Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mission: Impossible - Ghost Protocol

Mission: Impossible - Ghost Protocol

MI03

Čtvrtý díl, čtvr­tý reži­sér. Jako by pro­du­cen­tům ani obrov­ské výděl­ky pře­de­šlých fil­mů nesta­či­li a potře­bo­va­li neu­stá­le něco měnit, zlep­šo­vat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission Impossible IV je jeho prv­ní hra­ný film. Bird do teď reží­ro­val pou­ze ani­mo­va­né posta­vy - Simpsnovi, Železný obr (1999), Úžasňákovi (2004) a Ratatouille (2007).

MI01Cruise je ten­to­krát o něco lep­ší a pře­svěd­či­věj­ší, než obvykle bývá. Skoro to vypa­dá, že se bojí, aby jeho mís­to v MI neby­lo nahra­ze­no Jeremmy Rennerem, kte­rý ve fil­mu hra­je Huntova kole­gu Williama Brandta. Tvůrci fil­mu se totiž neta­ji­li tím, že Cruise a jeho scien­to­lo­gic­ké žvás­ty jim dost vadí, kazí jmé­no fil­mu a odra­zu­jí divá­ky. Jelikož je ale Mission Impossible továr­na na pení­ze, uva­žo­va­li, že by mís­to ukon­če­ní série Ethana Hunta nahra­di­li prá­vě Brandtem. Což by mě osob­ně zas tak neva­di­lo. V dal­ším, pátém díle se ale Cruise obje­vil zno­vu.

Stejně jako ve dru­hém díle ani v tom­to mě nepře­svěd­čil hlav­ní zápo­rák – ten­to­krát švéd­ský ato­mo­vý fyzik Hendricks (Michael Nyqvist), kte­rý se ve fil­mu navíc obje­vu­je spíš zpro­střed­ko­va­ně, jako sym­bol zla. Zato Léa Seydoux hra­je cel­kem ukáz­ko­vou mrchu.

MI02Ve fil­mu může divák vidět praž­ské reá­lie před­sta­vu­jí­cí Budapešť a Moskvu. V pře­vle­ku za sovět­ské­ho důstoj­ní­ka pro­ni­ká Hunt do Kremlu, kte­rý je natá­čen na nádvo­ří Pražského hra­du a pak i v jeho útro­bách. Je tu i vidět Masarykovu sochu s vidi­tel­ným nápi­sem TGM na pod­stav­ci. Scény z buda­pešťské­ho nádra­ží se zase toči­li na Hlavním nádra­ží v Praze. Objevili se tu i čeští her­ci jako Pavel Kříž nebo Petra Lustigová.

Předchozí fil­my reží­ro­va­li Brian De Palma – Mission Impossible I (1996), John Woo – Mission Impossible II (2000), J. J. Abrams – Mission Impossible III (2006), a násle­du­jí­cí­ho páté­ho dílů Mission Impossible - Rogue Nation (2015) se ujal Christopher McQuarrie.


Photo © Paramount Pictures / David James


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,62290 s | počet dotazů: 232 | paměť: 52100 KB. | 22.10.2021 - 05:48:40