Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Mizení

Mizení

Miz
Miz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jiřího Březinu jako auto­ra sou­čas­né čes­ké kri­mi lite­ra­tu­ry není tře­ba nikterak dlou­ho před­sta­vo­vat. Dvojnásobný drži­tel ceny Jiřího Marka pro nej­lep­ší čes­kou detek­tiv­ku při­ná­ší čte­ná­řům své dal­ší dílo s názvem Mizení.

Oblíbený detek­tiv Tomáš Volf řeší dal­ší zapekli­tý pří­pad a nic není tak jed­no­du­ché, jak se na prv­ní pohled může zdát. Požár opuš­tě­né rui­ny v polích za měs­tem, kde je nale­ze­no něko­lik oho­ře­lých těl včet­ně kojen­ce se na prv­ní pohled jeví jako raso­vě moti­vo­va­ný útok, ale na pohled dru­hý začí­na­jí vystá­vat dal­ší otáz­ky, ke kte­rým chy­bí odpo­vě­di.

Souběžně s vyšet­řo­vá­ním se roze­bí­há dru­há linie pří­bě­hu, v níž hra­je roli nezvyk­lá kom­bi­na­ce sou­kro­mé vyšet­řo­va­tel­ky půso­bí­cí při nezisko­vé orga­ni­za­ci pomá­ha­jí­cí dětem v nou­zi. Do této insti­tu­ce se jed­no­ho dne dosta­ne malý chla­pec, kte­rý tvr­dí, že mu někdo vymě­nil rodi­nu za cizí a on aktu­ál­ně musí vyrůs­tat s cizí­mi lid­mi… Obě linie pří­bě­hu se pro­tnou až v samot­ném závě­ru a vyús­tě­ní pří­bě­hu bude mini­mál­ně pře­kva­pi­vé.

Jiří Březina se ve své kni­ze dotý­ká ože­ha­vých témat rasis­mu, exe­ku­cí, lichvy,… a jejich dopa­du do soci­ál­ní sfé­ry. Reálie Mizení jsou tak rea­lis­tic­ké, že čte­nář může uvě­řit, že se všech­no moh­lo doo­prav­dy stát. Po vlně sever­ské kri­mi je kaž­dá dob­ře napsa­ná detek­tiv­ka z čes­ké­ho pro­stře­dí víta­ným osvě­že­ním a jen více tako­vých. Jednotlivé posta­vy jsou dob­ře zapa­ma­to­va­tel­né, děj sviž­ně odsý­pá, což nutí čte­ná­ře být neu­stá­le ve stře­hu, pro­to­že mís­ty není jed­no­du­ché se v záplet­ce ori­en­to­vat.

Kdo čeká hap­py end, se bohu­žel ani v závě­ru nedo­čká. Naopak. Jiří Březina nám uká­že tem­no­tu čer­nou jako nej­hlub­ší beze­s­ná noc a nezbý­vá než dou­fat, že se při psa­ní kni­hy Mizení inspi­ro­val jen svou fan­ta­zií a z rea­li­ty a poli­cej­ních archi­vů nečer­pal vůbec nic. Po pře­čte­ní této kni­hy se čte­ná­řů zmoc­ní skep­se a neo­pod­stat­ně­ný strach o vlast­ní děti.

 • Název kni­hy               Mizení
 • Autor                          Jiří Březina
 • Nakladatelství            Motto
 • Místo vydá­ní              Praha
 • Rok vydá­ní                 2022
 • Vydání (1., 2. atd.)     1.
 • Počet stran                  332
 • ISBN/EAN                 978-80-267-2139-0

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Bílá princezna - 80 %6. července 2017 Bílá princezna - 80 % Seriál vychází z jiného seriálu, Bílá královna (White Queen), který pojednává téměř o stejném ději, akorát na něj nebyl stanoven tak velký rozpočet. Uvidíme, jak s tímto seriálem budou […] Posted in TV Recenze
 • X-Men 2 - preview15. dubna 2003 X-Men 2 - preview Přestože americká premiéra filmu X-Men 2, pokračování kultovního titulu X-Men, podle proslulého comicsu stejného jména, proběhla už 5. února 2003, my se dočkáme až v květnu tohoto roku. […] Posted in Filmové premiéry
 • Embracer Group, mateřská společnost Koch Media jedná o akvizici s dalšími 150 týmy. Švédský holding má ve vývoji 160 her, na kte...22. května 2021 Embracer Group, mateřská společnost Koch Media jedná o akvizici s dalšími 150 týmy. Švédský holding má ve vývoji 160 her, na kte... Embracer Group, mateřská společnost Koch Media jedná o akvizici s dalšími 150 týmy. Švédský holding má ve vývoji 160 her, na kterých pracuje 68 studií. Do portfolia společnosti spadají […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Flash S03E04 – Zhrnutie epizódy (94%)26. října 2016 Flash S03E04 – Zhrnutie epizódy (94%) Nová epizóda Flasha priniesla neslávne známeho Flashovho protivníka - Mirror Mastera. Scudder, aké je pravé meno pána zo zrkadla, túži po pomste svojmu bývalému parťákovi Leonardovi […] Posted in Spoilery
 • Profil (2018)4. června 2021 Profil (2018) 3 roky očekávaný Profil od Timura Bekmambetova ( Wanted, Abraham Lincoln) spatřil konečně světlo internetu a dle očekávání je to slušné, avšak čekal jsem to alespoň v závěru o něco […] Posted in Krátké recenze
 • Blíží se vydání Age of Empires 3 Definitive Edition?...24. srpna 2020 Blíží se vydání Age of Empires 3 Definitive Edition?... Blíží se vydání Age of Empires 3 Definitive Edition? Nasvědčuje tomu oficiální Twitter účet strategické hry, který zveřejnil obrázek s osmi ikonami, ze kterých následně dostaneme slovo […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Nový domov9. března 2021 Nový domov Máte rádi romány z období války? Chcete prožít velice emotivní příběh s válečnou tematikou? Tak právě vám je určen román  Lizzie Page s názvem Nový domov.  Sedmiletá Pearl Posnerová je z […] Posted in Recenze knih
 • Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka”18. srpna 2016 Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka” Scénáristy, kteří byli zodpovědní za to, že vezmou posádku tam, kam se dosud nikdo nevydal, jsou startrekový nováček Doug Jung (Dark Blue, Banshee) a herec a spoluscenárista Simon […] Posted in Speciály
 • Absurdistán2. července 2007 Absurdistán Tentokrát si autoři smlsli na idiotech, kteří nakonec ovládají celou zemi a naprosto se jim hroutí hodspodářství i společenský život. Film začíná na počátku […] Posted in Recenze
 • Podzim v New Yorku - So 9. 4. 2005 - ČT1 22:059. dubna 2005 Podzim v New Yorku - So 9. 4. 2005 - ČT1 22:05 Will (Richard Gere) je šarmantní záletník (…a majitel restaurace), jehož milostné vztahy netrvaly nikdy déle než měsíc.Tenhle vyhlášený proutník neměl nikdy zlomené srdce…Nikdy se totiž do […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,87253 s | počet dotazů: 267 | paměť: 60510 KB. | 22.03.2023 - 16:58:11