Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Moji pacienti mají čtyři nohy - Zápisky zvěrolékaře - co vše zvěrolékař zažil

Moji pacienti mají čtyři nohy - Zápisky zvěrolékaře - co vše zvěrolékař zažil

0055202569 KE1067 velka
0055202569 KE1067 velka

stažený soubor

Tato kni­ha pojed­ná­vá o tom, co vše zažil jeden vete­ri­nář během své pra­xe. To takhle jed­no­ho vel­mi hor­ké­ho dne vyra­zil k pří­pa­du, kte­rý se jevil závaž­ně. Byl volán ke pso­vi, jenž krvá­cel z krku a ze zad­ku. Už najít adre­su byl vel­ký pro­blém. Když dora­zil, tak se k němu při­ří­ti­la vel­mi hys­te­ric­ká žena. Pak při­nes­la, či spí­še při­táh­la psa. Jmenoval se Randy a byl mala­mut. Doktor ho pro­hlí­žel. Viděl na něm sice krva­vé šmou­hy, ale nena­šel nic, co by nasvěd­čo­va­lo, že se jed­ná o něco váž­né­ho. Nakonec ale obje­vil bod­né rány na krku jako­by od něja­ké­ho dru­hé­ho psa. Měli sice i dru­hé­ho, avšak maji­tel­ka se za něj zaru­čo­va­la, co to šlo.

Doktor Duncan MacVean v dal­ším pří­bě­hu popi­so­val, jak šel léčit koč­ku Pussycat u svých sou­se­dů. Jednou v noci vola­li, že se s koč­kou něco děje. Tak tam při­šel, roze­spa­lý, ale přes­to při smyslech. Chodili po domě, vola­li koč­ku, ta však nevy­lez­la ze své­ho úkry­tu pod poste­lí. Když se vete­ri­nář sehnul, aby tomu nějak napo­mohl, viděl svou sou­sed­ku Sarah, jak měla vyka­sa­nou noč­ní košili,široce roz­kro­če­ná steh­na a k tomu mňou­ka­la jako kočka. Nutno dodat, že byla vda­ná a dok­tor MacVean šťast­ně žena­tý. Když to viděl, spadla mu bra­da a byl ohro­men, jed­no­du­še řeče­no, ovšem v tom nega­tiv­ním slo­va smys­lu.

Kdo milu­je zví­řa­ta, roz­hod­ně se mu to bude líbit. Jednoduše, pros­tě je to ze živo­ta jed­no­ho vete­ri­ná­ře, kte­rý se roz­ho­dl, že o tom všem napí­še kni­hu. Dost se mu to poved­lo, tedy pod­le mě. Jinak je obál­ka výbor­ná, pro mě, jeli­kož je tam zví­ře. Má 240 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

 

  • Autor: Duncan MacVeann
  • Žánr: povíd­ka, svě­to­vá belet­rie
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní: 14. 11. 2019

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,54872 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56569 KB. | 25.06.2022 - 21:59:57