Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mizerové 2

Mizerové 2

th full01is2

Tak Michael Bay je zpát­ky, po mno­ha fil­mech pro Americké pub­li­kum s mno­ha pato­sem, s něko­li­ka napros­tý­mi blá­bo­ly, ale i s jed­ním kva­lit­ním fil­mem se nám zno­vu vrá­til ke vše­mu, co ho pro­sla­vi­lo. Tedy ve fil­mo­vém prů­mys­lu ho pro­sla­vil film Mizerové, do kte­rých obsa­dil v USA slav­né akč­ní a kome­di­ál­ní hvězdy Willa Smithe a Martina Lawrence. Z toho je jeden krás­ný manekýn, po kte­rým žen­ský letí, a dru­hý je tro­cha ňou­ma, ale dost uke­ca­ný.Na roz­díl od mno­ha slav­ných či neslav­ných čer­no­chů se ale­spoň jed­no­mu z těch­to her­ců poda­ři­lo dostat na výslu­ní. Je to Will Smith, kte­rý se Mizery 1 pro­sla­vil a doká­zal se udr­žet ve hvězd­ném les­ku slá­vy. Hrál v Mužích v Černém, ve Dnu Nezávislosti a dokon­ce i ve fil­mu Ali, kde si vyslou­žil nomi­na­ci na Oskara.

Ten dru­hý čer­noch Martin Lowrence se bohu­žel na výslu­ní slá­vy neu­dr­žel a dostal se do her­ní B tří­dy, a tak jeho účin­ko­vá­ní ve fil­mu Mizerové, pří­pad­ně i Mizerové 2 pat­ří mezi jeho nej­ú­spěš­něj­ší fil­my. Možná, že je to taky jenom tím, že není dob­rým her­ce, a že pat­ří k těm her­ců, kte­ří jsou zaška­tul­ko­va­ný, a to on je, je to hlav­ně komik. Na roz­díl od Smithe, kte­rý pro slá­vu umí utvo­řit doce­la sluš­né pod­mín­ky. Řekl bych, že dokon­ce je i hez­čí.

A Michael Bay? Ten se pro­sla­vil v roce 1995 Mizerama (vši­ml si ho Jerry Bruckheimer), potom utvo­řil jeho nej­lep­ší film - Skála, ve kte­ré obsa­dil Seana Conneryho a Nicolase Cage, a potom utvá­řel řadu akč­ních fil­mů jeho neza­po­me­nu­tel­ným sty­lem, jako Armagedoon a Pearl Harbor. A teď se vrá­til zno­va ke svým fil­mo­vým koře­nům.

A co nás vůbec čeká, mno­ho akce, mno­ho hlá­šek a mno­ho dis­ko­té­ko­vé­ho ryt­mu, pro­to­že Michael byl původ­ně reklam­ním a kli­po­vým reži­sé­rem, kte­rý vytvá­řel mno­ho zajý­ma­vých reklam a jiných a tím se vlast­ně učil. Podle něj není nic těž­ší­ho, než do něko­li­ka desí­tek sekund vno­řit pří­běh, poin­tu a závěr.

Čeká i mno­ho neu­vě­ři­tel­ných fil­mo­vá­ní zážit­ků, tře­ba sle­do­vá­ní smě­ru vystře­le­né kul­ky. Pistol - skle­ni­ce - zadek - krk zápo­rá­ka. Nebo taky dlou­hý záběr šven­ku­jí­cí kolem hlav­ních postav a záro­veň kolem zápor­ných mafi­á­nů. Správně říkám dlou­hý záběr, pro­to­že pro­lí­tá­vá skrz okna, dve­ře, dokon­ce i zdi. Nesmíme zapo­me­nout taky na mno­ho úžas­ných mrt­vol, osek­nu­tých nebo pře­je­tých hlav, roz­stře­le­ných lebek a dokon­ce i sou­lo­ží­cích krys.

A co nám ten film při­ne­se? Řekl bych jenom napros­tý cha­os do moz­ků z kli­po­vých zábě­rů, ale sluš­nou zába­vu, jak to jde všech­no to poli­cajt­ské zabí­je­ní těm čer­no­chům od ruky.

  • Armageddon - Za osmnáct dní Země přestane existovat...5. listopadu 2020 Armageddon - Za osmnáct dní Země přestane existovat... ..., protože se srazí s asteroidem velikosti Texasu. Je bezpodmínečně nutné, co nejdříve přistát na asteroidu, hluboko pod jeho povrch zavrtat silné jaderné nálože, odpálit je a pak se jen […] Posted in Retro filmové recenze
  • Transformers6. června 2018 Transformers „Už od chvíle, kdy se Transformers poprvé objevili, patřím k jejich největším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, který zastal u nového filmu o slavných robotech roli vedoucího výroby. „A […] Posted in Speciály
  • Kletba bratří Grimmů - recenze7. listopadu 2021 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo nejsem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Muži v černém4. listopadu 2021 Muži v černém Bláznivá sci-fi komedie převážně o mimozemšťanech, agentech v černém, čerstvě narozené chobotničce a obřímu švábovi. A také o krásné patoložce, které MiB pravidelně gumují paměť. Ať o tom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Riddick - Druhé pokračování Černočerné tmy12. října 2021 Riddick - Druhé pokračování Černočerné tmy Je tomu už hodně let, co přišla do kin postava Riddicka. Ve filmu Černočerná tma už z roku 2000 si režisér David Twohy natočil první velkofilm, který měl úspěch. V té době začínal ve […] Posted in Retro filmové recenze
  • Riddick12. října 2021 Riddick Posted in Galerie
  • Já, legenda24. července 2021 Já, legenda První záběr: vidíme televizní zprávy a lékař hovoří o tom, že byl vyvinut převratný lék na rakovinu. Celkový počet vyléčených pacientů je stejný jako počet nakažených, na kterých byl lék […] Posted in Retro filmové recenze
  • Constantine16. července 2021 Constantine Constantine je film, který vznikl podle komiksu Hellblazer, stejně jako většina nedávno natočených sci-fi filmů. Vypráví příběh ničitele démonů Johna Constantina, který od útlého věku vidí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pot a krev - 60 %12. července 2021 Pot a krev - 60 % Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mladý muž, který se živí jako trenér v posilovně v Miami na Floridě. Jeho den začíná a končí prací. Trénuje své klienty, ale také si najde čas na formování […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hitch: lék pro moderního muže14. května 2021 Hitch: lék pro moderního muže Jste-li muž, ani ne tak moderní, jako spíš nesmělý a nevíte, jak se přiblížit k dívce svých snů, pak je tady pro Vás Alex Hitchens zvaný 'Hitch'. Musíte však předmětnou dívku opravdu […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66410 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53398 KB. | 27.11.2021 - 18:59:20