Kritiky.cz > Pro ženy > Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné

Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné

img a291691 w1731 t1504121200

Jistě, je to „jen“ móda, nejde tu o život. Ale není náho­da, že jde o mili­ar­do­vý byz­nys a že vás lidé posu­zu­jí pod­le toho, co máte na sobě. Oblečení k lidem zkrát­ka pat­ří a pokud vám na něm nezá­le­ží, může­te sami sebe posu­nout na spo­le­čen­ském žeb­říč­ku až na spod­ní příč­ky. A při­tom úpl­ně zby­teč­ně. Stačí věno­vat oblé­ká­ní tro­chu času a vyva­ro­vat se nej­čas­těj­ších omy­lů a mód­ních pro­hřeš­ků.
vzorované kravaty
1. Prodává se to, tak to musí být v módě
Pokud nemá­te smy­sl pro módu, měli bys­te naku­po­vat v kva­lit­ních obcho­dech a nechat si pora­dit. Pokud si totiž vez­me­te prv­ní kou­sek, kte­rý na vás kou­ká z výlo­hy viet­nam­ské pro­dej­ny nebo na trž­ni­ci, je dost mož­né, že jste si poří­di­li hod­ně pekel­ný oble­ček. Divokým bar­vám, psy­che­de­lic­kým vzo­rům a spous­tě laci­ných „ozdob“ je lep­ší se zda­le­ka vyhnout, stej­ně jako legí­nám z ten­ké­ho mate­ri­á­ly nebo šatům a tíl­kům z nej­la­ci­něj­ší lát­ky, kte­ré zdů­raz­ní kaž­dý špí­ček.
osoba s batohem
2. Na veli­kos­ti nezá­le­ží
Je sym­pa­tic­ké, když žena neře­ší kaž­dé kilo navíc a nechce vypa­dat jako vyhub­lé model­ky. Všechno má však své meze. Ať máte sebe­vě­do­mí, kolik chce­te, upnu­té „sexy“ oble­če­ní s pro­stři­hy slu­ší oprav­du jen štíh­lým ženám. Ano, je to dis­kri­mi­na­ce, ale je to tak. Nemusíte za kaž­dou cenu doka­zo­vat oko­lí, že jste spo­ko­je­ná se svým tělem. Krásné oble­če­ní se vyrá­bí ve všech veli­kos­tech, sta­čí hle­dat.

3. Sportovní ele­gan­ce nikdy neu­ra­zí
Opak je bohu­žel prav­dou. Sportovní ele­gan­ce je výmy­sl, se kte­rým při­šli výrob­ci nekva­lit­ní­ho a nud­né­ho oble­če­ní. Že se dží­ny, tenis­ky a spor­tov­ní bun­da hodí na jakou­ko­liv pří­le­ži­tost? A vidě­li jste se v zrca­dle? Sportovní styl se hodí na sport a pro spor­tov­ce, ne do měs­ta nebo do diva­dla. I prak­tič­tí lidé můžou nosit hez­ké věci, kte­ré jsou ve sku­teč­nos­ti poho­dl­něj­ší než „funkč­ní“ prádlo z umě­lých mate­ri­á­lů.

4. Na bar­vy se nedí­vám
Barvy jsou o něco méně důle­ži­té než střih, ale na prv­ní pohled zaujmou víc než coko­liv jiné­ho. Pokud se oblék­ne­te celí do jed­né bar­vy (pokud to není čer­ná), bude­te vypa­dat oprav­du div­ně. Jen si to zkus­te. Kombinování barev je ale umě­ní, zabý­va­jí se jím kaž­do­roč­ně zku­še­né agen­tu­ry, mód­ní návr­há­ři i salo­ny. Není tře­ba sle­do­vat kaž­dou sezo­nu aktu­ál­ní barev­né kom­bi­na­ce, ale zákla­dy kom­bi­na­to­ri­ky bys­te měli znát.

5. Spodní prádlo není vidět
Pokud si ho dob­ře zvo­lí­te, tak oprav­du není. A nemě­lo by být. Jedním z nej­čas­těj­ších mód­ních pro­hřeš­ků, kte­ré můžou ura­zit dob­rý vkus, jsou vylez­lá ramín­ka od pod­prsen­ky, někdy i mno­hem víc. Spousta žen má myl­nou před­sta­vu, že pod­prsen­ka by měla být vidět, když je hezká…nebo je to sexy…těžko říct, jakou mají před­sta­vu. Každopádně se mýlí. Podprsenka nikdy nemá být vidět. Natož pak kalhot­ky.
výběr podprsenek
6. Na boty se nikdo nekou­ká
Zkušené oko se na boty kou­ká, a to vel­mi peč­li­vě. Kvalitní boty jsou zákla­dem šat­ní­ku kaž­dé­ho, i nema­jet­né­ho člo­vě­ka. Měly by vydr­žet něko­lik let, pokud se o ně maji­tel dob­ře sta­rá. A jeden styl bot by se měl nosit jen na urči­tou pří­le­ži­tost, ne den­ně a kam­ko­liv. Pokud máte v prá­ci dress code, tenis­ky nech­te doma. Stejně tak když jde­te do spo­leč­nos­ti.

  • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […] Posted in Pro ženy
  • Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku23. srpna 2019 Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku Také si plnými doušky užíváte nádherně barevný podzim? Já rozhodně! Poslední dny jsou navíc příjemně hřejivé, takže mi přijde strašná škoda zůstat doma. Do dnešního článku jsem pro vás […] Posted in Pro ženy
  • Posedlost zdravou stravou7. října 2019 Posedlost zdravou stravou Většina lidí ve skrytu duše pokorně přizná, že by měli něco udělat se svou životosprávou. Lidé s nadváhou kvůli redukci tuku. Obezita přináší obrovské množství zdravotních rizik a ta se s […] Posted in Pro ženy
  • Řasy jako mrkací panenka!19. prosince 2019 Řasy jako mrkací panenka! Svět krásy válcuje permanentní make-up, ženy nechtějí trávit mnoho času v koupelně. Mít krásné řasy, černé, husté a dlouhé, jak si přesně přejeme. Jestli Vás už nebaví každý den líčit […] Posted in Pro ženy
  • Už nejsme miminka22. září 2019 Už nejsme miminka Nejdříve jsme naše maličká dítka porodily, potom vychovávaly, dnes jsou to školáci. Každý z našich miláčků potřebuje nejen všechnu lásku i péči, ale především vybavení, které jim […] Posted in Pro ženy
  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […] Posted in Pro ženy
  • Udržujte pořádek v domácnosti20. října 2019 Udržujte pořádek v domácnosti Pokud máte dojem, že váš život není takový, jaký byste si přáli, aby byl, určitě je potřeba učinit několik opatření, jak vše napravit. Hodně lidí má však dojem, že dělají všechno, co mohou […] Posted in Pro ženy
  • podzimní sluníčko25. října 2019 podzimní sluníčko Většina z nás proletí životem jen tak bez zastavení. Po namáhavém pracovním dni přijdeme večer domů vyždímaní, nezvládáme profesní, ale ani osobní život. Ať se snažíme sebevíc, nemůžeme […] Posted in Pro ženy
  • Vegetariánství4. listopadu 2019 Vegetariánství Lidé si často pletou pojmy vegetarián a vegan. Jsou odlišné v tom, že vegetarián nejí pouze maso, kdežto vegan nejí žádné maso ani živočišné produkty (vejce, sýry, mléko). Samozřejmě […] Posted in Pro ženy
  • Dětské oslavy narozenin16. prosince 2019 Dětské oslavy narozenin Každé narozeniny našeho dítěte jsou velice významnou událostí, proto bychom je měli patřičně oslavit. Každé tyto narozeniny si budeme pamatovat nejen my, ale především naše děti. Čím budou […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com