Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Dokumenty > Mlha války – zpověď architekta moci

Mlha války – zpověď architekta moci

09

Robert McNamara byl jed­ním z nej­ex­po­no­va­něj­ších minis­trů obra­ny USA. Tenhle sra­te­gic­ký post zastá­val v letech 1961 až 1968 – tedy v době vrchol­né Vietnamské vál­ky. Sloužil pod pre­zi­den­tem J. F. Kennedym i L. B. Johnosenem. Ještě před­tím pra­co­val v nej­vyš­ším vede­ní auto­mo­bil­ky Ford (od lis­to­pa­du 1960 dokon­ce jako její pre­zi­dent – prv­ní, kte­rý nebyl z rodi­ny Fordů) a nao­pak po kon­ci poli­tic­ké kari­é­ry půso­bil ve vede­ní Světové ban­ky (ve funk­ci pre­zi­den­ta v letech 1968 až 1981). Mohlo by se zdát, že doku­ment, kde se tenhle muž bude dělit o své názo­ry a zku­še­nos­ti, by mohl být zají­ma­vý. Sakra, jas­ně že je!

V ori­gi­ná­le nese podti­tul Dvanáct lek­cí ze živo­ta Roberta S. McNamary a na zákla­dě toho si drží svo­je epi­zo­dic­ké slo­že­ní. Každá část se věnu­je tro­chu jiné pro­ble­ma­ti­ce, ale celým doku­men­tem se jako vodi­cí lin­ka táh­ne prá­vě posta­va McNamary – stej­ně jako stín Vietnamské vál­ky.

Bez nad­sáz­ky bych ho ozna­čil za archi­tek­ta moci, ale tady to nevní­mej­te v nega­tiv­ním slo­va smys­lu. McNamara je pře­de­vším prag­ma­tik. Jeho posto­je i násled­ná roz­hod­nu­tí tudíž vychá­zí a vychá­ze­la z důklad­ných ana­lýz daných situ­a­cí, čísel i sou­vis­los­tí. Bohužel, jak sám při­zná­vá, někdy měl k dis­po­zi­ci jen ome­ze­ný počet zdro­jů, tak­že koneč­né roz­hod­nu­tí nemu­se­lo být vždy tím nej­lep­ším mož­ným. Ale jako správ­ný prag­ma­tik a ana­ly­tik nad tím nero­ní slzu.

Můžete si vybrat, jest­li se pro vás Robert McNamara po zhléd­nu­tí toho­to doku­men­tu sta­ne (jed­no­du­še) váleč­ným zlo­čin­cem, nebo iko­nou, ke kte­ré bude­te vzhlí­žet – i když s urči­tý­mi pochy­ba­mi. Bezesporu to byl moud­rý muž, kte­rý dělal v těž­kých časech těž­ká roz­hod­nu­tí a prak­tic­ky do kon­ce své­ho živo­ta si za nimi stál. Na což nejsme v našich poli­tic­kých kru­zích vůbec zvyklí.

Historický účet jeho půso­be­ní v čele nej­moc­něj­ší armá­dy teh­dej­ší­ho (i sou­čas­né­ho) svě­ta je tedy dodnes obe­střen mlhou. Nesporným fak­tem ale zůstá­vá, že šlo o jed­nu z nej­za­jí­ma­věj­ších osob­nos­tí ame­ric­ké poli­ti­ky dru­hé polo­vi­ny 20. sto­le­tí.

  • Nulté dny – digitální pandořina skříňka otevřena23. srpna 2020 Nulté dny – digitální pandořina skříňka otevřena V červnu 2010 objevila jedna běloruská firma počítačového červa, pro kterého se později rozšířil název Stuxnet. Byl to první známý červ, který se soustředil na kontrolu průmyslových […] Posted in Dokumenty
  • Hooligans – Zákon tribuny16. srpna 2020 Hooligans – Zákon tribuny Britský herec Danny Dyer nás v sérii 10 dokumentů provede světem fotbalových chuligánů. A podle mě je to ten nejlepší průvodce, jaký se podobného úkolu mohl zhostit. Jeho role ve filmu […] Posted in Dokumenty
  • Dycky Sunderland (1. a 2. série)9. srpna 2020 Dycky Sunderland (1. a 2. série) S fotbalovými dokumenty se poslední dobou roztrhl pytel. Není to jen slávistická Totáln! sezona, ale třeba i All or Nothing: Manchester City nebo trochu exotičtější Maradona v Mexiku. […] Posted in Dokumenty
  • JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu2. srpna 2020 JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu 22. listopad 1963 byl v texaském Dallasu zastřelen 35. prezident Spojených států amerických John Fitzgerald Kennedy a dokument JFK: V zákulisí je jakýmsi dovětkem ke stejnojmenému filmu […] Posted in Dokumenty
  • Žhavé výstřely I29. července 2020 Žhavé výstřely I V zájmu žánrové vyváženosti dnes do FFF zařadíme komedii, respektive parodii. Rozhodně ale nečekejte, že by kvůli téhle snaze o zastoupení všech žánrů nějak klesala úroveň Filmů Filmového […] Posted in F.F.F.
  • Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět26. července 2020 Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět Formát VHS přinesl do filmového průmyslu doslova revoluci. Videokazety pro sebe urvaly trh na dnes nepředstavitelných 15 let (!), během kterých byly médiem číslo jedna pro domácí sledování […] Posted in Dokumenty
  • Vetřelci22. července 2020 Vetřelci Ellen Ripleyová to v prvním Vetřelci natřela šmejdovi z vesmíru v souboji jeden na jednoho. Byla to klaustrofobická a hlavně atmosférická bomba, která světu představila jedno z […] Posted in F.F.F.
  • Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu19. července 2020 Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu Co olympijské zlato z Nagana znamená pro nás, pro Čechy, o tom nejspíš Filmfanatic nemusí sepisovat sáhodlouhé ódy. Kdo to nepamatuje, tomu určitě vyprávěli rodiče nebo kamarádi. Ale jednu […] Posted in Dokumenty
  • Terminátor 2: Den zúčtování15. července 2020 Terminátor 2: Den zúčtování Do kin před časem dorazila nejnovější reinkarnace Skynetu a jeho robotických zabijáků (Terminator Genisys). Že to ale není žádná sláva, o tom už psal Filmfanatic s předstihem. Nebude tedy […] Posted in F.F.F.
  • Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket12. července 2020 Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket Netflix nadále posiluje svoji pozici premianta mezi streamovacími službami. Podle Filmfanatica ho však na vrchol netáhnou filmy, ale spíše seriály a také zdařilé dokumentární série. […] Posted in Dokumenty
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75393 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53314 KB. | 25.09.2021 - 02:54:17