Místo zločinu Ostrava

word image 2

Karel Dobrý: Belmondo je mou celo­ži­vot­ní pro­fes­ní inspi­ra­cí

V novém seri­á­lu kri­mi­na­lis­tu. V čem Vás spe­ci­fic­ký?

hra­je­te byl pro

Asi tím, že pod­vá­dí své kole­gy. Sleduje své cíle, a aby jich dosá­hl, tak se cho­vá pří­z­ni­vě ke své­mu oko­lí, ale oprav­du nemo­hu více pro­zra­zo­vat.

Vybavíte si něja­ké­ho her­ce, kte­rý Vás v roli poli­cis­ty bavil?

Rozhodně Jean Paul Belmondo! Je pro mě celo­ži­vot­ní pro­fes­ní inspi­ra­cí.

Co Vás na tom­to pro­jek­tu nej­ví­ce zau­ja­lo?

Rád vzpo­mí­nám na natá­če­ní se sta­rý­mi bar­dy – Petrem Nárožným a Oldřichem Vlachem. To, jak oni si svou scén­ku umě­li doko­na­le vysta­vět, to byla herec­ká ško­la. Také obdi­vu­hod­ný je jejich nad­hled a poko­ra. Musím se oprav­du při­znat, že setká­ní s nimi mi dalo nadě­ji, že ten herec­ký život má smy­sl. A skvě­lý je také mla­dý a vel­mi klid­ný herec Štěpán Kozub. Přijde mi jako úkaz své­ho dru­hu v té mla­dé gene­ra­ci. A vel­mi inspi­ra­tiv­ní bylo setká­ní se sku­teč­ný­mi poli­cis­ty na střel­ni­ci, při jejich prá­ci, kdy nám tro­chu dohlí­že­li na to naše vyšet­řo­vá­ní a sna­ži­li se ho něja­kým způ­so­bem zprav­dě­po­dob­nit. Jejich pří­běhy a setká­ní s nimi bylo obo­ha­cu­jí­cí a i lid­sky vel­mi pouč­né.

Co kon­krét­ně Vás tře­ba uči­li?

Jak zachá­zet s důka­zy, co brát do ruky, na co se nesmí sahat, jak zachá­zet se zbra­ní, jak se pohy­bo­vat v bytě, v pro­sto­ru, kdy jste reál­ně ohro­žen na živo­tě, včet­ně tako­vých malič­kos­tí, kdy má být prst na kohout­ku, kdy ne, kdy se má zbraň odjis­tit a spous­tu tako­vých detai­lů, jako že star­ší poli­caj­ti pou­ží­va­jí radě­ji pis­to­le čeze­ty, mlad­ší zase gloc­ky. Už prv­ní setká­ní na střel­ni­ci mě hroz­ně nakoplo.

Seriál natá­če­li tři reži­sé­ři. Jaké to je pro her­ce?

Se vše­mi tře­mi jsem se potkal již v minu­los­ti, tak jsem věděl, s kým mám tu čest a se vše­mi jsem si sedl. Samozřejmě kaž­dý je troš­ku jiný. Ani jeden z nich není typ člo­vě­ka, kte­rý by na pla­ce dělal dus­no. Někdy je ta situ­a­ce, že to točí víc reži­sé­rů spíš pozi­tiv­ní, pro­to­že dlou­há prá­ce může nabá­dat k ruti­ně a když se tam obmě­ní lidi, tak se do toho natá­če­ní vdech­ne zase jiná ener­gie, kte­rá to nakop­ne.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […]
  • Podívejte se na ukázku nového českého filmu17. prosince 2019 Podívejte se na ukázku nového českého filmu Nový český film Můj příběh vstoupí do kin 9. ledna příštího roku. Zpracovává divácky oblíbené téma lásky a životní výzvy. Ve filmu o tom, jak je důležité najít vnitřní vůli a změnit […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y12. září 2018 Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y Pro peníze udělají postavy filmu Toman cokoli. Stejně jako kdysi jejich předobrazy. Dva z nich ztvárnili oblíbení filmoví a divadelní herci Martin Finger a Jaroslav Plesl. Martina […]
  • dabel14. května 2012 Líbáš jako ďábel - 65 % Tato věta padne ke konci filmu a není to v situaci nijak příjemné pro jednoho z hlavních hrdinů nového filmu režisérky a scénáristky Marie Poledňákové. Film je pokračováním divácky úspěšné […]
  • Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.13. září 2018 Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše. Že photoshop není jen pro modelky, dokazuje ve filmu TOMAN „hrací“ fotografie prezidenta Edwarda Beneše. Notoricky známý oficiální Benešův portrét se ve filmu objeví mnohokrát a diváky […]
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?24. dubna 2016 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA5. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA V každém pokračování se Štěpán Šafránek zamiloval do jiné dívky, každé z nich psal verše a každá z nich dostala  poetické jméno – Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka, Superpopelka, Veverka… Teprve […]
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […]
  • Anděl Páně 2 - Zlouni ve filmu - Pozoruhodný režisér, jen to jméno bych změnil!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Zlouni ve filmu - Pozoruhodný režisér, jen to jméno bych změnil! Každá správná pohádka má své záporáky. V případě Anděla Páně 2 je to majitel krejčovské dílny, kde pracuje Magdalena, nabubřelec Košťál, kterého hraje Bolek Polívka. „Já v poslední době […]
Další naše články...