Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Modelky, které se projeví v budoucnu

Modelky, které se projeví v budoucnu

modelka


Známých jmen se ve svě­tě mode­lin­gu už pár pohy­bu­je. A s kým bude­me muset do budouc­na počí­tat? Komu mód­ní exper­ti před­po­ví­da­jí hvězdou dráhu nejen v letoš­ním roce? Pojďte se s námi podí­vat na pět naděj­ných mla­dých mode­lek.

Lily-Rose Depp

Že je vám tohle jmé­no pově­do­mé? Správně. Tahle díven­ka má ty nej­lep­ší před­po­kla­dy pro to se v showbyz­ny­su pohy­bo­vat jako ryba ve vodě díky slav­ným rodi­čům – tatín­ko­vi Johnnymu Deppovi a mamin­ce Vanesse Paradis. Je jí tepr­ve šest­náct, ale s mode­lin­gem to u ní vypa­dá vel­mi slib­ně. Křehkou blon­dýn­ku si vybral Karl Lagerfeld pro Chanel na kolek­ce podzim/zima 2015 i jaro/léto 2016.

Bella Hadid

V rodi­ně Hadidových mají krá­su patr­ně v genech. Bella má totiž ješ­tě star­ší sest­ru Jelenu, zva­nou Gigi, kte­rá se mode­lin­gu rov­něž věnu­je. S ní také pózo­va­la v kam­pa­ni pro podzim/zimu znač­ky Bailman. Bella debu­to­va­la rov­nou u Chanel, dále pra­co­va­la napří­klad pro Toma Forda nebo Burberry. Objevila se také na obál­kách Elle nebo Vogue. A zare­gis­tro­vat jste ji moh­li i coby tvář TopShopu.

Angel Rutledge

Rodačka z Kalifornie je sice tepr­ve na samém počát­ku své­ho půso­be­ní ve svě­tě mode­lin­gu, přes­to si už při­psa­la prv­ní úspě­chy. Má za sebou z loň­ské­ho roku jar­ní pře­hlíd­ku pro Proenza Schouler, ale také spo­lu­pra­co­va­la se znač­ka­mi Louis Vuitton, Gucci, Marc Jacobs nebo Versace. Vzhledem k tomu, že se jed­ná o samá věhlas­ná jmé­na, dá se čekat, že o téhle sleč­ně ješ­tě hod­ně usly­ší­me. Návrháře fas­ci­nu­je hlav­ně její tak tro­chu klu­či­čí vyza­řo­vá­ní.

Alice Metza

V Kalifornii je zřej­mě pří­z­ni­vé pod­ne­bí pro roze­ní úspěš­ných mode­lek. Také ona se v roce 2015 sta­la obje­vem znač­ky Proenza Schouler. Paradoxem je, že tahle sleč­na nemě­la sebe­men­ší tuše­ní, o co se vlast­ně jed­ná, než ji oslo­vil jed­nou mode­lin­go­vý agent. Objevila se také ale jako tvář u Prady a pra­co­va­la i pro Oscara de la Rentu. A je jí tepr­ve sedm­náct, tak­že před sebou zaru­če­ně máme novou mode­lin­go­vou nadě­ji.

Maggie Jablonski

Jmenovkyně dal­ších dvou slav­ných mode­lek – Constance Jablonski (fran­couz­ská model­ka, otec je pol­ské­ho půvo­du) a Jacquelyn Jablonski (tahle sleč­na má krom pol­ských koře­nů také němec­ké a irské před­ky). Maggie je opro­ti nim zatím ve svě­tě módy nováč­kem. Tahle dív­ka půvo­dem z Iowy už se ale stih­la obje­vit na pře­hlíd­kách Chanel, Alexander Wang, Sonia Rykiel a Proenza Schouler a v roce 2014 v jar­ní kam­pa­ni pro Pradu.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com