Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mission: Impossible III

Mission: Impossible III

200605251001 mission1
200605251001 mission1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tom Cruise se v roli sko­ro­su­per­ma­na Ethana Hunta vra­cí ve tře­tím pokra­čo­vá­ní série, aby zachra­ňo­val, co se dá, a bojo­val se šéfem Bratrstva krá­li­čí prac­ky… či jak se to vlast­ně jme­nu­je.

Ethan Hunt, pří­sluš­ník sil IMF (Impossible Mission Force), se roz­hod­ne pově­sit zachra­ni­tel­ské řemes­lo na hře­bí­ček věno­vat se pou­ze své pří­tel­ky­ni Julii. Jenže zvyk je železná koši­le: co by čert nechtěl, hned krát­ce po zásnu­bách neo­do­lá­vá nabíd­ce „býva­lé­ho zaměst­na­va­te­le“ vydat se do akce: do Berlína zachrá­nit jed­nu ze svých žákyň, kte­rá během důle­ži­té mise upadla do zaje­tí.

Záchranná akce roz­hod­ně nedá ozna­čit za výbor­ně zvlád­nu­tou, díl­čí úspěch však sla­ví, a tak úkol může pokra­čo­vat. Ze zís­ka­né­ho spá­le­né­ho har­d­dis­ku se totiž poda­ři­lo vydo­lo­vat něko­lik emai­lů, ze kte­rých se dozví­dá­me, že pro­tiv­ník, těž­ko vysto­po­va­tel­ný obchod­ník se zbra­ně­mi Owen Davian, kte­rý má prá­vě dora­zit na schůzku do Vatikánu. A že tam má nabí­zet cosi, co sice netu­ší­me, co je, jen víme, že za to něja­ký kupec chce zapla­tit 850 mili­o­nu dola­rů, což je pěk­ný balík peněz. Ethan se spo­lu s tříčlen­ným týmem vydá­vá do Vatikánu do akce, jejíž cílem je zajmout Daviana a dostat se k důle­ži­tým infor­ma­cím vedou­cím k nale­ze­ní krá­li­čí prac­ky.

MI3 není pře­hlíd­kou ori­gi­na­lit (z pen­ze už se vra­cel kdeja­ký policista/záchranář/atd.), je ale pře­hlíd­kou tech­no­lo­gic­kých novi­nek jako nových typů nálo­ží, pří­prav­ků, mož­nos­tí pře­vle­ků a já nevím čeho dal­ší­ho. Divák se mír­ně ztrá­cí v tom, co a jak fun­gu­je a jak k čemu došlo. Existuje vůbec bom­bič­ka do moz­ku, jejíž deto­nač­ní úči­nek se zru­ší zabi­tím posti­že­né­ho člo­vě­ka elek­tric­kým prou­dem a pak masá­ží srd­ce, kte­rá způ­so­bí jeho opě­tov­né nasko­če­ní??? A to nemlu­vím vůbec o krá­li­čí prac­ce: co to sak­ra je? Budování kul­tu nové­ho a tro­chu odliš­né­ho Jamese Bonda bude mít ješ­tě dal­ší pokra­čo­vá­ní: zas tak málo peněz ješ­tě nevy­dě­lá­vá… Doufám, že nám aspoň v té čtyř­ce řek­nou, o co jde s tou krá­li­čí prac­kou:-) To ale ber­te s nad­sáz­kou: že nám neřek­nou, co je ta prac­ka, nemá sebe­men­sí vliv na děj.

V někte­rých scé­nách je také kvů­li rych­lým pro­stři­hům a „neklid­né“ kame­ře poměr­ně těž­ké ori­en­to­vat se: co se vlast­ně sta­lo, pocho­pí­me lec­kdy až v závě­ru scé­ny; jinak může jít pou­ze o smě­si­ci výbuchů, úde­rů a pohy­bů. Nereálné akti­vi­ty jako ská­ká­ní z budo­vy na budo­vu a podob­né kaska­dér­ské kous­ky budí­cí spí­še úsměvy, tele­fo­nát zlo­du­cho­vi za pět sekund limit pro zabi­tí man­žel­ky, pro­mě­na ze ženy - milu­jí­cí man­žel­ky k ženě - chlad­no­krev­né vra­žed­ky­ni a nepře­ber­né množ­ství zvra­tů v ději k akč­ním fil­mům podob­né­ho dru­hu pros­tě pat­ří, a tak se nebu­du roze­pi­so­vat o tom, že toho je na můj vkus pře­ce­jen poměr­ně hod­ně.

Vzhledem k tomu, o jakou podí­va­nou se jed­ná, bych Mission: Impossible III zhod­no­til při­rov­ná­ním, že je pro muže asi tím, čím je Hříšný tanec 2 pro ženy. Při sle­do­vá­ní sice máte pocit, že jste sice vidě­li něco podob­né­ho a mno­hem lep­ší­ho, ale pořád vás to ješ­tě doce­la baví a jste v napě­tí, jak to dopad­ne (i když to víte :-)).

O filmu:

Oficiální strán­ka fil­mu: Mission: Impossible III
Režie: J.J. Abrams
Scénář: x Kurtzman, Roberto Orci, J.J. Abrams
V hlav­ních rolích: Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Michelle Monaghan, Jonathan Rhys-Meyers, Billy Crudup, Laurence Fishburne, Ving Rhames, Maggie Q, Carla Gallo, Michael Berry Jr., Simon Pegg, Keri Russell
USA 2006, 125 minut


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,80851 s | počet dotazů: 274 | paměť: 60520 KB. | 24.03.2023 - 13:21:43