Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Mistři

Mistři

Mistři je film o ilu­zích. Film o lidech, kte­ří po něčem tou­ží, milu­jí se a pod­vá­dě­jí a občas uvě­ří nesmys­lům.Hospodský Karel věří, že má hos­po­du a milu­jí­cí ženu Zdenu. Ta věří, že ji milu­je auto­bu­sák Milan, kte­rý se už vidí na lin­ce k moři. Josef věří, že má kama­rá­dy a není Cikán. Spolu s Karlem věří míst­ní­mu alko-holikovi Bohoušovi, že svý­mi vize­mi spa­sí jejich finanč­ní situ­a­ci. Zatímco živo­tem zkla­ma­ný Jarda už nevě­ří vůbec niče­mu.
To však niko­mu z nich nebrá­ní upnout všech­ny své nadě­je na urput­né boje naší hoke­jo­vé repre­zen­ta­ce na mis­trov­ství svě­ta, což nej­lé­pe vysti­hu­je prá­vě při­jíž­dě­jí­cí cha­tař Pavelec slo­vy: “Fandit si musí­me sami, Švédové nám fan­dit nebu­dou”.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,47285 s | počet dotazů: 242 | paměť: 55762 KB. | 24.05.2022 - 01:56:51