsou struk­tu­ra, dyna­mi­ka, auten­ti­ci­ta vypra­vě­če a zapo­je­ní pub­li­ka.

Autorka všech­ny tyhle pojmy podrob­ně vysvět­lu­je, dopl­ňu­je je názor­ný­mi pří­kla­dy a uvá­dí taky, jakým chy­bám by jste se měli vyva­ro­vat. Dozvíte se, jaká by měla být správ­ná struk­tu­ra pří­bě­hu, jak najít odva­hu být sám sebou, jak mlu­vit před pub­li­kem, jak se na vyprá­vě­ní men­tál­ně i fyzic­ky při­pra­vit, jak se lépe poznat prá­vě pomo­cí pří­bě­hů, jak najít inspi­ra­ci a roz­bít kre­a­tiv­ní blok i jak do pří­bě­hu při­dat humor. Aby jste si své nově naby­té doved­nos­ti vyzkou­še­li v pra­xi, najde­te v kni­ze spous­tu zábav­ních cvi­če­ní.

Tuhle kni­hu dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, kdo má zájem stát se lep­ším vypra­vě­čem.  Jednotlivé kapi­to­ly jsou krát­ké a sro­zu­mi­tel­né a obsa­hu­jí cvi­če­ní, pří­kla­dy i ilu­stra­ce, díky kte­rým rych­le pocho­pí­te pod­sta­tu a pozná­te, že pří­běhy jsou důle­ži­té. Příběhy pomá­ha­jí najít smy­sl věcí. Prostřednictvím pří­bě­hů může­te změ­nit svět k lep­ší­mu.

Hodnocení: 80%

Přestaň pre­zen­to­vat, začni vyprá­vět

Autor: Monika Nevolová

Obálka: Antonín Plicka

Vydáno: 2017, Grada

Počet stran: 184

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
  • Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující20. prosince 2021 Lise Leblanc: Sebepéče pro pečující Dáváte něco, co postupně sami ztrácíte. Obrovský nápor na psychiku zvětšuje ještě frustrace, únava, vyčerpání a někdy i vidiny konců bez naděje na zlepšení. Pečovatelé o staré lidi, těžce […] Posted in Recenze knih
  • Malé kroky s velkým účinkem27. července 2021 Malé kroky s velkým účinkem Dnes a denně čteme články, v televizi vyskakují reklamy, jací bychom měli být – zdraví, sebevědomí, nekouřit, nepít alkohol, být štíhlí, sportovat, být spokojení a to nejlépe vše najednou. […] Posted in Recenze knih
  • Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce30. června 2021 Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce Bára má teprve 12 let a chodí do šesté třídy. V podstatě normální holka, řeklo by se. Ale Bára má tajemství. S rodiči se přestěhovala na venkov, což ze začátku nelibě nesla. To se dalo […] Posted in Recenze knih
  • Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina29. června 2021 Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina Klarissa neměla moc v lásce svoje jméno. Mnohem raději používala Klára. Nyní byla ještě nešťastnější. Musela totiž odjet k tetě a jejímu muži na venkov. Její nejlepší kamarádka Alvina ji […] Posted in Recenze knih
  • Zvířecí agenti - Ztráta signálu - dobrodružství na venkově a ztracený člen týmu28. června 2021 Zvířecí agenti - Ztráta signálu - dobrodružství na venkově a ztracený člen týmu Kati-e a její kamarádi, kteří jsou zároveň tým, jenž pomáhá mazlíčkům v nouzi, si zrovna pochutnávali na jahodách. Timi na jeden lok vypil láhev s limonádou a jejich pes Mop si hrál […] Posted in Recenze knih
  • Strašidelný dům - pátrání po strašidlech všech možných druhů27. června 2021 Strašidelný dům - pátrání po strašidlech všech možných druhů Magda, Terezka Vojta byli velcí kamarádi. Magda měla doma mladšího brášku Jirku, kterého musela jednou odvést do školky, protože maminka nemohla. Magdě se nechtělo, byla totiž domluvená […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,60211 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61729 KB. | 03.10.2023 - 12:18:16