Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Módní policie z premiéry Rogue One

Módní policie z premiéry Rogue One

MV5BNzAyNDQzNzM3MV5BMl5BanBnXkFtZTgwNDQzNTM4MDI@. V1 SY1000 CR0015011000 AL
Světovou pre­mi­é­ru flmu Rogue One máme za sebou, pojď­me se tedy podí­vat jak to na ni hvězdám fil­mu slu­še­lo. Jelikož vět­ši­nu postav ve fil­mu ztvár­ni­li muži, vybe­re­me i pár žen, kte­ré ve fil­mu nehrá­ly. Pokusím se ale zhod­no­tit i někte­ré muže.
Felicity Jones
Představitelka Jyn Erso oblék­la jed­no­du­ché stří­br­né šaty. Jejich střih však způ­so­bu­je, že mla­dá hereč­ka půso­bí poně­kud bacu­la­tě. Její kole­gy­ně Daisy Ridley byla na loň­ské pre­mi­é­ře Force Awakens ve výbě­ru mode­lu o něco odváž­něj­ší.
Emily Osment
Felicity Jones pro­hrá­vá i ve srov­ná­ní s dal­ší mla­dou hereč­kou, Emily Osment, kte­ré sice ve fil­mu nehrá­la, ale čer­ve­ný kobe­rec svým půva­bem a krás­ný­mi čer­ve­ný­mi šaty roz­hod­ně zkrášli­la.
Mads Mikkelsen
Filmový otec hlav­ní před­sta­vi­tel­ky, kte­ré­ho stvár­nil cha­risma­tic­ký dán­ský herec, pat­řil k nej­vět­ším elgá­nům pre­mi­é­ro­vé­ho veče­ra. Filmový Galen Erso nic zby­teč­né­ho nevy­mýš­lel a vzal si skvě­le pad­nou­cí oblek.
Kathleen Kennedy
Prezidentka Lucasfilmu si dle své­ho out­fi­tu nej­spíš slav­nost­ní pre­mi­é­ru splet­la s pohřbem. Výdělky nové­ho fil­mu však nazna­ču­jí, že se spo­leč­nost do hro­bu ješ­tě zda­le­ka chys­tat nemu­sí.
Rachael Leigh Cook
Dabérka Jaessy Willsam z video­hy Old Republic zvo­li­la pro pre­mi­é­ru čer­ve­ný kos­tý­mek, kte­rým žád­ný pře­hmat neu­dě­la­la, ale že by nějak zvláš­tě osl­ni­la, to se říct nedá.
Donnie Yen
Donniemu muse­la pomá­hat při výbě­ru oble­ku síla, pro­to­že vybral oprav­du skvě­lě. Bílý oblek s čer­ný­mi detai­ly půso­bí ele­gant­ně. Kdyby měl být příští James Bond asi­at, hla­so­val bych pro Donnieho.
Zdroj obráz­ků: imdb.com

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Módní poli­cie

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,09785 s | počet dotazů: 230 | paměť: 54773 KB. | 28.07.2021 - 10:17:45