Kritiky.cz > Recenze knih > Moje záhradní kuchařka

Moje záhradní kuchařka

DSC 0074

Kniha „Moje záhrad­ní kuchař­ka“ nesie podti­tul „sezón­ní recep­ty“ a pre­to je roz­de­le­ná na jed­not­li­vé obdo­bia: jar­ná, let­ná, jesen­ná a zim­ná. Recepty sú zame­ra­né na vyu­ži­tie toho, čo sa nachá­d­za v záhrad­kách. Páči sa mi to, v súčas­nos­ti sa roz­má­ha trend zdra­vé­ho vare­nia, ide­ál­ne z bio potra­vín a „najo­ve­re­nej­šie bio“ pochá­d­za z vlast­nej záhrad­ky.

Kniha zaujme už na prvý pohľad – na oba­le je tekvi­co­vá polie­vka, na zad­nej stra­ne pes­t­ro­fa­reb­né papri­ky a para­daj­ky doslo­va lákajú otvo­riť kni­hu. A tam je to tiež veľ­mi pek­ne fareb­né.

V kni­he sa nachá­d­za­jú pre­do­všet­kým recep­ty obsa­huj­úce ovo­cie a zele­ni­nu, nájdu sa aj hrí­by. Nečakajte typic­ké mäso­vé recep­ty na kaž­dej dru­hej stra­ne. Mäso sa v kni­he vysky­tu­je pome­nej (asi naj­vi­ac mäso­vých recep­tov je s ryba­mi). Recepty, kto­ré kni­ha pre­zen­tu­je, sú zdra­vé a keď­že sú mno­hé z nich bez mäsa, tak aj vege­ta­ri­án­ske. Myslím však, že lasag­ne ale­bo pala­cin­ky neu­ra­zia žia­d­ne­ho „mäso­žrav­ca“. Recepty sú rôz­ne – vare­né jed­lá, stu­de­né šalá­ty, polie­vky, hlav­né cho­dy, peče­né aj nepe­če­né zákus­ky, recep­ty na želé ale­bo mar­me­lá­du... Kniha je skrát­ka rôz­no­ro­dá, fareb­ná, pouč­ná (ja som dote­raz neve­de­la, že exis­tujú via­ce­ré fareb­né odro­dy karfiólu/ květá­ku) a na kaž­dej dvoj­strán­ke sa nachá­d­za­jú uži­toč­né tipy.

Asi naj­vi­ac sa mi na kni­he páči­lo (a vôbec som to nečaka­la), že sa v kni­he vyskyt­li aj návrhy na netra­dič­né (t.j. púta­vé a vtip­né) ser­ví­ro­va­nie pokr­mov. Pobavili ma kar­fi­lo­lo­vé oveč­ky ale­bo ohni­vo­čer­ve­ná cho­bot­ni­ca vytvo­re­ná z papri­ky. Sú jed­no­du­ché na prí­pra­vu, no popri­tom oča­ria. Rozhodne nie­čo z toho vysk­ú­šam.

Nie som bohvie­a­ký šéf­ku­chár, pre­to som sa roz­hod­la, že na zači­a­tok vysk­ú­šam nie­čo nená­roč­né a pode­lím sa s vami o výsle­dok.

Záverečné hod­no­te­nie – 98%

Tie dva per­cen­tá som kni­he nedo­pri­a­la len pre­to, že som „typic­ký mäso­žra­vec“ a uví­ta­la by som omno­ho viac recep­tov s mäsom. V koneč­nom dôsled­ku je však kni­ha ver­ná svo­ju názvu, je to pred­sa „záhrad­ná kuchár­ka“ a pre­to je pocho­pi­teľ­né, že mäso je súčas­ťou recep­tov iba mini­mál­ne.

Knihu môže­te zak­úpiť vo vyda­va­teľstve Albatros.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • Robert Moss – Tři pouhé věci (100%)23. ledna 2018 Robert Moss – Tři pouhé věci (100%) Hovorí sa – je to len sen, je to len náhoda, je to len fantázia... Teda, ak mám byť presnejšia, hovorí to súčasná spoločnosť. Domorodé kultúry tieto „tři pouhé věci“ na ľahkú váhu nikdy […]
  • Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ)25. června 2016 Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ) Najnovšia Jonassonova kniha „Zabijak Anders a jeho priatelia“ odpovedá na otázku, čo sa stane, keď sa stretnú neveriaca farárka, recepčný z bývalého bordelu a slávny národný zabijak. […]
  • William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%)14. února 2018 William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%) Tužili ste niekedy v živote byť členom špeciálnych jednotiek? Alebo dokonca byť ich veliteľom? Jasné, aj ja som mala životné obdobie, kedy ma taká predstava naozaj nadchýnala. Že ste na […]
  • Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)20. dubna 2017 Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%) Ruku hore ten, kto je dokonalý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlásil nikto. Niektorí ľudia „musia byť dokonalí“ iba občas, niektorí sú vyslovene perfekcionisti a „musia byť […]
  • Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%27. dubna 2017 Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100% Úprimne ma potešilo, keď som v kníhkupectve objavila knihu profesora Enrighta. Problematika odpúšťania mi nie je neznáma a preto som vedela, že táto kniha je poklad. Na začiatok je […]
  • Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť30. srpna 2016 Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť Ak by mi niekto pred rokom povedal, že existuje štatisticko-matematicko-ekonomická kniha, ktorú si dobrovoľne prečítam a bude sa mi páčiť, asi by som si myslela, že sa ten človek zbláznil. […]
  • Jozef Petro – Slovenské klenoty UNESCO – 99%29. listopadu 2017 Jozef Petro – Slovenské klenoty UNESCO – 99% Sú knihy, ktoré človek prečíta raz a zanechajú na ňom silný dojem. Jednou takou knihou je kniha Slovenské klenoty UNESCO. Prečo? Kniha má živé, farebné fotografie, autorom veľkej časti […]
  • Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století21. července 2016 Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století Kniha so zaujímavým názvom a ešte zaujímavejším príbehom. Nie, nie vážení čitatelia, nemám na mysli dej knihy – kniha je písaná odborne. Hovorím o veľkom rozruchu, ktorý sa spája s prvým […]
  • Ailsa Franková -Zbavte se zbytečností v životě a mějte se skvěle (94%)12. prosince 2016 Ailsa Franková -Zbavte se zbytečností v životě a mějte se skvěle (94%) Počuli ste už niekedy niečo o „skvelých zónach“? Ich tvorkyňa je anglická hypnoterapeutka Ailsa Franková, ktorá je tiež autorkou tejto knihy.  O čom sú „skvelé zóny“? Sú o pochopení […]