Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Místo zločinu Ostrava

Místo zločinu Ostrava

word image 2
word image 2

Seriál před­sta­ví dvo­ji­ci zdán­li­vě vel­mi odliš­ných kri­mi­na­lis­tů – Emu a Honzu. Ona je pří­mo­ča­rá a raci­o­nál­ní, pro­to­že ženám se v této pro­fe­si vyčí­tá, že všech­no řeší emo­ce­mi, on ve služ­bě bere vše osob­ně, neú­spě­chy pova­žu­je za své osob­ní selhá­ní. Ema je sou­tě­ži­vá, Honza výbuš­ný a nála­do­vý. Ema je při­zvá­na, aby jako spe­ci­a­lis­ta na komu­ni­ka­ci s nezle­ti­lou mlá­de­ží pomoh­la s vyšet­řo­vá­ním zmi­ze­ní dív­ky. I za její­ho vel­ké­ho při­spě­ní je pří­pad úspěš­ně vyře­šen. Ředitel kraj­ské kri­mi­nál­ky ji ale odmít­ne při­jmout. Ema se roz­hod­ne zúčast­nit výbě­ro­vé­ho říze­ní na šéfa mor­d­par­ty a k vel­ké­mu údi­vu svých budou­cích kole­gů výbě­ro­vé říze­ní vyhra­je. Jediný váž­ný kan­di­dát Honza totiž začí­ná být vyšet­řo­ván za postře­le­ní únos­ce. Obtížná role mat­ky a prá­ce v oddě­le­ní vražd Emě při­pra­ví těž­ký začá­tek. Honza je jed­ním z těch, kte­ří novou šéfo­vou berou od začát­ku s rezer­vou. Nevadí mu, že ho pře­sko­čil někdo jiný, ale že je to někdo, kdo na tu prá­ci pod­le něj nemá. Během dal­ších pří­pa­dů se z nich sta­ne dvo­ji­ce, kte­rá se pro­fe­si­o­nál­ně dopl­ňu­je a postup­ně v sobě nachá­zí dokon­ce mož­ná víc než kole­gi­ál­ní náklon­nost. Jednotlivé díly jsou inspi­ro­vá­ny pří­pa­dy, kte­ré poli­cie vyšet­řo­va­la na Ostravsku v prů­bě­hu něko­li­ka uply­nu­lých let.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Podívejte se na ukázku nového českého filmu17. prosince 2019 Podívejte se na ukázku nového českého filmu Nový český film Můj příběh vstoupí do kin 9. ledna příštího roku. Zpracovává divácky oblíbené téma lásky a životní výzvy. Ve filmu o tom, jak je důležité najít vnitřní vůli a změnit […] Posted in Filmové premiéry
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […] Posted in Články
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Večírek – Recenze – 30%18. srpna 2021 Večírek – Recenze – 30% Komedie Večírek je režijním debutem herce Michala Suchánka, jenž ji natočil podle vlastní divadelní hry, jejíž text si sám adaptoval do filmového scénáře. Děj se točí kolem srazu bývalých […] Posted in Filmové recenze
  • Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 %22. července 2021 Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 % Hlavním hrdinou českého rodinného filmu Gump – pes, který naučil lidi žít je nepřekvapivě pes. Pes, který je jako štěně vyhozen v pytli do popelnice, načež se ho ujme skoro-bezdomovec […] Posted in Filmové recenze
  • Co ste hasiči9. července 2021 Co ste hasiči Posted in Galerie
  • Co ste hasiči9. července 2021 Co ste hasiči ÚVOD Seriál Co ste hasiči se odehrává uprostřed malebného Ladova kraje. Odlehčeně nahlíží do sousedského života obyvatel vesnice Horní. Diváci se mohou těšit na řadu svérázných […] Posted in Speciály
  • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
  • Ve stínu - V bývalém Československu 50. let!26. června 2020 Ve stínu - V bývalém Československu 50. let! David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své oblíbené […] Posted in Retro filmové recenze
  • Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah.21. června 2020 Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah. Film je pokračováním divácky úspěšné komedie Líbáš jako Bůh.. Přivede osud Heleny, ženy v nejlepších letech se zkušenostmi z jednoho manželství a jejích blízkých, do kin novou vlnu diváků? […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,49631 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56858 KB. | 25.06.2022 - 20:34:21