Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mission Impossible - Ghost Protocol – výborný akční thriller plný hvězd!

Mission Impossible - Ghost Protocol – výborný akční thriller plný hvězd!

mission impossible ghost protocol vyborny akcni thriller plny hvezd
mission impossible ghost protocol vyborny akcni thriller plny hvezd

Ethan Hunt (Tom Cruise) je opět v akci a zase bude muset bojo­vat o svůj život, pro­to­že po něm půjde neje­nom jeho vlá­da, ale také Ruští agen­ti, kte­ří mají pif­ku na kaž­dé­ho vetřel­ce. Proč? Protože Ethan Hunt je v Rusku na taj­né akci, do kte­ré ho posla­la taj­ná orga­ni­za­ce IMF. Ovšem při jeho poby­tu v Moskvě někdo spáchá aten­tátna Kreml. Rusové si mys­lí, že zatím sto­jí Amerika a dokon­ce hro­zí ote­vře­nou vál­kou. To si vlá­da Ameriky nemů­že dovo­lit a tak vydá tzv. Ghost Protocol, kte­rým ukon­čí finan­co­vá­ní všech taj­ných misí a Ethan Hunt je v nepřá­tel­ském pro­stře­dí zce­la sám. Jestli pře­ži­je, závi­sí doslo­va na něm.

Doslova milu­ji tyto Hollywoodské akč­ní thrille­ry, kte­ré jsou mož­ná na prv­ní pohled nesmy­sl­né, ale když se na ně dívá­te, tak jde doslo­va o pas­tvu pro oči. Tentokrát film zre­ží­ro­val Brad Bird, kte­ré­ho může­te znát z fil­mů Ratatouille, Úžasňákovi, či z vel­mi oblí­be­né­ho seri­á­lu Simpsonovi. Jak vidí­te z jeho tvor­by, tak film Mission Impossible - Ghost Protocol nemů­že být roz­hod­ně pro­pa­dá­kem, pro­to­že Brad Bird pros­tě pro­pa­dá­ky točit neu­mí.

V kině se tedy může­te těšit neje­nom na skvě­lé tri­ky, krva­vé scé­ny, ale také na úžas­nou kva­li­tu, kte­rá je vám zpro­střed­ko­vá­na díky jedi­neč­né HD kva­li­tě. Máte čas? Máte rádi thrille­ry? Pak ten­to film nemiň­te!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,25824 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56761 KB. | 06.07.2022 - 23:54:06