Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Krátké recenze > Mogadisyu (2021)

Mogadisyu (2021)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ryoo Seung-Wan je vel­mi uzná­va­ným korej­ským reži­sé­rem, nato­čil napří­klad Berlínskou Misi, Veterána a jeho vrchol tvor­by je Útěk z Hašimy, tak­že na kaž­dý reži­sé­rův nový počin se samo­zřej­mě vel­mi těším a Escape from Mogadishu dle prv­ních ohla­sů sli­bo­val adep­ta na Korejský film roku a bohu­žel za mne je to mír­né zklamání.Příběh se zamě­řu­je na dra­ma­tic­kou situ­a­ci v roce 1990 v Somálsku, kde vypuk­la revo­lu­ce a uvíz­nou tam váže­né rodi­ny Severní i Jížní Koree, kte­ré za nepří­z­ni­vé situ­a­ce musí spo­lu­pra­co­vat a spo­leč­ně ze země utéct. Je to tak tro­chu Korejská vari­a­ce na Affleckovo Argo. Režijně samo­zřej­mě per­fekt­ní, kame­ra, hud­ba, her­ci, příběh- tohle vše je zde na vyso­ké úrov­ni a urči­tě se nejed­ná o špat­ný film, ako­rát já se tak tro­chu těšil na něco ve sty­lu 13 hodin vojá­ci z Bengházi a to se úpl­ně nesta­lo. Akce tu sice je, ale spíš zde úto­čí somál­ští rebe­lo­vé, z Korejců zde vlast­ně není nikdo, kdo by opě­tov­ný úder vra­cel ( chtěl jsem něja­ké Komando, kte­ré to tam pořád­ně vystří­lí, ale to se bohu­žel nesta­lo), takhle mě tedy akce nechá­va­la chlad­ným a pří­liš mě neba­vi­la. Za zmín­ku však sto­jí finá­le, kde je jed­na hod­ně půso­bi­vá a sty­lo­vě nato­če­ná auto­na­há­něč­ka, ale to mi na vyš­ší hod­no­ce­ní nesta­čí. Dějově mě daná pro­ble­ma­ti­ka minu­la, hádám potě­ší spíš Korejce, nebo lidi, kte­ří se o daný pro­blém zajímají.Není to úpl­ně můj šálek čaje, ale své kva­li­ty film roz­hod­ně má a šan­ci vidět si zaslou­ží. Své fanouš­ky si najde.Příběh 4/5, Akce 3/5, Humor 1/5, Násilí 2/5, Zábavnost 3/5 Hudba 3/5, Vizuál 4/5, Atmosféra 4/5, Napětí 2/5, Emoce 2/5, Herci 3/5. 6/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,79206 s | počet dotazů: 260 | paměť: 60750 KB. | 04.10.2022 - 03:15:01