Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Místo sledovaní televize o prázdninách radši jdete do přírody. Není o co stát!

Místo sledovaní televize o prázdninách radši jdete do přírody. Není o co stát!

OldShatter

Jak asi už všich­ni víme. Pravidelným kolo­ri­tem prázd­ni­no­vých tele­vi­zí je napros­té igno­ro­vá­ní tele­viz­ních fanouš­ků a vysí­lá­ní pro­gra­mu, kte­rý pat­ří mezi ty nej­lev­něj­ší.

Česká tele­vi­ze má svůj vlast­ní tele­viz­ní archív, a tak v kli­du může vysí­lat vše od Nemocnice na kra­ji měs­ta po Malý pita­val z vel­ké­ho měs­ta.

Nova také nic kloud­né­ho o prázd­ni­nách neplá­nu­je. Na pro­gra­mu jsou všech­ny jejich nej­lep­ší seri­á­ly od Kriminálky Anděl, po Comeback. Vysílá archiv­ní věci... samo­zřej­mě opa­ko­vá­ní, už dáv­no za zeni­tem, seri­á­lu Krok za Krokem.

Prima se vrh­la na němec­kou kla­si­ku. Vinnetou zno­vu začí­ná ihned prv­ní čer­ven­co­vý den a ten­to­krát dou­fám, že se nebu­de opa­ko­vat pro­gram z loň­ských prázd­nin, kdy se vysí­la­ly pou­ze hlav­ní čtyř­ka nej­slav­něj­ší epi­zod (od Pokladu po posled­ní výstřel) spo­lu s nej­hůře dabo­va­ný­mi fil­my. Opravdu bych byl rád za kom­plet­ní 13 dílů, a to vč. Old Shatterhanda nebo Vinnetou a OS v Údolí smr­ti. Nemluvě o pří­bě­zích o Kary ben Nemsí.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: