Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Mít pravdu...

Mít pravdu...

pravda

Potřeba jedin­ců mít prav­du je sku­teč­ně tak vel­ká, že jsou ochot­ni za ni obě­to­vat sebe, své vzta­hy, a dokon­ce i lás­ku. (Reuel Howe)

Mnoho lidí chce mít radě­ji prav­du, než aby byli šťast­ní. Budou argu­men­to­vat až do hoř­ké­ho kon­ce o „správ­nos­ti“ svých myš­le­nek a činů. Nedbají na to, co děla­jí lidem, s nimiž se přou.

Proč se cho­va­jí tím­to způ­so­bem? Jsou doko­na­lí? Ne, jen málo­kdo z nás může něco tako­vé­ho tvr­dit. Jsou jed­no­du­še neo­chot­ní vidět svou omyl­nost a při­znat sla­bos­ti, kte­ré jsou vlast­ní kaž­dé­mu člo­vě­ku. Až bude­te ochot­ni vzdát se potře­by mít prav­du, najde­te klid a štěs­tí. Tehdy bude­te při­pra­ve­ni poznat, že máte prav­du.

Chcete-li být šťast­ní a svo­bod­ní, vzdej­te se potře­by mít stá­le a za kaž­dou cenu prav­du.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46936 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53142 KB. | 18.09.2021 - 00:29:21